Läs alla delar

Jenny Yourstone bedriver forskning inom Kriminalvården. Målet är att förhindra att personer som blivit dömda inte ska återfalla i brott.

Hon forskar om hedersvåldet och dess förövare

Personer som döms för hedersbrott är ofta dömda för andra brott tidigare.
Det säger Jenny Yourstone, forskningsledare inom Kriminalvården, som har jobbat med hedersvåld utifrån ett förövarperspektiv.
– Vi ska försöka förhindra återfall i brott, säger Yourstone i Lisah Silfwer möter, Expressen TV:s serie om mäns våld mot kvinnor.

Publicerad 17 jul 2018 kl 18.07

I Sverige har vi jobbat mycket kring brottsoffer och är väldigt duktiga på det, enligt Jenny Yourstone, forskningsledare inom Kriminalvården.

Men för ett antal år sedan identifierade Yourstone och hennes kolleger en brist på forskning om förövare.

Forskningen om hedersvåld utifrån ett förövarperspektiv är temat i sjätte avsnittet av Lisah Silfwers serie på Expressen TV om mäns våld mot kvinnor.

undefined

Över 60 procent av de som begår hedersbrott är lagförda för brott sedan tidigare, uppger Jenny Yourstone, forskningsledare inom Kriminalvården, i det sjätte avsnittet av Lisah Silfwer möter, Expressen TV:s serie om mäns våld mot kvinnor.

60 procent lagförda tidigare

– Vi vet att de är relativt belastade vad gäller tidigare kriminalitet. Nästan alla är misstänkta för brott redan innan hedersbrottet de begått och över 60 procent är lagförda för brott innan, säger Jenny Yourstone och syftar på personer som dömts för hedersbrott.

I forskningen har gruppen jämförts med en matchad normalpopulation, ett antal personer som är väldigt lika förövarna för att se var de skiljer sig vad gäller till exempel riskfaktorer.

undefined

Den forskning som bedrivs på Kriminalvården syftar till att förhindra att personer som blivit dömda inte ska återfalla i brott.

 

Gruppen har också jämförts med andra våldsbrottsgrupper som partnervåldsförövare, de som begår våld mot barn och övrigt våldsförövare.

– Frågan i botten är att om det här en grupp som skiljer sig från de andra grupperna eller om de är ganska likvärdiga så att vi kan ge dem likadana insatser, säger Jenny Yourstone.

Generellt finns en antisocialitet

Hedersbrottsförövarna har inte i särskilt stor utsträckning missbruksproblematik – däremot har de ofta varit i kontakt med psykiatrin.

– Var tredje hedersvåldsdömd har varit i kontakt med psykiatrin och då ofta sökt för stressrelaterade symtom, säger Jenny Yourstone.

Det kan vara ett steg att ta del av normer och värderingar som finns här

Kriminalvårdens forskning syftar till att förhindra att personer som blivit dömda inte ska återfalla i brott. De har bland annat jämfört hur gruppen hedersbrottsförövare står sig jämfört med partnersvåldsförövare.

Generellt verkar det finnas en antisocialitet, den kan man naturligtvis behandla i någon mening, där har vi program som vi har tagit fram som är evidensbaserad, säger Jenny Yourstone.

Samtidigt är det viktigt att tänka individuellt i varje fall.

– Det kan vara en insats så att man lär sig svenska språket till exempel – det kan vara ett steg att ta del av normer och värderingar som finns här, säger Jenny Yourstone.

 

SE TIDIGARE AVSNITT:

 

Del 1: Zozans krav till politikerna: Ta tag i porrfrågan

Del 2: Maria Rashidi fick syra kastat i ansiktet

Del 3: ”Våra pojkar och män förtjänar bättre”

Del 4: ”Det är ett enda stort lidande för kvinnor”

Del 5:  Kriminologen om sexbrott och porr

HIT KAN DU VÄNDA DIG

• I direkt fara – ring polisen på 112.

• Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon som ger stöd till dig som utsatts för våld och hot: 020-50 50 50.

• Socialtjänsten i kommunen har ett särskilt ansvar att erbjuda stöd till människor som har utsatts för våld.

• Kvinno-, tjej-eller ungdomsjour kan ge både krisstöd i en akut situation. Du kan hitta information om var din närmaste jour finns på ROKS eller Unizons hemsida.

• RFSL:s stödtelefon för HBTQ personer, erbjuder samtalsstöd via telefon: 020 – 34 13 16