Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Rapporten: Allt blir sämre med Trump

Stefan Löfven kommenterade rapporten i Göteborg.
Foto: Henrik Jansson
Donald Trump blir USA:s 45:e president.
Foto: Mark Lennihan / AP

Valet av Donald Trump som president i USA innebär "sämre förutsättningar för samarbete" på område efter område.

Det slogs fast i ett hemligt dokument med rubriken "Analys och handlingsplan: Sveriges samarbete med USA efter valen den 8 november 2016", som Expressen i dag kan avslöja.

Enligt UD-rapporten hotas samarbetet mellan Sverige och USA rörande till exempel terrorism, säkerhets- och försvarspolitik, klimat- och energi, utvecklingspolitik och migrations- och flyktingpolitik.

– Analysen gjordes eftersom Donald Trump uttalat en annan syn på säkerhetspolitiken och USA:s roll i världen, säger Stefan Löfven.

"Med Trump som president skulle den svenska agendan främst handla om att defensivt värna eller upprätthålla för oss viktiga frågor, snarare än att föra dem framåt."

Det konstateras i de hemliga dokument som Expressen i dag kan publicera.

Analysen och handlingsplanen sammanställdes av två departementssekreterare på utrikesdepartementets Amerikaenhet en kort tid före presidentvalet i USA den 8 november, och enligt uppgifter till Expressen var det initialt bara statsministern, hans statssekreterare Hans Dahlgren och Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin som delgavs strategin – men i dag är den väl känd i regeringshögkvarteret Rosenbad.


LÄS MER: Här är Löfvens brev till Donald Trump och Hillary Clinton


Handlingsplanen innehåller en rad ifrågasättanden av den blivande presidenten Donald Trump, och det konstateras att förutsättningarna för samarbete mellan Sverige och USA försämras avsevärt.

Statsminister Stefan Löfven får också råd om hur han bör agera under "transitionsperioden" (tiden mellan valet och presidentens installationsdag den 20 januari nästa år).

Har gett fler jobb

"Ett USA med en Trump-administration lär inte vara en global aktör med en agenda som liknar vår. Likväl förblir USA en viktig partner", står det i handlingsplanen.

Och vidare:

"Om Trump vinner vore det – baserat på hans America First-policy – centralt att i ett tidigt skede fånga upp den blivande administrationen för att förklara svenska prioriteringar med utgångspunkten vad som vore gynnsamt för USA. Eventuellt skulle det mest effektiva vara att gå ihop med andra likasinnade länder, exempelvis de nordiska, för ökad tyngd."

Hillary Clinton
Foto: Ron Sachs

I det utkast till brev till Donald Trump, som Expressen i går kunde publicera, konstateras det bland annat att en av fördelarna med svenska investeringar i USA är att de lett till nya arbetstillfällen i landets samtliga 50 delstater.

UD:s Amerikaenhet avslutar analysen och handlingsplanen:

"Vi får anledning att återkomma med en mer detaljerad plan för agerande när vi vet vem som blivit vald. För att bäst kunna påverka under transitionsperioden bör ett antal operativa förslag för vårt samarbete inom prioriterade frågor tas fram i form av några icke-papper. Det fortsatta arbetet kommer också behöva inkludera en plan för vintern/våren 2017, efter presidentinstallationen men innan de politiska företrädarna har godkänts av kongressen."

"Är det som gäller"

Stefan Löfven uppmanas i handlingsplanen att betona vissa frågor i sin första kontakt med Donald Trump. Det handlar bland annat om att betona sådant som "vore gynnsamt för USA" och ett konstaterande om att "Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra". Löfven uppmanas också att "framhålla vårt bilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbete inklusive inom terrorismbekämpning, liksom att vi inte är en "free rider" utan "pull our own weight".

Expressen mötte i går statsminister Stefan Löfven för en intervju i samband med hans besök i Göteborg.

Han kommenterade då bland annat utkasten till de brev som Expressen publicerat, och som sedan den ansedda amerikanska tidningen Washington Post redogjort för.

– Det är naturligtvis så att vi förbereder valutgången, det kan gå på olika sätt. Då förbereds det med utkast, men det jag har skickat är ett brev till Donald Trump, och det är det som gäller.


LÄS MER: Stefan Löfven om utkastet till Trump: "Det är det som gäller"


Hur ser du på att den amerikanska tidningen Washington Post också uppmärksammar detta?

– Ja, det kan jag inte ha någon uppfattning om. Skriver de om det så är det deras rättighet att göra det.

Stefan Löfven försvarade samtidigt den sekretess som gäller för innehållet i brevet som han skickade till Donald Trump den 9 november.

– Det är en rätt vanlig hantering när vi har korrespondens mellan regeringar på det sättet, och mellan statschefer.

Donald Trump
Foto: Evan Vucci / AP

Expressen har också tagit del av regeringens analys och handlingsplan om samarbetet med USA efter valet. Hur kommenterar du innehållet i den?

– Vi har tidigare sagt att det för oss är viktigt att ha ett bra samarbete, oavsett vem som leder USA. Det är en stor exportmarknad för Sverige, och vi ser mycket goda möjligheter till samarbete vad gäller näringslivsfrågor, exportfrågor och samarbete på Life Science-området. Vi behöver också ett samarbete på säkerhetsområdet, och det är det som vi har gett uttryck för.

"En annan syn"

Men det står i handlingsplanen att förutsättningarna för samarbete försämras med Donald Trump som president, och det är svårare att hitta självklara samarbetsområden. Hur bekymmersamt är det?

– Analysen gjordes eftersom Donald Trump uttalat en annan syn på säkerhetspolitiken och USA:s roll i världen – att den skulle vara mer innesluten, mer introvert. Då gör man en sådan analys före. Men vi har också varit väldigt tydliga med att nu ska den nya administrationen tillträda. De håller just på att fylla upp de cirka 4000 som ska anställas. Policyn ska förtydligas i många olika avseenden, exempelvis vad gäller säkerhetspolitiken. Hur ser man på den transatlantiska länken? Det följer vi väldigt noga. Det är därför vi tidigt har haft kontakt med den tillträdande administrationen. I takt med att de beskeden kommer kan vi också komplettera analysen.

Så varnar UD för Donald Trump - på område efter område

EKONOMI OCH HANDEL

"Sämre förutsättningar för samarbete, svårare att finna självklara samarbetsområden."

Har presenterat ett vagt ekonomiskt valmanifest, men enligt bedömare innehåller det orealistiska och motsägelsefulla förslag om kraftigt sänkta skatter, ökade offentliga utgifter och möjligheten att betala av statsskulden genom att "förhandla" med långivare.

Den progressiva reformpolitiken under Obama förväntas stanna av och i vissa fall reverseras.

Vill återupprätta tillverkningsindustrin.

Signalerar höjd minimilön.

SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIK.

"Stor osäkerhet rörande förutsättningarna för fortsatt samarbete."

Beskriver världen i termer av stormaktspolitik och intressesfärer, med snävt definiterat egenintresse som en utgångspunkt – utmaning för ett mindre land som Sverige.

Skulle troligen innebära stora utmaningar för det bilaterala försvarssamarbetet. Såväl ointresse för fortsatt nära samarbete som tydligare krav på ökade försvarssatsningar som förutsättning för fördjupat samarbete skulle kunna bli aktuellt.

Skulle sannolikt medföra förväntan på ökade svenska militära bidrag till eventuella gemensamma internationella insatser.

Har uttryckt sympati för Putin och förståelse för ryskt utrikespolitiskt agerande. Sägs vara villig att avskaffa sanktionerna mot Ryssland och erkänna Krim som ryskt terroritorium.

Står helt bakom Israel. Vill erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

JÄMSTÄLLDHET

"Sämre förutsättningar för samarbete överlag; eventuellt samarbete i enskilda sakfrågor."

Jämställdhetsagendan förväntas inte få en framträdande roll, varken på det nationella eller internationella planet.

Har föreslagit upp till sex veckors mammaledighet genom att använda arbetslöshetsförsäkringen.

Vill tillåta skatteavdrag för barnomsorg, vilket tenderar att gynna hushåll med något högre inkomster.

UTVECKLINGSPOLITIK

"Stor osäkerhet men sannolikt sämre förutsättningar för samarbete."

Förmodas driva en mer Bush-liknande, moralkonservativ agenda med inriktning på nationella amerikanska intressen.

Ytterligare restriktioner på abortområdet kan väntas.

KLIMAT OCH ENERGI

"Stor osäkerhet rörande förutsättningarna för fortsatt samarbete."

Stor avsaknad av detaljer om miljöagendan vilket bidrar till osäkerhet för policyinriktning och regleringar både nationellt och internationellt.

Ämnar bryta USA:s medverkan i Parisavtalet och stoppa inbetalningar till FN:s klimatprogram och fonder.

Har vid flera tillfällen uttalat sig skeptiskt till klimatförändringar.

MIGRATIONS- OCH FLYKTINGFRÅGOR

"Sämre förutsättningar för samarbete."

Vill minska nuvarande migrationsflöden betydligt för att säkerställa grundliga kontroller. Immigration från länder "som har en historia av att exportera terrorism" ska suspenderas till dess att tillräckligt robusta kontrollmekanismer finns på plats.

Vill återinföra screeningtext för att försäkra amerikanska värderingar.

Vill upphäva det tillägg i författningen som innebär att alla som föds på amerikansk mark automatiskt blir amerikanska medborgare.

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

"Sämre möjligheter till samarbete i frågor rörande terrorism; osäkert hur viseringsfrågorna påverkas."

Planerar att krossa Daesh; alla länder som delar detta mål, inklusive Ryssland, är potentiella allierade. En ny migrationspolicy och mycket strikt kontroll av flyktingar, särskilt muslimska utgör en central komponent i terrorismbekämpningen.

Väntas föra en ideologisk kamp mot radikal islam.

Svårt att avgöra i vilken utsträckning Visa Waiver Program skulle förändras – uttalandena har varit inkonsekventa.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.