Rätten: Okej att bli slagen av elev

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Jan Björklund.

Tingsrätten i Gällivare anser att läraryrket kan jämföras med att vara polis. Därför får läraren som misshandlades av en elev, inget skadestånd.

- Jag tar mig för pannan över ett resonemang där lärare ska acceptera att få stryk, säger utbildningsminister Jan Björklund, FP, till Expressen.se.

Misshandeln skedde på Högalidskolan i Kiruna. Efter att en lärare tagit tag i en stökig högstadieelev och fört ut honom från matsalen blev han slagen och sparkad av eleven, som också hotade att slå ihjäl honom.

Eleven dömdes nyligen i Gällivare tingsrätt för bland annat misshandel och olaga hot. Men läraren får inget skadestånd, med motiveringen:

"Tillsynspliktig lärare måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis. Därför ska ersättning för kränkning inte utgå i detta fall.

- Jag tycker att domen är helt horribel och jag tycker att den ger en bild av att det skulle vara okej att misshandla just i skolan, säger den drabbade läraren, som vill vara anonym, till SVT.

Läraren säger att han inte kommer att överklaga, bland annat av hänsyn till eleven och att han "inte känner ork".

Rektorn: Orimligt

Högalidsskolans rektor Simon Lindh tycker också att domen är orimlig.

- Lärarna ska enligt skollagen ingripa och säkerställa alla elevers trygghet och studiero. Men att jämställa en lärare med en ordningsvakt eller en polis tycker jag inte är rimligt. Lärarna har ingen utbildning för det, säger han till SVT.

För Jan Björklund är resonemanget oacceptabelt. Han får inte uttala sig om det enskilda fallet, men pratar generellt om problemet:

- Det är självklart att lärare inte ska behöva ta stryk i skolan.

Behöver lagen ändras så att lärare får ett bättre skydd?

- Det är väl inte säkert att sista ordet är sagt rättsligt, det kan hända att det överklagas. Men skulle det här bli normerande, då kommer lagen behöva ses över. Lärare ska inte behöva acceptera att ta stryk.

Vad skulle domen kunna få för konsekvens på lärarkåren?

- Blir den normerande innebär det ju en väldig försvagning av läraryrkets auktoritet och ställning. Jag vill ju gå i motsatt riktning, för ett av problemen med läraryrket är ju att auktoriteten är för svag i våra skolor - inte för stark - och att det plötsligt är tillåtet att slå lärare utan att någonting händer.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.