Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringen ökar stödet till solenergi

Foto: MARGARETA LILJENBERG

Nya siffror visar att elproduktion från solenergi har ökat starkt de senaste två åren. Beslut om statligt stöd till ny solkraft har ökat fyra gånger på två år, skriver SVT.

Regeringen ökar stödet till solenergi ytterligare vid årsskiftet.

Ökningen kommer inte minst från privatpersoner som installerar solceller på tak och i trädgårdar. De senaste två åren har nya installationer för solenergi mer än fördubblats, enligt siffror från Energimyndigheten. Regeringen meddelar nu att solcellstödet ska öka från nuvarande 20 procent till 30 procent vid årsskiftet, enligt SVT.

I dag kommer under en procent av den totala elproduktionen från solceller. Solcellsforskaren Marika Edoff, vid Uppsala universitet, säger till SVT att solenergi redan nu skulle kunna utgöra 10 procent, genom att solceller installeras på fler tak.

– Om man börjar fundera på andra tekniker som kompletterar solceller som att man kombinerar solkraft och vindkraft och man kanske till och med har korttidslagring av solel då kan man komma betydligt högre, säger Marika Edoff.

Vind- och biokraft ökar mest

För 2035 beräknas solenergi utgöra 16 procent av den totala produktionen och till 2015 vätas det handla om 21 procent, enligt SVT. Ökningen framöver beror dock på vilka politiska beslut som tas.

Martina Högberg, chef på enheten för energisystem på Energimyndigheten, säger till SVT att det på kort sikt dock är vind- och biokraft som kommer att växa mest medan vattenkraft kommer att fortsätta ligga på dagens nivå.

Kärnkraften lär så småningom fasas ut, troligen till år 2045, enligt Martina Högberg. Det finns inga stödsystem för kärnkraft och nuvarande beräkningar visar att kärnkraftens kostnader är för höga för att ha en plats i energimixen när befintliga reaktorer fasats ut.