Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringen satsar fyra miljarder på utbildning och jobb

Statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade nyheten under tisdagen. Foto: VILHELM STOKSTAD / TT NYHETSBYRÅN
Regeringen vill satsa fyra miljarder på bland annat vuxenutbildningar och skattelättnader för växande företag. Foto: VILHELM STOKSTAD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Finansminister Magdalena Andersson och statsminister Stefan Löfven provar att insulinsprutor på apelsiner besöker SweJa Kunskapscenter i Liljeholmen i södra Stockholm. Foto: VILHELM STOKSTAD/TT NYHETSBYRÅN

Regeringen vill satsa fyra miljarder på bland annat vuxenutbildningar och skattelättnader för växande företag.

Det presenterade statsminister Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff i dag.

– Sverige behöver fler jobb och växande företag, säger Löfven.

Pressträffen hölls i samband med att statsministern besöker SweJa kunskapscenter i Stockholm, som ägs av statliga Lernia som erbjuder vuxenutbildningar inom vård och omsorg, barn och fritid och svenska som andraspråk.

Det nya budgetpaketet på fyra miljarder kronor handlar också till stor del om investeringar i utbildning och kompetens, men även etablering och matchning på arbetsmarknaden. Regeringen presenterade också ett antal skattelättnader för att göra det enklare för växande företag att anställa.

Riktade satsningar på utrikes födda kvinnor

En stor satsning föreslås göras på att utrikes födda kvinnor – som i dag är underrepresenterade på arbetsmarknaden – ska få jobb.

– Om utrikes födda kvinnor arbetade i samma grad som inrikes födda hade BNP blivit 1,5 procent högre och öka med 37 miljarder, säger Andersson.

– Det är en stor potential i ekonomin.

Foto: VILHELM STOKSTAD / TT NYHETSBYRÅN

Bland annat vill man erbjuda möjlighet att läsa svenska under föräldraledigheten. Man lägger också mer resurser på uppsökande verksamhet och utrikes födda kvinnors företagande.

– De ska få möjlighet att göra den resa som svenska kvinnor gjorde på 60- och 70-talet, att ha möjlighet att ha en egen ekonomi och ta ansvar för sitt eget liv, säger Andersson.

Stor satsning på vuxenutbildning

Statsministern berättar att man vill fortsätta satsa på vidareutbildning genom att bygga ut satsningen "Kunskapslyftet" med en satsning på yrkeshögskolan med 12 900 platser – den största sedan skolan startade. Totalt ska satsningen innebära 18 000 fler platser inom vuxenutbildningen nästa år.

– Samtidigt som att vissa grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden hotar också bristen på kvalificerad arbetskraft, säger Löfven.

– Vi vet att de som går i yrkeshögskolan får ett jobb efter det, fortsätter statsministern.

Foto: TT NYHETSBYRÅN

Ska ge CSN för att ta körkort

Han upprepar regeringens besked om en reform för att personer ska kunna ta CSN-lån för att ta körkort.

Möjligheten kan införas 2018 för långtidsarbetslösa men ska under 2019 utökas till att gälla ungdomar som genomfört en gymnasieutbildning.

– Med den här reformen förbättrar vi möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och samtidigt stimulera en högre genomströmning på gymnasieskolan, säger Löfven.

Utbildningsplikt för nyanlända

Regeringen inför också utbildningsplikt för nyanlända, som blir av med sin ersättning om de inte går den utbildning de ska. Regelverket kring etablering ska också göras om.

– Syftet är att ha tydligare krav. I dag ses etableringsplanen som en rättighet, nu ska det bli ett krav att delta på samma sätt som för andra arbetslösa, säger Andersson. 

Förenklar och höjer anställningsstöden

Regeringen lyfter också också sitt vallöfte att förenkla anställningsstöden. Det gör man genom att sammanföra de fem olika anställningsstöden till ett, som föreslås bli ett slags introduktionsjobb.

– Stöden blir också kraftfullare för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Stödet höjs nu till 20 000 kronor, säger Andersson.

Man föreslår också att lönebidraget för personer med funktionshinder höjs till 18 300 kronor per månad och ska sedan höjas till introduktionsjobbens nivå på 20 000 till år 2020.

Foto: VILHELM STOKSTAD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Skattelättnad för växande företag

Regeringen vill också skapa bättre förutsättningarna för företagande, bland annat genom att sänka arbetsgivaravgiften när företag anställer sin första medarbetare, och genom en skattelättnad för personaloptioner för företag med färre än 50 anställda. 

– Sverige behöver fler jobb och växande företag, säger Löfven.

Han menar att även om arbetsmarknaden går åt rätt håll står Sverige fortfarande inför utmaningar, men betonar att skattesänkningar inte är den enda lösningen.

– Alla som kan jobba ska jobba, men när man jobbar ska man också kunna leva på sin lön. Vi behöver fler investeringar på den svenska modellen, vilket är en tydlig skiljelinje i svensk politik.

C: "Gör alldeles för lite" 

Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström tycker att regeringens satsning på jobb är alldeles för svag.  

– Det här är ett myrsteg i rätt riktning när vi skulle behöva rejäla kliv, säger han. 

Emil Källström menar att den arbetsgivaravgift som Stefan Löfven nu vill sänka i stället borde slopas helt. 

– Man måste jobba på efterfrågarsidan, företag ska vilja anställa även den dag då konjunkturen sviker. 

Satsningarna på vuxenutbildningar välkomnas av Emil Källström. Men den ekonomisk-politiske talespersonen menar att regeringen gör alldeles för lite för att skapa fler jobb. 

– Jag tycker att regeringen missar ytterligare än chans att leverera. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!