Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Våldtäktsmän får extra låga straff efter okänd HD-dom

Straffet för våldtäkt är minst två års fängelse. 

Men det är inte ovanligt att unga – myndiga – våldtäktsmän i stället döms till endast tre månaders fängelse och skyddstillsyn när de våldtagit en berusad kvinna i en miljö där hon känt sig trygg, visar Expressens granskning.

– Det här är ett väldigt stort rättssäkerhetsproblem för kvinnor. En våldtäkt är en våldtäkt, säger Olga Persson, generalsekreterare för kvinnojoursorganisationen Unizon.

Minimistraffet för våldtäkt – två års fängelse – gäller ofta bara på papperet. 

Om kvinnan exempelvis druckit alkohol och våldtäkten skett i en för henne trygg miljö som på en hemmafest så kan förövaren få ett betydligt lägre straff, visar Expressens granskning av våldtäktsdomar 2016-2019.

En 18-årig man våldtog en berusad kvinna efter en fest. Hon hade somnat på soffan och efter våldtäkten fotograferade han hennes underliv och skickade bilden till en vän. 

En 19-årig man våldtog en sovande kvinna efter en fest hemma hos hennes väninna. Kvinnan var berusad och hade kräkts strax innan hon somnade. Hon vaknade av att mannen hade sex med henne. Hon knuffade bort honom.

En 18-årig man våldtog en kraftigt berusad kvinna på en fest.

En 18-årig man våldtog en kvinna under en fest. De hade vaginalt samlag men trots att hon därefter sa nej till analsex så fortsatte han. Händelsen skedde efter att den nya samtyckeslagen börjat gälla, vilket domstolen hänvisar till.

En snart 19-årig man våldtog en kvinna när hon sov. Dagen efter erkände han gärningen för brottsoffrets väninna.

Alla dessa fem män dömdes för våldtäkt.

Fyra av dem till tre månaders fängelse och skyddstillsyn. Den femte till två månaders fängelse och skyddstillsyn, samt till att genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram för sexualförbrytare. 

Domstolarna hänvisade till samma vägledande dom från Högsta domstolen, från 2015.


En man dömdes till tre månaders fängelse och skyddstillsyn för att ha våldtagit en kvinna och därefter ha skickat en bild på hennes underliv till en vän.
Foto: Helen Rasmusen, illustration

Kritiken: ”En våldtäkt är en våldtäkt”

I inget av fallen då våldtäktsmän fått samma lindriga straff har det varit tal om en överfallsvåldtäkt. 

Men brotten har annat gemensamt:

Våldtäkten har skett i en situation då kvinnan under kvällen känt sig trygg, ofta i sällskap av personer som hon känner. 

Kvinnojoursorganisationen Unizon reagerar kraftigt på resultatet av Expressens granskning:

– Det här är ett väldigt stort rättssäkerhetsproblem för kvinnor. En våldtäkt är en våldtäkt, säger Olga Persson, generalsekreterare för Unizon. 

En man våldtog en berusad kvinna som somnade på en fest. Han dömdes till fängelse tre månader samt skyddstillsyn.
Foto: Helen Rasmusen, illustration

Vid flera tillfällen har brottsoffret varit berusat och sovit, i något fall sovit utan att ha druckit alkohol.

– Att utnyttja en utsatt kvinna i den här situationen legitimerar definitivt inte att få ett mindre allvarligt straff. Snarare tvärtom, skulle jag säga, säger Olga Persson.

Hovrätten om lägre straff: ”stor tvekan”

I en majoritet av de våldtäktsdomar som Expressen har granskat väljer domstolarna en hårdare påföljd än tre månader och skyddstillsyn. 

Men det är inte ovanligt att domstolarna i stället väljer den lindrigare påföljden, om än i vissa fall med tvekan. Hovrätten för övre Norrland skriver så här i en dom från 2017:

”...det finns starka skäl att anta att en skyddstillsyn kan bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslighet. Hovrätten anser därför – med stor tvekan – att han kan dömas till skyddstillsyn i förening med fängelse tre månader.”

Expressens Frida Sundkvist berättar om sin artikel.

HD: ”Alternativ till fängelse har företräde” 

I målet från Högsta domstolen var gärningsmannen drygt 18 år och fyra månader när han våldtog en kvinna hemma hos henne. I lägenheten fanns även två andra personer och alla fyra hade tillsammans varit ute på kvällen. 

Våldtäktsmannen höll fast hennes armar, drog ned hennes tights och trosor och tvingade henne till vaginalt samlag.

I hovrätten dömdes han till fängelse i ett år, men Högsta domstolen sänkte i december 2015 påföljden till tre månader och skyddstillsyn. 

Många unga våldtäktsmän döms till endast tre månaders fängelse och skyddstillsyn när de våldtagit en berusad kvinna i en miljö där hon känt sig trygg, visar Expressens granskning.
Foto: Helen Rasmusen, illustration

HD hänvisar till brottsbalkens 30 kapitel, 4 paragraf. Enligt den ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.

I den vägledande domen från 2015 förklarar Högsta domstolen paragrafen så här: 

”Detta innebär att ett alternativ till fängelse har företräde och att ett fängelsestraff ska väljas i sista hand.”

Det betyder att fängelsestraffet för myndiga våldtäktsmän som ännu inte fyllt 21 år kan kortas ännu mer än den så kallade ungdomsrabatten, som halverar fängelsestraffet för en 18-åring.

HD-domen har, förutom vid våldtäkter, även använts för att ge en lindrigare påföljd mot en person som begått brottet mindre grov våldtäkt.

Så här skriver HD i domen från 2015

”HD:s bedömning blir att det är möjligt att undvika ett längre fängelsestraff i XX:s fall (förövarens namn, Expressens anmärkning), om han döms till kombinationspåföljden skyddstillsyn och fängelse. Den möjligheten ska då användas. 

Det innebär att i stället för det av hovrätten bestämda fängelsestraffet på ett år ska XX dömas till skyddstillsyn och fängelse i tre månader enligt 28 kap. 3 § Brottsbalken.”

Justitieministern: ”Det är stötande”

Justitieminister Morgan Johansson säger att tre månaders fängelse och skyddstillsyn är ett för lågt straff för våldtäkt. 

– Jag tycker det är stötande. Det är därför vi har aviserat att vi ska göra en straffskärpning för våldtäktsbrott av normalgraden, säger han.

Minimistraffet för våldtäkt har varit samma sedan brottsbalken infördes på 60-talet. Nu vill Socialdemokraterna höja minimistraffet till tre år.

– Strax efter sommaren kommer vi att vara klara med direktiven och tillsätta utredningen, säger ministern. 

Justitieminister Morgan Johanssons tillsätter i höst en utredning om att skärpa minimistraffet för våldtäkt.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Hur ser du på att straffet för våldtäkt inte sällan kan vara så lågt som tre månader och skyddstillsyn?

– Jag betraktar en våldtäkt som ett allvarligt brott och det måste ge en rejäl påföljd. Det är lagstiftarens mening att det ska ske. Om praxis utvecklar sig i en riktning där vi ser behov av att reformera, då gör vi det. 

Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell tycker att regeringen arbetar alldeles för långsamt. 

– Jag tycker det är bedrövligt. Särskilt när det gäller sexualbrotten måste man ta intryck av brottsoffret och dennes, enligt mig, självklara rätt till upprättelse, säger han.

Johan Forssell, M, säger att regeringens arbete går i snigelfart.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Han vill avskaffa ungdomsrabatten och i likhet med Socialdemokraterna vill han skärpa minimistraffet för våldtäkt, vilket en majoritet i riksdagen är för.

– Problemet är att arbetet går i snigelfart. Det är ett år sedan riksdagen sa det här och en lagstiftning kommer att bli försenad, säger Forssell.