Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Damberg: Vi ska inte hjälpa hem terrorister

Frågan borde diskuteras, anser terrorexperten Magnus Ranstorp. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
IS-terrorister i Syrien 2014. Foto: UNCREDITED / AP MILITANT WEBSITE
”Man kan inte förvänta sig någon hjälp”, säger Mikael Damberg till TV4. Foto: NAINA HELEN JÅMA/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ingen av de 150 svenskar som återvänt från terrorsekten IS har dömts för brott begångna i konfliktzonen.

Den nya skärpta lagstiftningen är svår att tillämpa på de redan återvända personerna. Men enligt inrikesminister Mikael Damberg är den nya lagstiftningen angelägen.

– Nu tar vi nästa steg som handlar om att samröre och deltagande med terrororganisationer kommer att vara kriminaliserat, säger Mikael Damberg till TV4:s nyhetsmorgon.

Det finns olika syn inom EU på hur misstänkta IS-terrorister som återvänder från Syrien och Irak ska hanteras. I vissa länder har man tagit ett principiellt beslut där man förutsätter att alla som under en period har uppehållit sig i ett visst geografiskt område, som exempelvis historiskt kontrollerats av IS, är misstänkta, säger åklagare Hans Ihrman vid Riksenheten för säkerhetsmål till TT.

– Man utgår i princip från att det föreligger en presumtion att man har varit inblandad i antingen någon form av krigsbrottslighet eller terrorbrottslighet, säger Hans Ihrman till TT.

Hans Ihrman är åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

I Sverige krävs dock en konkret brottsmisstanke för att få inleda förundersökning. Finns det inga uppgifter att gå på släpps personen, och polisens möjlighet att komma åt eventuella digitala bevis i exempelvis telefoner minskar drastiskt.

– Det finns väldigt liten möjlighet att ställa de här personerna inför rätta, såvida det inte inleds någon förundersökning mot dem. Och det behövs om du ska få access till att gå igenom exempelvis deras telefoner och sociala medier-konton, säger terrorexperten Magnus Ranstorp till TT.

Magnus Ranstorp. Foto: SVEN LINDWALL

”Man kan inte förvänta sig hjälp”

Inrikesminister Mikael Damberg gästade TV4:s program nyhetsmorgon och säger att det inte finns planer att ta hem svenska medborgare från regionen som deltagit i IS-aktiviteter till Sverige.

– Vi har inga planer från Sverige att ta hem människor som deltagit i IS-aktiviteter till Sverige. Redan 2011 så utfärdade UD en stark rekommendation, att man inte ska resa till regionen. Bryter man mot de rekommendationerna kan man inte förvänta sig hjälp från svenska myndigheter, för att till exempel komma hem, säger Mikael Damberg till TV4.

Mikael Damberg upprepar detta i Ekots lördagsintervju senare på lördagen, men tillägger att både Säpo och andra myndigheter måste hjälpas åt för att ta hand om dem som vill lämna den kriminella verksamheten bakom sig, även om man har varit IS-krigare.

– Om människor väljer ett hederligt liv och vill anpassa sig till samhället, är det viktigt att det finns kunskap om detta, att vi inte är naiva. Det här är något den vanliga socialtjänsten inte är van vid att hantera.

”Man kan inte förvänta sig någon hjälp”, säger Mikael Damberg till TV4. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Omkring hundra misstänkta svenska IS-terrorister finns enligt Säpo kvar i konfliktzonen. Hade polisen haft möjlighet att utreda alla som återvänder från IS direkt hade sannolikt fler åtalats, tror Magnus Ranstorp. Han tycker att frågan i vart fall bör diskuteras.

Men åklagare Hans Ihrman vill inte se en särreglering för hemvändande IS-anhängare.

– Absolut inte. Ett absolut minimikrav för att inleda ett rättsligt förfarande är att det finns någon form av bevisning eller omständigheter som konkret kan utgöra straffbar handling. Enbart att man har varit i ett område där hemskheter förekommit kan aldrig vara tillräcklig grund för att man ska bli misstänkt, säger han till TT.

Samröre och deltagande

I Norge, som kriminaliserade samröre med terroristorganisationer 2013, har betydligt fler återvändande jihadister utretts och åtalats. Den svenska regeringen siktar på en liknande lag i höst. Men lagen kommer sent, och åklagare Hans Ihrman hyser inga större förhoppningar om utfallet.

– Invändningen kommer ju att vara att man har tillhört organisationen under en tid när det inte varit kriminaliserat. Då måste vi bevisa att man även efter det att lagstiftningen kommer på plats fortfarande tillhört en organisation. Det kommer att bli ganska svårt, eftersom IS som grupp i dag i princip är utraderad, säger Hans Ihrman till TT.

Mikael Damberg menar att den skärpta lagstiftningen är mycket angelägen men får frågan hur den faktiskt ska gå att tillämpa på de redan återvända personerna.

– Vi har skärpt lagstiftningen i flera omgångar. Först var det bara terroraktiviteten som var kriminaliserad. Sedan utvidgade vi det till resor och finansiering av terrorverksamhet. Nu tar vi nästa steg som handlar om samröre och deltagande med terrororganisationer kommer att vara kriminaliserat. Det kan vara så att om människor fortfarande ingår i kretsen kring organisationerna kan man döma för det med den nya lagstiftningen. Om man fortsätter att ha kontakt med dem, deltar eller har samröre med grupperingarna, säger Mikael Damberg till TV4.

Hittade av en slump

Hur många av de 150 IS-anhängare som hittills återvänt till Sverige som varit föremål för förundersökning berättar Hans Ihrman inte. Men bara en har åtalats, för terrorresa, och ingen har dömts för brott begångna i konfliktzonen.

I ett fall hittade polisen bevis för terrorbrott av en slump i samband med en husrannsakan i en narkotikautredning. Två män i Västsverige som inte var knutna till IS dömdes för terrorbrott i Syrien för att ha deltagit vid en avrättning sedan polisen hittat filmer på morden på ett usb-minne.

 

LÄS MER: IS-terroristen vill ha ”medalj” för att ha dödat man i Örebro