Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringen föreslår: Id-kapning ett brott

Morgan Johansson och regeringen föreslår att id-kapning blir brottsligt. Foto: Pelle T Nilsson / STELLA PICTURES

Att kapa en annan persons identitet ska vara brottsligt och olovlig identitetsanvändning införs som ett nytt brott i brottsbalken, föreslår regeringen i en proposition.

Det är lätt att i dagens öppna samhälle att skaffa information om andra. Samtidigt står den som får sin identitet utnyttjad i regel utan skydd, eftersom det inte finns någon straffbestämmelse som direkt skyddar dem som utsätts.

"Att ta över en annans identitet ska vara straffbart. Personer ska också kunna dömas för olaga förföljelse om de genom id-kapning upprepade gånger kränker någon annans integritet", säger justitieminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli, och straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!