Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Radioaktiv strålning ombord – museiubåten stängs ner

Nordkaparen är en 69 meter lång ubåt av Drakenklass som levererades till Marinen 1962. I dag ligger den som museiubåt i centrala Göteborg.
Foto: James Silverman/Maritiman
SSM har upptäckt radioaktiv strålning ombord på Nordkaparen.
Foto: James Silverman/Maritiman

Radioaktiva ämnen har upptäckts ombord på museiubåten Nordkaparen, publikfavoriten på Maritiman i Göteborg.

Efter en kontroll av Strålsäkerhetsmyndigheten stängs ubåten för både personal och besökare.

– Vi kommer att göra en kartläggning av ubåten och därefter vidta de åtgärder som behövs. Det finns ingen anledning till oro, säger Maritimans vd Ulrika Carlsson.

Maritiman är ett populärt, flytande upplevelsecentrum vid Stenpiren i Göteborg. HMS Nordkaparen är det maritima museets dragplåster.

Strålskyddsmyndigheten, SSM, har vid en kontroll upptäckt joniserande strålning på ubåten och förbjuder nu Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum att låta personal eller besökare vistas ombord.

Det var efter att myndigheten fått kännedom om strålning inom verksamheten, både på ubåten Nordkaparen och på jagaren HMS Småland, som inspektionen genomfördes den 25 augusti, enligt handlingar från Nyhetsbyrån Siren.

– Nordkaparen är stängd och de andra fartygen är öppna för besökare. Det finns ingen anledning till oro. Vi gör det som vi är ålagda och kommer direkt att genomföra mätningar och vidta åtgärder, säger Ulrika Carlsson, Maritimans vd.

Hittades färg på tejpbitar

Hon konstaterar att det som hittats är efterlysande färg på tejpbitar som finns uppsatta för att det ska gå att orientera sig i mörker.

Finns det någon oro hos personalen och behövs läkarundersökning?

– Vi har blivit tillsagda att det inte behövs. Det finns inte någon sådan rekommendation. Utifrån den dialog vi haft med personalen finns det ingen oro.

Strålskyddsmyndigheten skriver i beslutet:

”SSM konstaterar att genom att befinna sig i en sådan strålmiljö som observerats på u-båten Nordkaparen kan medföra risk för exponering både av allmänhet och personal. Det finns därför skäl att besluta om att varken allmänhet eller personal får vistas på ubåten. Beslutet bör inte tidsbegränsas utan gäller till dess SSM meddelar något annat.”

Nu ska ”samtliga radioaktiva ämnen” kartläggas på ubåten och saneras bort. Därefter ska det säkerställas att saneringen haft effekt.

Fler båtar ska undersökas

Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum ska även göra undersökningar av jagaren HMS Småland och patrullbåten HMS Hugin.

”Eftersom både jagaren och patrullbåten har militärt ursprung finns det skäl att anta att det även på patrullbåten kan förekomma förhöjda dosrater”, skriver SSM i ett föreläggande om åtgärder gällande fartygen.

Maritiman åläggs nu att kartlägga radioaktiva ämnen på båtarna och sanera bort dessa, vilket ska vara genomfört senast 31 maj 2023.

Jagaren och patrullbåten är fortsatt öppna för besökare.

Strålskyddsmyndighetens inspektör Anna Murawjöff svarar via mejl på våra frågor.

Hur allvarligt är fyndet av radioaktiv strålning ombord på ubåten och HMS Småland?

– Strålningen kommer från självlysande radiumfärg, vilket förr var vanligt att använda i denna typ av miljöer.

Hur stora är riskerna för personer som kan ha utsatts för den mängd av strålning som uppmätts?

– De flesta besökare passerar fort förbi, vilket minskar utsattheten för strålning. Det kan finnas risker att vistas i dessa miljöer, men inga risker för akuta skador. SSM har gjort mätningar på delar i ubåten, men inte överallt. Därför har SSM ålagt Maritiman att kartlägga hela området. Innan vi har en totalbild kan vi inte uttala oss om riskbilden för de som vistats där.

Har personalen eller personer som tidigare besökt ubåten anledning att vara oroliga för att ha skadats av strålningen? Ni stänger ju nu av ubåten eftersom det finns risk för exponering.

– SSM kommer att göra en mer utförlig riskbedömning när SSM har mer information men vi ser ingen risk för akuta strålskador.

Varför är det bara ubåten som måste stängas av för personal och besökare? Ni har ju även funnit strålning på HMS Småland och misstänker att även patrullbåten HMS Hugin kan behöva saneras.

– De delar av jagaren Småland där SSM detekterade förhöjda strålningsnivåer är avspärrade så att man inte utsätts för strålningen. Vid SSM:s inspektion påvisades ingen lös kontamination på jagaren. 

Hur kommer det sig att ni gjorde mätningen i augusti? 

– Den 20 juli fick SSM ett mejl som innehöll information från allmänhet som varit ombord på båtarna och uppmätt joniserande strålning.

Ubåten Nordkaparen

Byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö.
Levererades till marinen 1962 och är av Drakenklass, den längsta klassens ubåtar som Sverige haft.

Källla: Maritiman.se

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.