Professorn: "Det blir en massvält och konflikter"

Larmet från FN: Jordbruket kan vara över om 60 år

Den odlingsbara jorden är på väg att försvinna.

Jordbruket kan ta slut om 60 år om utvecklingen fortsätter i samma takt, larmar FN.

– Jordbruket står för den mesta av maten vi producerar, det är en livsförutsättning för oss, säger Thomas Kätterer, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Publicerad 3 nov 2017 kl 06.11

LÄS MER På Expressen Klimat

 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har tidigare varnat för att vi bara har 60 år av jordbruk kvar – om den odlingsbara jorden fortsätter försvinna i samma takt som i dag.

Medan tiden är knapp och efterfrågan enorm tar det dessvärre 1 000 år för tre centimeter jord att bildas, skriver FN i en artikel i Scientific American.

Rapporten står åter i rampljuset efter att forskare upptäckt en massdöd av insekter i Tyskland som kan kopplas till jordbruket och ett ekosystem inför kollaps:

Jordbruket breder ut sig – vilket är en orsak till att insekterna dör. 

Insekterna minskar i antal – vilket skadar jordbruket.

– Vi verkar göra stora områden av land obeboeligt för de flesta former av liv. Jordbruk har väldigt lite att erbjuda vilda djur, säger professor Dave Goulson till The Guardian.

Thomas Kätterer, professor i marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, understryker hur viktigt jordbruket är.

– Jordbruket står för det mesta av maten vi producerar, det är en livsförutsättning för oss. Det som kommer från havet och växthus är en liten del av det som produceras i jordbruket, säger han.

Efterfrågan på jordbruk större än utbudet

Världens befolkning har ökat dramatiskt det senaste året. FN beräknar att vi kan bli över 13 miljarder människor på jorden år 2100.

– De beräknar att 70 procent mer mat måste produceras under de kommande 30 åren, säger Thomas Kätterer och fortsätter:

– Det blir omöjligt att producera så mycket mat på samma yta vi har i dag om vi inte vårdar marken. Och så har vi problematiken med att jorden försvinner i havet eftersom det eroderar bort. 

Kätterer beskriver utmaningen som oerhört stor. Jorden försvinner i dag i tio till 20 gånger snabbare än takten som jorden hinner bildas, menar han.

Samtidigt är Kätterer tveksam till att jordbruket skulle upphöra helt om 60 år eftersom den nuvarande takten som odlingsjord försvinner kan påverkas genom bättre jordbruksmetoder.

– Det kommer finnas jordbruk kvar, men problemet är att om vi inte kan producera den mat som behövs leder detta till folkvandringar och konflikter. Det kan man se redan i dag; en stor del av konflikterna kan härledas till resurser.

"Det blir en massvält och konflikter"

Vad skulle det innebära om jordbruket upphörde helt?

– Ja, vad ska vi äta för något då? Det är inte tänkbart att vi inte ska ha mat. Det blir en massvält och konflikter. Då kommer befolkningsmängden att minska, säger han.

Marken som är lämplig för jordbruk kräver omvårdnad, menar Thomas Kätterer.

– Vi använder en tredjedel av jordens yta för jordbruk. Vi kan inte förstöra all natur, och vi måste nyttja den jordbruksmark vi har produktivt.

Expressen messenger bot