Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Regeringen har opublicerad rapport om familjeåterförening – använder gamla siffror

Morgan Johansson tillträdde som justitie- och migrationsminister måndagen den 21 januari. Samma kväll fick justitiedepartementet nya siffror från Migrationsverket – som de själva beställt.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Morgan Johansson har den senaste veckan konsekvent uppgivit lägre siffror för effekterna av familjeåterföreningen än vad som framgår av Migrationsverkets senaste analys – som inte publicerats.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

I måndags fick justitiedepartementet en begärd konsekvensanalys från Migrationsverket.

Den handlar om de nya reglerna för familjeåterförening i överenskommelsen mellan S, MP, C och L.

I dokumentet – som inte har publicerats – framgår att fler kommer att flytta till Sverige och att konstnaderna ökar med 455 miljoner, jämfört med den tidigare prognosen. 

Trots det har den nye migrationsministern Morgan Johansson (S) hänvisat till de gamla siffrorna under hela veckan.

I somras kritiserades regeringen skarpt sedan det framkommit att man krävt att Migrationsverket skulle presentera en av sina prognoser på en söndag. Kritiker menade att man försökte mörka storleken på invandringen.

Nu kan Expressen avslöja att Migrationsverket i måndags lämnade nya siffror om familjeåterförening till justitiedepartementet. Men dessa siffror har inte presenterats, i stället har den nytillträdde migrationsministern Morgan Johansson hela veckan fortsatt att hänvisa till en gammal prognos. 

Bara 25 minuter efter att talmannen meddelat att Stefan Löfven skulle nomineras till statsminister skickade en tjänsteman på regeringskansliet ett mejl till Migrationsverket. I mejlet, som Expressen tagit del av, beställer tjänstemannen en konsekvensanalys av de nya, mer generösa reglerna för familjeåterförening. 

Departementet begär att analysen ska levereras senast fem dagar senare.

Mejlet från justitiedepartementet till Migrationsverket den 16 januari

”Justitiedepartementet skulle behöva hjälp med en preliminär analys av de verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av punkt 65 och 66 (se formulering nedan) i det utkast till sakpolitisk överenskommelse som har förhandlats fram mellan S, MP, C och L.

Vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga förändringar medför förslagen jämfört den prognos som myndigheten lämnade i november 2018 (scenario B-T och B-B)? Tacksam för en fördelning på anslag och år och om möjligt även vilka konsekvenser som domstolarnas lägre medelstilldelning för 2019 medför.


Vi skulle behöva er analys senast på måndag den 21 januari. Om det finns några frågor kring beställningen så kontakta gärna mig.”

På fredagen valdes Stefan Löfven till statsminister. I måndags läste han upp sin regeringsförklaring och presenterade ministrarna i den nya regeringen – bland dem Morgan Johansson, som blev justitie- och migrationsminister.

Samma kväll, klockan 20.20, levererade Migrationsverket den beställda konsekvensanalysen av familjeåterföreningen till regeringskansliet.

Sedan dess har Morgan Johansson intervjuats om de nya reglerna för familjeåterförening vid ett flertal tillfällen, men fortsatt hänvisat till höstens analys från Migrationsverket, där prognoserna för både kostnader och antal beviljade uppehållstillstånd är väsentligt lägre än de är i den nya analysen.

2 400 fler uppehållstillstånd på tre år

Enligt den gamla prognosen, från september 2018, kommer totalt 7 700 fler anhöriga att beviljas uppehållstillstånd och flytta till Sverige under åren 2019-2021, till följd av de mer generösa reglerna för familjeåterförening.

Förslaget om utökad rätt till familjeåterförening

I den tillfälliga asyllagen som trädde i kraft 2016 tog man bort alternativt skyddsbehövandes rätt till familjeåterförening.


I och med den nya överenskommelsen mellan S, MP, C och L får de rätten till familjeåterförening tillbaka.


Det betyder att dessa personers kärnfamiljer – äkta make, maka, registrerad sambo samt minderåriga barn – nu får rätt till tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.


Till alternativt skyddsbehövande räknas bland annat personer som löper allvarlig risk att skadas i väpnad konflikt i hemlandet, men även personer som riskerar dödsstraff eller tortyr vid återvändandet. 


Många asylsökande från både Syrien och Afghanistan klassas som alternativt skyddsbehövande.

Men i analysen som Migrationsverket lämnade i måndags är motsvarande siffra 10 100, under förutsättning att Migrationsverket får de anslag de efterfrågar. 

Det motsvarar en ökning med strax över 30 procent jämfört med den gamla prognosen – totalt 2 400 fler beviljade uppehållstillstånd och inflyttade anhöriga de kommande tre åren.

Migrationsverket räknar då med att inte alla anhöriga som beviljas uppehållstillstånd faktiskt flyttar till Sverige. Siffran för antalet fler beviljade uppehållstillstånd de kommande tre åren är i stället 11 900, förutsatt att Migrationsverket får de resurser de efterfrågar.

Migrationsverkets analys av januariavtalet, 21 januari, sida 1
Migrationsverkets analys av januariavtalet, 21 januari, sida 2-3
Migrationsverkets analys av januariavtalet, 21 januari, sida 4-5
Migrationsverkets analys av januariavtalet, 21 januari, sida 6-7

Morgan Johansson hänvisar till gammal rapport

När Expressen intervjuade Morgan Johansson i tisdags, dagen efter att hans departement fått den nya analysen från Migrationsverket, hänvisade han fortfarande till den gamla prognosen.

– Det här är den samlade bedömningen. För 8 000 för tre år, då vet du ju också hur siffrorna totalt sett ser ut. Att 8 000 fördelat på tre år är en grupp som är klart hanterbar. Jag tror de (Migrationsverket) använder orden ”marginella effekter” sju eller åtta gånger (i prognosen från september 2018), sa Morgan Johansson då.

När han kommenterar hur många fler som beräknas söka asyl i Sverige till följd av de nya reglerna blir det tydligt att han talar om analysen från september:

– Migrationsverket har gjort bedömningar, framförallt om det här skulle innebära att fler söker sig hit. Och de gjorde en bedömning i höstas som visade på, där de menade på att det är mycket, mycket marginella effekter av en sådan här förändring.

Då hade hans departement haft tillgång till den nya analysen i 17 timmar.

Intervjuades i Nyhetsmorgon tre dygn senare

Tre och ett halvt dygn efter att departementet fått den nya analysen medverkade Johansson även i TV4:s Nyhetsmorgon – i en debatt med SD:s migrationspolitiska talesperson Paula Bieler om familjeåterförening.

– Det vi talar om är en ökning med ungefär 8 000 personer på tre år. I genomsnitt ungefär 3 000 ytterligare per år, sa Morgan Johansson i programmet.

TV4:s reporter frågade då igen om det handlar om 8 000 personer.

– 8 000 på tre år. I genomsnitt mindre än 3 000 per år, svarade Johansson.

Han uppger även siffran på Twitter, som svar till en person som länkat Expressens tidigare publicering om familjeåterförening:

https://twitter.com/johanssonmorgan/status/1088149568087306241

Siffra i TT-artikel

I en artikel från TT om familjeåterföreningen, som publicerades på torsdagseftermiddagen, förekommer uppgiften 8 400 fler beviljade uppehållstillstånd.

Denna siffra återfinns i den nya, opublicerade rapporten, men beskriver ett scenario där Migrationsverket inte får de resurser de efterfrågar, utan fortsatt får verka utefter den nyligen antagna M/KD-budgeten, som skar ner Migrationsverkets anslag för prövningar.

Migrationsverket gör även tydligt att storleken på anslagen till myndigheten inte påverkar det totala antalet beviljade uppehållstillstånd, utan att den lägre siffran 8 400 beror på att en stor del av prövningarna skjuts på framtiden i det scenariot:

”Skillnaden mellan Scenario ÖK-T (tillgängliga medel) och ÖK-B (behov) beror på Migrationsverkets prövningskapacitet. Scenario ÖK-B speglar hur förändringen skulle se ut om mer prövningsresurser fanns tillgängliga. Antalet förväntade uppehållstillstånd och inresta är inte färre i scenario ÖK-T, men avgörandet av många ärenden förskjuts till efter 2022 på grund av långa väntetider.”

20 000 personer

De nya reglerna innebär att personer som fått asyl på grunden alternativt skyddsbehövande – exempelvis syrier som flytt från krig i hemlandet – återigen får rätt till familjeåterförening. Rätten togs bort när den tillfälliga asyllagen trädde i kraft 2016.

Expressens beräkningar visar att mer än 20 000 personer som inte haft det tidigare, nu får rätt till familjeåterförening när de nya reglerna införs.


LÄS MER: Migrationsverket: Sverige blir ett av de mest generösa länderna i EU 


Tre månaders respit på försörjningskravet

• Januariavtalet innehåller även en tre månaders respit på försörjningskravet vid familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande.


Respiten gäller även retroaktivt, för alla de alternativt skyddsbehövande som inte haft rätt till familjeåterförening de senaste två åren.


• Det innebär att ingen av de 20 000 personerna kommer omfattas av något försörjningskrav för att deras anhöriga ska beviljas uppehållstillstånd. De behöver alltså varken kunna försörja sig själva eller sina anhöriga. 


Detta så länge de anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från att de nya reglerna träder i kraft.

Under intervjun i tisdags presenterades dessa beräkningar för Morgan Johansson.

Expressen frågade Johansson hur justitiedepartementet kunde vara säkra på att så få av dessa 20 000 personer kommer använda den nya rätten till familjeåterförning:

Samtidigt säger de (Migrationsverket) själva att de här siffrorna är väldigt preliminära, och väldigt osäkra. Det är ändå 20 000 personer som fått uppehållstillstånd på grunden alternativt skyddsbehövande som nu, över en natt, får en ny möjlighet till familjeåterförening som de inte haft tidigare. Hur vet ni att det inte kommer väldigt många fler?

– Ja, bland annat i och med det jag var inne på tidigare. I och med att vi ändrade lagen så ändrar också människor sitt beteende. Så det är ju väldigt, väldigt många hela familjer som kommit. Och för dem så kommer det inte att bli tal om familjeåterförening.

Helt ny skrivelse

Men måndagens analys från Migrationsverket innehåller en helt ny skrivelse som potentiellt omfattar en stor del av just de 20 000 personerna:

”Beräkningen tar hänsyn till sökande som fått eller beräknas få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning under den tillfälliga lagen och som antas söka på nytt under andra halvan av 2019. Sedan finns en osäkerhet kring eventuella personer som avstått från att söka med anledning av begränsningarna”.

När reglerna ändrades 2016 förlorade alternativt skyddsbehövande sin rätt till familjeåterförening, i de allra flesta fall.

Migrationsverkets analyser inkluderar alltså bara de anhöriga som ändå – de nya reglerna till trots – har ansökt om uppehållstillstånd under de senaste två åren, och fått avslag.

De personer som känt till de nya reglerna och därför inte ens ansökt, är alltså inte med i analysen, och utgör därmed ett potentiellt mörkertal.

Inte heller detta nämner Morgan Johansson när han intervjuas av Expressen, trots att det framgår av den nya analysen från Migrationsverket.

50 procent högre kostnader

Migrationsverket prognostiserar i måndagens analys även högre kostnader till följd av de nya reglerna för familjeåterförening.

I analysen från september 2018 hade man beräknat de sammanlagda kostnaderna för mer generös familjeåterförening till totalt 910 miljoner kronor under åren 2019-2021. Detta inkluderade både myndighetens egna anslag och ökade resurser till kommunerna.

Men i den nya analysen har prognosen höjts till 1,365 miljarder kronor för samma tidsperiod, vilket motsvarar en ökning med 50 procent jämfört med den gamla analysen.

Detta har heller inte nämts.

Expressen har sökt Morgan Johansson för en kommentar om de nya uppgifterna.

Morgan Johansson svarar på Twitter: ”En tidningsanka”

Strax efter lunch bemöter Morgan Johansson Expressens publicering på Twitter, efter att Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé frågat om uppgifterna stämmer.

”Nej, det är en tidningsanka. Att ökningen enligt prognosen blir ca 8 000 på tre år (8 400 beviljade ärenden och 7 200 faktiskt inresta) återfinns i den färska rapporten från 21 januari. Det är vad jag sagt i intervjuer med bl a TV4, Ekot och SVT”, skriver Johansson.

https://twitter.com/johanssonmorgan/status/1088775938911940608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1088775938911940608&ref_url=https%3A%2F%2Fklara.xpr.dex.nu%2Fedit%2F8eba4e08-0bb9-4760-89b5-05741a1262cf

Morgan Johansson hänvisar till ett scenario i Migrationsverkets nya analys, som utgår ifrån att myndigheten inte får de anslag de efterfrågar.

Men Migrationsverket skriver i samma analys, vilket redan framgår av Expressens publicering, att detta scenario inte minskar antalet beviljade uppehållstillstånd totalt sett, utan endast skjuter en stor del av prövningarna på framtiden.

Detta nämner inte Johansson i någon av intervjuerna under veckan.

I intervjun med Expressen under tisdagen hänvisade Johansson specifikt till den gamla analysen när han nämnde siffran 8 000 beviljade uppehållstillstånd på tre år. Hans pressekreterare säger på fredagen att Johansson inte hade fått någon dragning av den nya analysen när han intervjuades av Expressen.

Men alla scenarier i analysen från september bygger på att Migrationsverket får de medel de efterfrågar – det finns ingen prognos för om Migrationsverket fortsatt agerar med tillgängliga medel.

Den enda siffran i den nya analysen som är jämförbar med analysen från september, är alltså 10 100 inresta personer till Sverige de kommande tre åren.


◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.