”Vanligt folk får betala stadsbornas t-bana”

Foto: OLLE SPORRONG

Ebba Busch Thor vill se en hoppfull klimatdebatt.

För Expressen berättar KD-ledaren om hur höjd bensinskatt kommer ”slita isär landet” – och varför projekt i utlandet delvis kan kompensera för svenska utsläpp.

– Vi får inte bli klimatnationalister. Det anses lite finare att minska utsläppen här, än att minska utsläppen i andra länder.

Expressen har bett alla åtta partiledare att ta med sig ett föremål som sammanfattar deras klimatpolitik.

Ebba Busch Thor har valt en röd anorak.

– Det är en norsk anorak som min farmor har skidat runt i. Sedan har min mamma fått den av henne, och jag har ärvt den av min mamma. Än så länge håller den. Jag hoppas kunna ge den vidare till min dotter eller son.

– För mig är den en väldigt bra symbol för hållbarhet och att tänka över generationer. De avtryck vi gör i dag kommer nästa generation att få leva med, på gott och ont.

Ebba Busch Thor väljer en parkas för att sammanfatta sin klimatpolitik. ”Det är en norsk anorak som min farmor har skidat runt i. Sedan har min mamma fått den av henne, och jag har ärvt den av min mamma. Än så länge håller den”, säger hon.
Foto: Olle Sporrong

Hur kan vi främja den typen av tänk?

– Dels genom att lyfta fram och hylla den sortens hållbarhet. Så mycket av vår konsumtion i dag är kortsiktig. Det är extremt positivt att mer genomtänka och hållbara köp har blivit en trend i sig inom delar av modeindustrin. Vi behöver göra mer för att det inte bara ska bli en modefluga, utan något som håller över tid. 

– Det är också en hållbarhetsfråga rent ekonomiskt. Är det verkligen meningen att man – när man får ett större ekonomiskt utrymme – ska köpa upp det? Jag tror inte det. Det finns bättre saker att lägga pengarna på om man har pengar över.

Nästan alla byxor går sönder

Kan vi börja beskatta ohållbart mode?

– Framför allt tror jag att vi behöver våga lägga skatt i högre utsträckning på till exempel kemikalier och obehandlade textilier. Vi behöver sänka skatten på reparationer oavsett om det handlar om att reparera en cykel eller laga kläder. Jag är småbarnsförälder och nästan alla byxor går sönder. En del är svårt att laga själv hemma. Då är det plötsligt billigare att köpa ett par nya tajts till barnen än att lämna in dem för att få hålen på knäna lagade. 

”Vi får inte bli klimatnationalister”, säger Ebba Busch Thor om Kristdemokraternas satsning på klimatbistånd och utsläppsminskningar i andra länder.
Foto: Olle Sporrong

Vad är din ingång i klimatfrågan? Hur lång tid har vi på oss att ställa om?

– Det är jättebråttom. Klimatfrågan är absolut en ödesfråga. Men min utgångspunkt är att klimatdebatten just nu präglas alldeles för mycket av skuld och skam. Ganska många känner att klimatfrågan är svår och komplex, och att det inte finns ett bra sätt att bidra. Jag tror att många känner sig handlingsförlamade. Jag skulle vilja se en mer hoppfull ingång till klimat- och miljöfrågorna, och visa på en bättre balans mellan vad den enskilde kan göra för att bidra i vardagsbeslut och de stora besluten som behöver ske på nationell och global nivå.

Många känner sig handlingsförlamade

Varför har vi hamnat i en skamdebatt, enligt dig?

– Jag tror att det delvis är ett resultat av vårt debattklimat just nu, där man upplever att man behöver skrika högst eller bli väldigt alarmistisk för att höras och få rubrikerna. Då har en del klimatdebattörer tänkt att de behöver göra så för att nå ut. Men jag tror att om man vill nå reell effekt och få ner utsläppen på allvar, då måste människor känna att det inte är kört. Man måste känna att det går att göra skillnad, för det gör det. En del av problemen vi har nu – där vi har särskilt höga utsläpp – är resultatet av politiska beslut. Det är det positiva. Det är inte ödesbestämt. Ändra de politiska besluten så går det också att ändra utgången av det här.

Ebba Busch Thors klimatsvar – på tre minuter:

Snabba frågor om klimatet till KD:s partiledare.

Enligt klimatlagen som röstades igenom av alla riksdagspartier förutom SD ska Sverige vara klimatneutralt år 2045. Men utsläppsminskningarna har stannat av – och just nu ser utsläppen snarare ut att öka, enligt Naturvårdsverket. 

Ebba Busch Thor säger att hon ändå tror på målet om nettonollutsläpp om 25 år. För att nå dit behöver Sveriges klimatarbete fokusera på tre delar, enligt henne:

– Det första måste handla om att få ner utsläppen inom industrin, som står för drygt en tredjedel av Sveriges utsläpp. Det behövs rejäla insatser för att underlätta för de företag som vill och har realistiska planer för att få ner sina utsläpp, i vissa fall helt ner till noll.

– Det andra handlar om att få ner utsläppen inom transportsektorn. Man kan jobba med att förbjuda en viss typ av bilar och höja skatter på drivmedel, men den stora effekten av det blir att människor inte klarar av att bo kvar på landsbygden. Det kommer att göra att vanligt folk får betala för innerstadsbornas tunnelbanor. Det kommer slita isär landet. Men det är avgörande att kraftigt bygga ut laddinfrastruktur och att elektrifiera bilvägar.

– Det tredje är att vi inte får bli klimatnationalister och bara räkna utsläppsminskningar i Sverige. Det anses lite finare att minska utsläppen här, än att minska utsläppen i andra länder. Vi gör en särskild satsning – ytterligare än regeringen – på klimatbistånd. Nu får fler länder möjlighet att resa sig ur fattigdom och göra den typen av industriutveckling som Sverige har gjort. Men de ska inte behöva göra om samma misstag som vi gjort vad gäller miljö- och klimattänk. Då vill vi rikta särskilda pengar till det.

”Man måste känna att det går att göra skillnad, för det gör det”, säger Ebba Busch Thor. Foto: Olle Sporrong

Ebba Busch Thor om hur hon lever klimatsmart:

• Jag älskar att fynda kvalitetsgrejer begagnat. Sist köpte jag barnskor från Kavat. 

• Vi bor på landet och är beroende av bil men jag väljer att köra vår elhybrid

Kan utsläppsminskningar utomlands kompensera för det vi släpper ut hemma?

– Delvis kan det göra det. Vår tanke har aldrig varit att öka klimatbiståndet för att undvika att göra vårt arbete här i Sverige. Men jag tycker att debatten blir lite skev när vi har förhållandevis miljövänliga plastpåsar i Sverige och väljer att lägga fokus på en skatt på plastpåsar. Det blir en snäv diskussion kring hur mycket det faktiskt bidrar till att minska utsläppen – eller om det har rätt effekter överhuvudtaget – kontra om man är med och säkerställer att ett helt land kanske utvecklar mer miljövänliga industrier. Det skulle kunna ha en mycket större effekt på utsläppen.

Dagens Nyheter granskande nyligen FN:s system för klimatkompensation, så kallade CDM-projekt, och visade att bara två procent ledde till reella utsläppsminskningar. Hur ser vi till att projekt utomlands faktiskt gör skillnad?

– Som med allt bistånd bör Sverige vara beredda att gå lite mer sin egen väg och inte alltid gå via FN. Det är svårt att följa var pengarna hamnar och vilken effekt de får. Våga göra riktade insatser mot några färre länder där vi faktiskt kan följa hur pengarna används. Vi vet att det finns projekt som gör skillnad. Men då måste vi säkerställa att pengarna faktiskt når dit.

Ebba Busch Thor intervjuas på sitt riksdagskontor av Expressens reporter Filippa Rogvall. ”Jag kommer aldrig uppmuntra människor till att flyga mer”, säger KD-ledaren om partikollegan Sara Skyttedals uppmärksammade uttalande.
Foto: Olle Sporrong

Kristdemokraterna vill:

Satsa 20 miljoner kronor årligen för att förenkla tillståndsprocesser för företag som vill investera i teknik som syftar till utsläppsminskningar.

Matcha regeringens bidrag till FN:s gröna klimatfond (8 miljarder kronor mellan 2020-2023) och utöka det med 1 miljard kronor årligen.

• Lägga 100 miljoner årligen från 2021 i statligt investeringsstöd för att underlätta produktionen av biojetbränsle.

Svenskar flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet. Din partikollega Sara Skyttedal väckte en del uppmärksamhet när hon uppmanade folk att flyga mer. Håller du med om hennes resonemang?

– Det var ett väldigt tillspetsat uttalande, där hon försökte visa på att om flyget också håller i gång så underlättar det flygets möjligheter att återinvestera och göra flyget grönare. Jag kommer aldrig uppmuntra människor till att flyga mer, men att flyga mer hållbart. Nu har svenskarnas utsläpp från flygresor faktiskt gått om utsläpp från bilresor. Det måste vi ta på allvar, för Sverige har ingen vettig plan för hur man ska ställa om flyget. Det måste vi skaffa.

– Vi har ett tydligt mål för flyget – både till Sverige och inrikes – att 2040 ska det vara utsläppsfritt. Jag är en av få partiledare som faktiskt har haft möjlighet att flyga elflyg i Norge. Jag vill att Sverige ska inspireras och ta upp kampen med Norge om vem som blir först med utsläppsfritt flyg. I stället för svåra diskussioner om att stänga ner Bromma flygplats kanske vi ska våga gå en annan riktning och kolla om det går att premiera ytterligare flygplatser som ökar andelen flygresor som är utsläppsfria.

Expressens Niklas Svensson och Olle Sporrong följde med Ebba Busch Thor till Oslo i somras – när KD-ledaren testade elflyg.
Foto: Olle Sporrong

Det finns stora förhoppningar på ökad elektrifiering och även minusutsläpp där vi vill fånga upp och lagra koldioxid från atmosfären, men utvecklingen går långsamt. Har vi en övertro på framtidens teknik?

– Vi har en velighet kring att satsa tillräckligt för att det ska få stor effekt, exempelvis med utbyggnaden av laddinfrastruktur. Det är svårt för bilindustrin att våga satsa på bilutveckling som är möjlig för en vanlig barnfamilj att köpa, om man inte kan lita på att laddinfrastrukturen finns var man än kör i Sverige. 

– Vi väntar hela tiden på ytterligare ny teknik, när det finns mycket som skulle kunna göra stor skillnad i dag. SSAB har en realistisk plan för att ställa om hela sin industri och därmed få bort tio procent av Sveriges utsläpp, men de tragglar i väldigt långa tillståndsprocesser. I stället för att skuldbelägga en barnfamilj som sparat i två år för att göra en charterresa till Thailand borde vi lägga mer tid och kraft på att underlätta för stora industrier att snabba på sina tillståndsprocesser, ge dem en enhetlig väg och där få ner utsläppen rejält.

Det är helt orimligt att ha den

Enligt klimatlagen måste vi få ner utsläppen från transporter med 70 procent till år 2030. Samtidigt vill ni sänka bensinpriserna. Hur går det ihop?

– Det är dyrt att tanka för ungefär 17 kronor litern och det finns en överindexering av skatten som drivit på priset ytterligare. Den tar vi bort. Det är helt orimligt att ha den. Däremot gör vi ingen ytterligare sänkning, utan vi vill i stället lägga krutet på att bygga ut laddinfrastrukturen rejält och se vad vi kan göra för att ytterligare premiera alternativa drivmedel.

– Jag bor själv fyra kilometer från närmsta lantbuss. Det är svårt med barn ute på landsbygden, och då finns det många som har det mycket krångligare än vad jag har det. 

https://www.instagram.com/p/B4iMflOn_cV/

Enligt Ebba Busch Thor kommer elektrifieringen av transporter och industri kräva att Sverige satsar på kärnkraften – i synnerhet vill hon förlänga användandet av kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 i Varberg som nu ska avvecklas.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv borde vi låta dem tjäna sin absolut fulla livslängd när de ändå står där. Vi ska ändå hantera kärnbränslet sen. När det kommer till höghastighetståg är klimatfrågan plötsligt inte så akut, då har vi tid att vänta på att vi ska bygga nya stambanor i hela Sverige. Det är inte logiskt.

I TV4:s partiledardebatt inför valet 2018 öppnade Ebba Busch Thor för att staten ska skänka bort kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 till en ny aktör – för att säkra svensk elproduktion.
Foto: TV4

När det gäller kärnbränslet har man ännu inte löst avfallsfrågan. Hur ser du på riskerna kring att lagra radioaktivt avfall så länge?

– Det är verkligen inte okomplicerat. Skulle vi kunna gå över helt till sol- och vindel har jag inga problem att välkomna det, men det är inte realistiskt om man vill få ner våra utsläpp till noll. Då kommer vi behöva stora energikällor som klarar av att leverera mycket el, dygnet runt och året runt. I första hand behöver vi inte ha en stor diskussion om att bygga massa ny kärnkraft, utan det handlar om att de befintliga reaktorerna inte ska läggas ner i förtid.

– Sedan har man kommit väldigt långt i frågan om slutförvaret, och tror att man har en fungerande teknik. Man är nära – men inte i mål än – och det är extremt viktigt att vi har en lösning som håller. Det är en fråga om vad vi lämnar vidare till kommande generationer. 

LÄS MER: Jonas Sjöstedt: Klimatförnekarna finns nästan bara till höger” 

LÄS MER: Jimmie Åkesson: ”Det handlar om att vi ska må dåligt” 

LÄS MER: Isabella Lövin: ”Det är en kvarts pizza i månaden” 

LÄS MER: Ulf Kristersson: ”Jag är rädd för de här alarmisterna”

LÄS MER: Annie Lööf: ”Det är inte flyget som är problemet”

”Hellre mer kärnkraft än mindre. Ska vi klara av att ställa om hela industrin, hela transportsektorn i Sverige, då måste vi ha mycket mer el än i dag”, säger Ebba Busch Thor. Foto: Olle Sporrong
Grafik: Olle Sporrong

Kan vi fortsätta flyga? 

– Ja, men vi måste flyga med flyg som går på biojetdrivmedel eller som går på el. 2040 bör vi se till att utsläppen är noll från svenska flyget. Men jag tror fortfarande att man ska tänka över om det är nödvändigt varje gång man köper något och varje gång man reser.

Ska vi bygga ut och fördubbla kapaciteten på Arlanda flygplats?

– Vi kommer att behöva öka vår kapacitet. Det är positivt att människor reser och knyter kontakter över hela världen, och att man har möjlighet att öka förståelsen för olika kulturer. Men resandet måste bli mer hållbart.

Är det rätt tänkt – som SSU föreslagit – att på sikt förbjuda flygtrafik mellan Sveriges tre största städer?

– Nej, det tycker jag inte. Det viktiga är som sagt att vi får ner utsläppen till noll när det kommer till flyget. Sedan är det klart att vi behöver bygga ut tåget, underhålla våra stambanor så att tåget blir mer konkurrenskraftigt.

Ska vi bygga höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö?

– Vi är väldigt tveksamma till den investeringen (KD:s riksting röstade nej till nya stambanor efter att intervjun gjordes, reds anm). Vi har enorma underhåll som behöver ske i det svenska järnvägsnätet och pengarna skulle användas bättre till att bygga dubbelspår eller fyrspår på fler ställen runtom i landet – inte minst på tunga pendlarsträckor – snarare än ett högriskprojekt som höghastighetstågen riskerar att bli.

Ska vi låta Preemraff bygga ut och då bli Sveriges största utsläppare?

– Jag tycker att det viktiga är att få ner de totala utsläppen. Vi vill inte förbjuda att man kör på bensin och diesel nu, det kommer fortfarande behövas en tid framöver. Men det här är en fråga som ska avgöras både i domstol och av regeringen, så vi får invänta vad den juridiska prövningen säger.

Borde skolor ha vegetarisk mat som utgångspunkt?

– Jag tycker att man ska få bestämma själv på skolan. Beroende på hur de vegetariska alternativen är producerade kan de i vissa fall bidra till större utsläpp än kött, så man kan inte bara stirra sig blind på det ena eller andra. Vi vill säkerställa att skolor och äldreboenden köper in mat som är producerad hållbart och där köttet är enligt svensk standard.

Ska privatbilism förbjudas i svenska storstäder?

– Nej. Sedan kan en del kommuner eller städer välja att vissa zoner ska vara bilfria. Då måste man ha vettiga alternativ att ta sig runt, för de som inte har möjlighet annars att ta sig till stan. Det viktiga är att transportsektorn är utsläppsfri. För det krävs mer el och bättre laddinfrastruktur.

Ska vi höja bensinskatten? 

– Nej. Det är redan i dag otroligt dyrt för de som bor ute på landsbygden utan kollektivtrafik, som har små barn som ska lämnas och hämtas på olika håll. Vi ska underlätta mer miljövänliga transportmedel, men vi ska inte höja skatten ytterligare.

Mer eller mindre kärnkraft?

– Hellre mer kärnkraft än mindre. Ska vi klara av att ställa om hela industrin, hela transportsektorn i Sverige, då måste vi ha mycket mer el än i dag. Att lägga ner Ringhals 1 och 2 i förtid är extremt dumt. Det står inte i motsats till att vi bygger ut sol- och vindenergi.

Känner du klimatskam?

– Nej. Däremot är jag medveten om de avtryck som mina val faktiskt gör. Jag försöker som politiker underlätta för att vanliga människor inte ska behöva skuldbeläggas och känna så mycket skam över att man till exempel sparar ihop till en utlandssemester eller för att man behöver köra bil.

Se hela intervjun med Ebba Busch Thor:

KD-ledaren i stor intervju om klimatutmaningarna.

LÄS MER: För dig med premium – allt det senaste inom:
Reportage & Granskning 


LÄS MER: Här hittar du alla Expressens intervjuer med partiledarna om klimatet