Läkare fortsätter skriva under kritiserade åldersbedömningar

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar har utstått hård kritik för att vara ovetenskapliga. 

Svenska Dagbladet har granskat myndighetens metoder – och kunnat visa att ledande forskare gör helt andra bedömningar än RMV. 

"Resultatet av dessa säger enligt min uppfattning allt om tillförlitligheten i den svenska tillämpningen", skriver Andreas Schmeling, världsledande forskare inom åldersbedömningar, till SvD. 

Trots kritiken fortsätter myndigheten att utfärda utlåtanden – som kan vara helt avgörande för asylsökande. 

”RMV arbetar med att ta fram ett eget kunskapsunderlag”, skriver myndighetens kommunikationschef Helena Norman. 

Svenska Dagbladets Negra Efendić har i en omfattande granskning undersökt Rättsmedicinalverkets, RMV, åldersbedömningar av asylsökande. 

Åldern kan vara avgörande i asylprocessen och bedömningarna kan ligga till grund för om personen får uppehållstillstånd i Sverige respektive vilken boendeform den får. 

Regeringen gav i maj 2016 RMV uppdraget att genomföra åldersbedömningarna. Tidigare har ett externt företag stått för åldersbedömningarna. 

Sedan myndigheten tog över åldersbedömningarna har antalet personer som bedöms vara äldre än 18 år ökat. 

RMV:s bedömning baseras på en magnetkameraundersökning av knäleden respektive en röntgenundersökning av visdomständerna.

Forskare slog larm

Flera rättsläkare har slagit larm och dömt ut knäledsundersökningen som ”direkt olämplig” för att bedöma om en person är över 18 år. SvD:s reporter Negra Efendić har i sina artiklar granskat RMV:s tolkning av den metodologi som legat bakom bedömningarna. 

SvD rapporterade i november att 17 av 20 andrahandsutlåtanden av medicinska åldersbedömningar går tvärtemot Rättsmedicinalverkets mätresultat. Andrahandsutlåtandena är gjorda av företaget Forodont som anlitar två tyska forskare – som var med och utvecklade mätmetoden som RMV använder sig av. 

"Resultatet av dessa säger enligt min uppfattning allt om tillförlitligheten i den svenska tillämpningen", skriver Andreas Schmeling, forskare inom rättsmedicin och världsledande inom åldersbedömningar, till SvD. 

Andreas Schmeling, som även är medförfattare till studien som RMV och Socialstyrelsen använt till grund för att ta fram sin metod för åldersbedömningar, är djupt kritisk till hur RMV bedömer åldrar. 

I hans forskning hade var femte 17-årig pojke en färdigutvecklad knäled. Han uppger för SvD att metoden som RMV använder därför inte är vetenskapligt säkerställd

Pausat åldersbedömningar för flickor

Schmelings studie visar samtidigt att 68 procent av kvinnliga 16–17 åringars knän var färdigväxta. RMV har pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar av flickor och utreder forskningsläget. 


LÄS MER: Larmet: 17 av 20 ålders- bedömningar stämmer inte


RMV undersöker även vad som orsakat diskrepansen mellan de egna bedömningarna och andrahandsutlåtandena. 

– Vi kommer att stämma av med dem som har lämnat dessa uppgifter. Vi vill utesluta ett systemfel, säger Elias Palm, rättsläkare och metodansvarig för medicinska åldersbedömningar vid RMV, till SvD.


LÄS MER: Larm från rättsläkare: Åldersbedömningarna vi gör har brister


RMV: ”Arbetar med att ta fram eget kunskapsunderlag”

Vid årsskiftet hade företaget Forodont som gör andrahandsutlåtanden genomfört 80 ”second opinions”. Ett 40-tal av fallen – drygt hälften – går tvärtemot RMV:s bedömning. I tre av fallen där RMV bedömt att personen varit över 18 år har företaget inte kunnat göra någon bedömning – eftersom bildkvaliteten varit för dålig. Företaget har nu valt att sluta att åta sig uppdragen, rapporterar SvD.  

– Det är inte meningsfullt att fortsätta. Systemfelet är uppenbart, och man har nu gjort 10 000 undersökningar. Det rationella vore att RMV tittar på sina rutiner, säger rättsodontologen Håkan Mörnstad som står bakom företaget, till tidningen.

Fortsätter skriva utlåtanden – trots kritik

Rättsmedicinalverket har fortsatt genomföra åldersbedömningar och deras rättsläkare har i början på januari utfärdat 11 000 utlåtanden, rapporterar SvD. Rättsläkare på myndigheten kan inte svara på om de kritiska forskarna har rätt, utan hänvisar till RMV:s ledning. 

– Som jag ser det har jag ansvar att kontrollera att de uppgifter som är inmatade stämmer med det som matrisen matar ut, ansvaret för metodens precision ligger på metodansvariga, säger rättsläkaren Fredrik Bäckström till SvD, som själv frågat ledningen om tillförlitligheten i metoden.

Advokaten: ”Det är en rättsskandal”

Emma Persson, advokat och ordförande i Migrationskollegiet, har följt SvD:s granskning och har själv larmat RMV, Migrationsverket, migrationsminister Heléne Fritzon (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) om den rättsosäkerhet som skapats med nuvarande metod.

– Jag tycker att det här är väldigt allvarligt. Det är en rättsskandal som blir tydlig när det visat sig finnas jättestora felmarginaler i de medicinska åldersbedömningarna. Felet drabbar enskilda som får sin ålder uppskriven och det blir en rättsförlust för de här unga personerna, säger hon. 

Advokat Emma Persson är kritisk till RMV:s åldersbedömningar
Foto: Pressbild

C och V kräver att regeringen agerar

Rättsmedicinalverket går igenom sina metoder och kommunikationschefen Helena Norman skriver i en kommentar till Expressen: 

Delar av den kritik som SvD publicerat grundar sig på icke vetenskapligt publicerade uppgifter samt på andrahandsuppgifter som RMV inte har möjlighet att kontrollera. RMV arbetar med att ta fram ett eget kunskapsunderlag, bland annat för att klargöra frågor avseende stadieindelningar. Vi ber därför om att få återkomma inom kort” 

Migrationspolitiska talespersonerna Christina Höj Larsen (V) och Johanna Jönsson (C) är kritiska till RMV:s metoder – och uppmanar regeringen att agera. 

– Jag utgår från att regeringen kallar till sig sina myndigheter som har ansvar för det här området och reder ut hur vi nu ska säkra upp de här metoderna. Vi vet att det aldrig kommer finnas en metod som är 100-procentig men det ska vara bättre än så här, säger Johanna Jönsson till SvD. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.