Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Rapport om islamism sågas: "En stor sörja"

22 framstående religionsforskare reagerar starkt på MSB:s rapport. "Det är en stor sörja där man blandar ihop fakta och åsikt", säger Frédéric Brusi i P1-Morgon. Foto: Drago Prvulovic/TT

Magnus Norell slår ifrån sig kritiken. "Har de rökt på innan de läst det? Det är ju bara att läsa rapporten!", säger han till SVT.

Foto: Christine Olsson / Scanpix / SCANPIX SWEDEN

Ett flertal stora muslimska organisationer bygger upp ett parallellt samhälle och är kopplade till Muslimska brödraskapet.

Det skriver terroristforskaren Magnus Norell i en rapport som beställts av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

I ett öppet brev sågar nu ledande religionsforskare rapporten.

Det var i slutet av februari som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lade ut forskningsrapporten "Muslimska brödraskapet i Sverige" på sin hemsida. Bakom den ligger terroristforskaren Magnus Norell och forskaren Aje Carlbom och Pierre Durrani. I rapporten skriver de om hur stora muslimska organisationer håller på att bygga upp ett parallellt samhälle som "konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund". Studien skriver de även att Muslimska brödraskapet varit aktivt i Sverige sedan slutet av 1970-talet.

22 forskare riktar skarp kritik

I informationsskrifter om islam från 1980-talet beskrivs metoden för hur omdaningen av samhället i islamisk riktning bör gå till – hur muslimer bör "underkasta sig tron som uppfattas vara ett allomfattande system av idéer, ideal och normer för mänskligt liv." Det står vidare att flickor bör kontrolleras hårt och att muslimer bör följa andra regler än sekulära medborgare. Muslimska organisationer uppmanas även att mobilisera sina krafter i en rikstäckande islamisk informationskampanj.

Nu reagerar 22 framstående religionsforskare på rapporten, bland dem Mattias Gardell, Jan Hjärpe, Frédéric Brusi och Anders Ackfeldt. I ett öppet brev skriver de att författarna bakom rapporten saknar belägg för sina uppgifter.

Frédéric Brusi: "Det är en stor sörja"

"Namngivna personer och organisationer i Sverige blir därmed misstänkliggjorda, utan konkreta belägg, även i de fall då personerna eller organisationerna offentligt förnekat några som helst kopplingar till Muslimska brödraskapet", skriver de.

– Det påstås en massa saker som inte beläggs med någon form av källa. Det är en stor sörja där man blandar ihop fakta och åsikt, säger Frédéric Brusi i P1-Morgon.

Ställer sig mycket kritiska

"Rapportens utgångspunkt är att den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet är etablerad i Sverige som en enhetlig och organiserad, men hemlighetsfull, kraft och ett andligt brödraskap, med tydlig politisk agenda, samt att den företräds av en rad namngivna organisationer och personer. Detta är påståenden för vilka det inte anförs något empiriskt stöd. Det saknas helt enkelt källhänvisningar för avgörande uppgifter", skriver de.

Magnus Norell slår ifrån sig kritiken. "Har de rökt på innan de läst det? Det är ju bara att läsa rapporten!", säger han till SVT. Foto: Christine Olsson/TT

Forskarna riktar samtidigt kritik mot MSB som myndighet: "Vi ställer oss alltså mycket kritiska till värdet av föreliggande rapport, och frågande till vilken kvalitetsgranskning en statlig myndighet som MSB har av det material de betalar för att få producerat, och som de sedan publicerar under sin "kunskapsbank". Problemet är allvarligt, då myndigheten på sin egen hemsida tagit sig an uppgiften att skola den svenska allmänheten i kritiskt granskning och källkritik", avslutar de sitt öppna brev.

Magnus Norell: "Har de rökt på innan de läst det?"

Magnus Norell slår ifrån sig kritiken om rapporten saknar källor bakom uppgifterna och ifrågasätter även de 22 kritikerna.

– Har de rökt på innan de läst det? Det är ju bara att läsa rapporten! Om någon inte accepterar det här så kan jag inte göra så mycket åt det. Det är ju liksom belagt, säger han till SVT.