Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Corona härjar bland fattiga – rika klarar sig

Lågt valdeltagande, hög arbetslöshet och utbredd trångboddhet präglar flera utsatta förorter. 

Där finns även högst andel smittade av covid-19.

Smittan sprids mest och snabbast i Sveriges fattigaste områden, visar Expressens kartläggning av 130 postnummer.

I överklassområden som Djursholm och Östermalm är det näst intill smittfritt.

Detaljerade uppgifter om spridning av covid-19 i Stockholm har under pandemins inledning belagts med sekretess av smittskyddsenheten i Stockholm.

Men Expressen har nu fått ut uppgifterna för ett hundratal postnummerområden.

Siffrorna avslöjar en avgrundsdjup skillnad mellan rika och fattiga områden i huvudstadsregionen.

Det är i de fattigaste och mest trångbodda förorterna som covid-19 fått hårdast fäste och flest vårdats på sjukhus.

– Vi kommer fortsätta att titta på de här grupperna för att se varför de drabbats mer än andra, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Trots virusets tydliga socioekonomiska koppling har statsminister Stefan Löfven nästan uteslutande pratat om misslyckandet med höga dödstal på äldreboenden.

Smittan sprids mest och snabbast i Sveriges fattigaste områden, visar Expressens kartläggning av 130 postnummer. Hör Expressens Frida Sundkvist om granskningen.
Statsminister Stefan Löfven pratar inte om den kraftiga spridningen av covid-19 i utsatta områden.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT NYHETSBYRÅN

Siffrorna visar att viruset, i kluster om mellan cirka fyra och åtta närliggande postnummer, har smittat mellan en och två procent av alla som bor inom samma begränsade område. 

Siffrorna har inhämtats innan Stockholmsregionen utökade sin testning till privatpersoner, och omfattar därför personer som bekräftats sjuka i vården, samt ett antal som fått testa sig på grund av ett arbete inom sjuk- eller äldrevård. 

Om Folkhälsomyndighetens rapport från den 23 april stämmer, att det går 75 obekräftade fall på varje bekräftad smittad person, så råder just nu flockimmunitet i flera av Stockholms utsatta förorter. 

En av dem är Rinkeby.

Flockimmunitet

 Så kallad flockimmunitet uppnås när tillräckligt många i befolkningen varit smittade och uppnått immunitet mot en sjukdom. 

 Flockimmunitet kan dock enligt statsepidemiolog Anders Tegnell aldrig helt utrota en smitta.

Rinkeby torg i slutet av juni 2020. Känslan är att faran nu är över.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Postnummer 163 73 – Rinkeby

Skylten med uppmaningen att att stanna hemma vid symtom står inte längre kvar på Rinkeby Torg. Den hade stått där sedan slutet av mars, då dödstalen här hade skjutit i höjden. 

Från det första dödsfallet i covid-19 den 11 mars, en äldre kvinna från ett flergenerationsboende i Husby på andra sidan Järvafältet, har runt 40 personer med somalisk bakgrund dött i området.

Ingen pratar längre om corona, nu pratar alla om pedofilen.

Kropparna begravs enligt muslimsk sed inom två dygn. Begravningarna med hundratalet deltagare kan ha fungerat som en tidig smittokatalysator i Rinkeby, innan regeringen – på Folkhälsomyndighetens inrådan – sänkte högsta tillåtna antalet deltagare från 500 till 50 personer.

Nu, i slutet av juni, är loppmarknaden på en tvärgata från torget öppen igen. Uteserveringen på torget är överfull av gäster, hela torget är fullt av folk. 

– Ingen pratar längre om corona, nu pratar alla om pedofilen, säger Ali Awal, 44, när vi träffar honom på torget.

Ali Awal i Rinkeby säger att corona inte längre är samtalsämnet i området.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Tidigare under våren har han stannat hemma med symtom på covid-19. 

Nu ler han och säger att det är varmt och att folk äntligen kan umgås igen.

Även på Rinkebystråket är uteserveringarna fulla av män som umgås. I mitten av mars var gatan näst intill folktom och de få som rörde sig ute bar munskydd. Nu är det knappt någon som bär munskydd.

Känslan är att faran är över. 

https://datawrapper.dwcdn.net/mGBuT/3/

OM SIFFRORNA

 Uppgifterna rör bekräftat smittade som provtagits när de tagits in på sjukhus, eller på grund av anställning inom vården. Siffrorna har inhämtats innan Region Stockholm skalade upp testningen. 

 Om antalet smittade på ett postnummer är nio eller färre lämnar Region Stockholm inte ut en exakt siffra. Därför står det <10.

 Smittat antal över 10 markeras med röd prick, 9 eller färre med svart.

Björn och Britt på Strandvägen i Djursholm, där mycket få har blivit allvarligt sjuka av covid-19.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Postnummer 182 60 – Djursholm

Det är sommarens hittills hetaste dag.

Djursholms vägar är folktomma, sånär som på arbetare som vårdar de rymliga mångmiljonvillornas uppvuxna trädgårdar, renoverar fasader eller den handfull män som bygger ett underjordiskt garage åt en av områdets finansmän. 

Vid änden av strandpromenaden, 50 meter från badbryggan, står tonåringarnas mopedbilar, som kostar närmare två hundra tusen kronor styck, parkerade på led. 

Här, bland Sveriges mest förmögna familjer, har coronaviruset inte fått fäste.

Skillnaden är tydlig mellan Djursholm och förorter som Rinkeby, Tensta, Fittja, Hallunda eller Södertäljes utsatta områden Ronna, Lina och Geneta. 

Mopedbilarna står parkerade vid strandpromenaden i Djursholm.
Foto: Alex Ljungdahl

Där har covid-19 skördat hundratals dödsoffer och långt fler har vårdats på sjukhus för att överleva. 

– Ja, men det kan du ju räkna ut själv. Trångboddhet, analfabeter, sämre hälsa, dåliga studieresultat, säger djursholmsbon Erik, som inte vill vara med på bild. 

Björn, Britt och Erik berättar att här visar alla respekt. Djursholmsborna har inte middagar som vanligt. De håller två meters avstånd även utomhus. 

Och Björns bridgekvällar sker numera över nätet, berättar han. För hans skull och för de andras, så att ingen ska smittas.

Överklassområdet Djursholm på årets varmaste dag.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
https://datawrapper.dwcdn.net/preLS/1/

På andra sidan det glittrande vattnet, där det pågår ett seglarläger, syns Lidingös lyxvillor. 

De postnummer på Lidingö som drabbats hårdast av coronavoruset SARS-cov-2 är områden som har ett äldreboende. 

I övrigt har inte heller lidingöborna i någon större utsträckning vårdats på sjukhus med covid-19.

Och när man ser till innerstadsdelen Östermalm, är trenden samma. Östermalm är mer tättbefolkat än till exempel Djursholm, men inte heller här har särskilt många vårdats på sjukhus med bekräftad covid-19. 

Postnumret 115 23, med delar av Narvavägen och Strandvägen upp till Linnégatan på Östermalm, har ungefär lika många invånare som postnumret 151 51, som är Ronna centrum i Södertälje. 

Men på postnumret på Östermalm är betydligt färre bekräftat smittade, visar Expressens granskning.

https://datawrapper.dwcdn.net/ngVIA/3/

Tegnell: ”Sprider sig annorlunda än vi trodde”

Expressens kartläggning visar att områden som drabbas hårt av coronaviruset i mångt och mycket är samma områden som av Polismyndigheten klassas som utsatta eller särskilt utsatta områden.

Det handlar bland annat om Rinkeby, Tensta, Fittja, Husby, Malmvägen i Sollentuna och i Södertälje är det områdena Ronna, Geneta och Lina. 

– Det är en sjukdom med väldigt stark socioekonomisk koppling, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. 

Statsepidemiolog Anders Tegnell.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vad betyder det?

– Det finns faktorer i smittspridningen som gör att personer som bor trångt och träffar mycket människor drabbas oftare och hårdare än personer med stora bostäder, som lättare kan jobba hemma. Det är den preliminära bedömningen. Men det är ett mönster som återkommer i många länder. 

Från början förnekade Folkhälsomyndigheten att covid-19 spreds mer och snabbare i tättbefolkade områden i så kallade kluster.

I dag låter det annorlunda.

Det sprider sig inte som ett influensavirus som en våg genom befolkningen.
Fittja, utsatt område i södra Stockholm.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Ronna centrum i Södertälje.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Det sprider sig annorlunda än vi trodde från första början, på flera sätt. Det sprider sig inte som ett influensavirus som en våg genom befolkningen. Det här sprids mycket mer hoppande, det man kallat klusterspridning, men jag vet inte om det är ett bra ord. Men det verkar hoppa från ett geografiskt område eller en grupp människor, och så småningom hoppa vidare till en annan grupp, säger Tegnell. 

Den stora frågan är varför?

– Vad det beror på förstår vi inte fullt ut än, säger statsepidemiologen. 

Delvis, säger Tegnell, kan det dock bero på att de allra flesta inte sprider viruset alls. I stället finns det ett fåtal som sprider sjukdomen väldigt mycket, något som är ovanligt när det gäller andra sjukdomar som influensa eller mässling, enligt statsepidemiologen. 

Närakuten i Rinkeby låter den som söker vård vänta utanför tills de blir inkallade.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Expressens granskning visar att det i utsatta områden och närliggande postnummer är många som bekräftats med covid-19. 

Granskningen visar samtidigt att postnummer med ett drabbat äldreboende har hög smittspridning, men inget tyder på att smittan spridit sig från äldreboendet och till närliggande hus eftersom omkringliggande postnummer har ett lågt antal smittade.

Många utvecklar diabetes i utsatta områden

För ett år sedan släppte Folkhälsomyndigheten en rapport om hälsan hos utrikes födda personer. 

Rapporten visar att de som flyttar till Sverige generellt sett har en bättre hälsa än personer födda i Sverige, när det gäller så kallade välfärdssjukdomar som diabetes, övervikt och högt blodtryck. 

Men efter fem år har det förändrats radikalt. 

Många utvecklar diabetes under sina första fem år i Sverige.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Tre procent från ett afrikanskt land har diabetes när de kommer till Sverige. Men under vistelsetiden här utvecklar många sjukdomen, och efter fem år har 14 procent fått diabetes. 

Uppgifterna är Folkhälsomyndighetens egna. Och högt blodtryck, övervikt och diabetes är tre riskfaktorer när det gäller just covid-19.

När det blir stressigt, är det så att man prioriterar det som är en själv närmast? Och saknar ett multikulturellt tänk.

– Nej, men det tycker jag inte. När det gäller minoriteter så har vi uppdrag att följa deras hälsoutveckling, vi har under många år jobbat framför allt mot somalier att öka deras vaccinationsgrad, vi har många på myndigheten med ursprung i andra länder. Jag tror inte att vi förtränger sådant i den här situationen. Dessutom har vi ett grunduppdrag som handlar om jämlik hälsa, säger Anders Tegnell.

Känsliga uppgifter

 Detaljerade uppgifter om spridning av covid-19 är och har varit mycket svår att få ut från smittskyddsläkare.

 Region Stockholm ville inte lämna ut uppgifter om smittspridning per postnummer för bland annat Lidingö och Lovön, där Drottningholms slott ligger. Men för Rinkeby och närliggande utsatta områden gick uppgifterna att få ut.

 Först när Expressens reporter Frida Sundkvist frågade varför Region Stockholm hemligstämplar smittspridning i överklassområden, men lämnar ut uppgifterna för Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Husby och Akalla, fattade chefsjurist Anne Rundquist beslutet att samtliga begärda uppgifter skulle lämnas ut.

Adrian, 4, och William som fyller 4 i augusti, leker på gården mellan hyreshusen i Fittja.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Postnummer 145 52 – Fittja, Botkyrka

Termometern säger 27 grader, men det känns som 35. På gården mellan Fittjas hyreshus leker Adrian, 4, och William, 3, med vatten, medan deras mormödrar tittar på. 

Fittja klassas som ett särskilt utsatt område i Botkyrka kommun. Även här och i omkringliggande postnummerområden i Hallunda, Norsborg och Skärholmen är spridningen av covid-19 utbredd, visar Expressens granskning. 

Maia Gladysheva med barnbarnet Adrian, 4, och Adrians vän William, 3.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Familjen kommer att stanna hemma i Fittja hela sommaren, säger Maia Gladysheva.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Botkyrka har flera hårt drabbade områden.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Adrians mormor, Maia Gladysheva, säger att de kommer stanna här hemma i Fittja hela sommaren. Man kan leka här, mellan husen eller nere på badplatsen. 

Någon resa blir det inte i sommar.

– Nej, vi hade inte bokat något och nu är resorna redan för dyra, säger hon. 

https://datawrapper.dwcdn.net/nVwcv/2/
Ronna klassas av polisen som ett särskilt utsatt område, här har 27 personer bekräftats med covid-19 fram till juni.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Postnummer 151 51 Ronna, Södertälje

I södra delen av Stockholmsregionen ligger Södertälje och de tre systerområdena Ronna, Geneta och Lina. Alla tre klassas av Polismyndigheten som särskilt utsatta områden. 

Under april och maj gick ambulanserna i skytteltrafik härifrån till akutsjukhusen i Södertälje och Huddinge. I Ronna har 27 personer fram till juni bekräftats med covid-19, vilket var före Stockholm införde utbredd testning.

Det betyder att 2 procent av befolkningen har bekräftats smittade med provtagning, räknat på SCB:s befolkningsunderlag för postnumret. 

Men nu, i slutet av juni, hörs ambulanserna inte lika ofta längre. 

Gabriel Ataseven, 63, står på sin balkong i Ronna Centrum och tittar ut. Han tillhör en av de välkända familjerna i Södertälje, entreprenörer och affärsmän som äger restauranger och fastigheter i staden. 

Gabriel Ataseven på sin balkong i Ronna centrum i Södertälje.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Vill ni ha kaffe? ropar han från sin balkong. 

Han berättar att han sett till att hans föräldrar, som är analfabeter, har hållit sig hemma ända sedan mars. Själv tillhör han en riskgrupp eftersom han har diabetes. 

Han flyttade hit 1975 och sedan dess har området förändrats mycket. Då fanns det några etniska svenskar som bodde här. 

– I dag är det inte många kvar, säger han. 

På balkongen över ingången till Ronna centrum har han hängt ut en stor flagga. 

– Klart det ska hänga en svensk flagga i ghettot, skrattar han. 

Inte långt från hans balkong står Issa Hendeyi med en kölapp i handen och munskydd för ansiktet. Hon är en av det tiotal personer som har samlats utanför vårdcentralen i Ronna för att testas för covid-19. 

Issa Hendeyi ska provtas för covid-19.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Issa Hendeyi i Ronna centrum i Södertälje.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Jag vill gärna veta, säger hon och ställer sig i skuggan igen, och håller sig för pannan. 

Hon säger att regeringen har gjort ett mycket bra jobb med att bekämpa pandemin. 

– Stefan Löfven är bra! ropar hon och gör tummen upp.

Sen kallas hon in för provtagning. 

https://datawrapper.dwcdn.net/UAUMp/3/