Regeringen betalar av på utlandsskulden

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Regeringen ökar takten i amorteringen av Sveriges utlandsskuld. Avbetalningarna höjs med 15 miljarder till 40 miljarder kronor om året.

Statsskulden toppade förra året men har nu börjat krympa. I oktober låg den på drygt 1 200 miljarder kronor eller omkring 135 000 kronor per svensk. Av det är 23 procent i utländska valutor och enligt planerna ska den andelen ned till 15 procent. Kronan har länge bedömts som undervärderad och därför har det funnits röster som argumenterat för att det är bättre att betala av skulden senare, med en starkare krona. Men regeringen har nu bestämt sig för att höja tempot i avbetalningarna. Regeringens motiv är i första hand att minska statens valutarisk.

Avvikelse tillåten

 Riksgäldskontoret som förvaltar skulden föreslog i september en avbetalningsplan på 25 miljarder kronor om året mellan 2007 och 2009. Regeringen har nu bestämt sig för att öka på summan upp till 40 miljarder kronor. Men Riksgäldskontoret har tillåtelse att avvika från målet på 40 miljarder med 15 miljarder, uppåt eller neråt. Snabbare avbetalning av skulden innebär ett utflöde av svenska kronor till utlandet. - På marginalen borde det här vara lite negativt för den svenska kronan. Men med de stora överskott man får när man privatiserar statliga företag är det rimligt att en stor del går till amortering av valutaskulden, säger Henrik Mitelman, ekonom på SEB, till TT.

Målet nås 2010?

 Sannolikt har också kronans förstärkning under hösten bidragit till beslutet att höja amorteringstempot. Beslutet innebär också att målet på 15 procents valutaskuld kan nås tidigare. - Med 40 miljarder i valutaamortering beräknar vi att vi ska vara nere på målet 2010, säger Peter Danielsson, kansliråd på finansdepartementet. Samtidigt kommer hela statsskulden att minska under de närmaste åren. Enligt beräkningarna i regeringens budget kommer den totala statsskulden att minska till 1 066 miljarder kronor 2009. - I det ligger en stark tillväxt, ökade skatteintäkter, minskade utgifter och utförsäljningar på 50 miljarder kronor per år, säger Danielsson.

Sten Gustafsson

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.