Läs alla delar

”Tidigare sköt man i benet för att skrämmas, nu skjuter man i huvudet för att döda”

Brotten, skulderna, bakgrunden – sanningen om de gängkriminella i Stockholm

En våg av gängmord skakar Stockholm – och polisen varnar för nya blodiga uppgörelser.

Expressens kartläggning av de kriminella nätverken visar att 82 procent har utländsk bakgrund och 57 procent bor i utsatta områden.

– Underklassen dominerar när det gäller grova brottslingar och i dag består den svenska underklassen i hög grad av personer med utländsk bakgrund, säger kriminologen Jerzy Sarnecki.

Högst upp i gängens hierarki står en grupp personer som lämnat förorten och nu bor i Stockholms innerstad, enligt polisen.

Publicerad 30 jun 2017 kl 03.06

Dubbelmord i Sundbyberg, Rinkeby och Kista skapar skräck runtom i regionen. Enligt polisens underrättelserapporter finns stor risk för nya attentat.

Mellan 500 och 700 gängmedlemmar i 49 olika nätverk kopplas till de många gängmorden – det visar de senaste analyserna från polisens satsning mot gängkonflikterna, projektet Mareld. Expressen har kartlagt en stor del av gängmedlemmarna och nätverken.

Gängen inifrån

De är unga, tungt beväpnade och tvekar inte att skjuta. Många av dem får aldrig uppleva sin 30-årsdag. I en serie reportage berättar Expressen om gängkriget som sen fem år tillbaka rasar i Stockholm. Men också om våldets konsekvenser – för offren, samhället och de gängkriminella själva.

Som startpunkt för de allt brutalare gängkrigen brukar räknas en skottlossning i Hässelby den 14 september 2012. Efter något år av rykten om en begynnande gängkonflikt i nordvästra Stockholm ställde sig okända gärningsmän framför en parkerad Volvo vid Åkermyntans centrum. De sköt vilt mot de båda männen i bilen.

Polisen beskrev senare skottlossningen som "besinningslös". En av de två männen i bilen, båda i 25-årsåldern, träffades i underlivet.

undefined

Skottlossningen mellan "Vargarna" och "Lejonen i Åkermyntan centrum, i Hässelby, blev starten på en våg av brutala konflikter mellan gängen i Stockholm.

Foto: Google Earth

Händelsen kopplas senare till gängen "Lejonen" och "Vargarna" och ses som starten på en våg av brutala och gängrelaterade skottlossningar. En våg som ska sluta i rekordmånga ouppklarade mord och ändlösa kedjor av gängskjutningar i Stockholm.

– Det finns i hela Stockholm. Det finns i alla förorter. Gemensamt är att de bor i samma område och ägnar sig åt kriminalitet. Det är det som länkar ihop det. Kriminella i ett visst område bildar ett nätverk, säger kommissarie Gunnar Appelgren, samordnare för Mareld.

17 konflikter med risk för dödligt våld

Dessa 49 nätverk är just nu involverade i 17 konflikter där polisen bedömer att det finns risk för dödligt våld.

Expressen har tagit del av underrättelserapporter från polisen och kan kartlägga merparten av de pågående konflikterna. Rapporterna beskriver hur beväpnade personer ur olika grupperingar i Järvaområdet åker runt och "letar efter varandra".

undefined

Expressen har kartlagt gängmedlemmar och konflikter i fjorton områden runtom i Stockholm.

undefined

I Botkyrka kommun finns flera av de områden som polisen klassar som ”särskilt utsatta”: Hallunda-Norsborg, Fittja och Alby. Bilden är från en skjutning i Alby 2005.

Foto: Ulf Karlsson

Flera av konflikterna är mycket infekterade och i en rad stadsdelar larmar polisen om stor sannolikhet för nya blodiga sammandrabbningar:

• HÄSSELBY: Där grupperingen "Lejonen" har sin bas och slåss mot flera nätverk i nordvästra Stockholm.

• KISTA: Där en tungt kriminellt belastad gruppering, som kretsar kring två bröder, har sin bas. Konflikt med bland annat "Lejonen".

• HALLONBERGEN: Runt Solna och Sundbyberg finns flera nätverk som i olika konstellationer misstänkts för bland annat dubbelmordet i Hallonbergen, där också ett av gängen har sin bas.

• UPPLANDS VÄSBY: I norra Stockholm kring Vallentuna, Upplands Väsby och Åkersberga rasar en strid som bland annat är kopplad till Bandidos undergrupp X-Team.

 

LÄS MER: Unik sammanställning av 192 gängkriminella

 

• RINKEBY: Stadsdelen som hamnat i centrum för gängbråken. Konflikter kretsar bland annat kring rånbyten, narkotikamarknad och personliga dispyter.

• BREDÄNG/ÖSTBERGA: Två konkurrerande gäng i stadsdelarna i södra Stockholm. Ett tiotal skottlossningar hittills.

• BRANDBERGEN: Intern konflikt inom ett gäng som ska handla om skulder.

• HAGSÄTRA: Medlemmar från Black Cobra i konflikt med ett annat gäng i Hagsätra.

undefined

Gunnar Appelgren.

Foto: Suvad Mrkonjic

Kommissarie Gunnar Appelgren:

– De flesta konflikter ligger mellan individer, upplevda eller riktiga kränkningar. Det kan vara både inom gruppen på grund av rivalitet eller mellan grupper.

Narkotikabrott är på många sätt en gemensam nämnare för gängen. En rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) från 2016, "Kriminella nätverk och grupperingar", visar att brottsligheten i de förortsbaserade kriminella nätverken ofta är inriktad på narkotika.

undefined

Linda Staaf.

Foto: Jimmy Gustafsson

Problemet med gängkriminalitet växer över hela landet. I de 61 områden som polisen klassar som utsatta finns omkring 5 000 kriminella som är aktiva i runt 200 nätverk, enligt en ny rapport från polisen.

– Det är kriminella som regerar i de här områdena ... Tidigare sköt man i benet för att skrämmas, nu skjuter man i huvudet för att döda, sade Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens Nationella operativa enhet, vid en presskonferens.

En majoritet av de gängkriminella bor i utsatta områden

Expressens kartläggning av 192 personer i Stockholm, som enligt poliskällor är medlemmar i etablerade gäng eller som genom domar och förundersökningar kunnat kopplas till kriminella nätverk, visar också att narkotikabrottslighet är vanligt förekommande.

Några resultat av kartläggningen:

• BROTTSLIGHET: 95 procent av personerna är dömda för brott. Många gällande narkotikabrott (50 procent), misshandel (20 procent) och rån (17 procent).

• NOLLTAXERARE: 53 procent saknar helt redovisad inkomst. Medelinkomsten är 72 210 kronor per år.

• SKULDER: 52 procent har skulder som gått till Kronofogden. Deras skulder är i snitt 258 8312 kronor.

• UTSATTA OMRÅDEN: 56,6 procent bor i områden som av polisen klassat som utsatta och är särskilt prioriterade. Endast två procent bor innanför tullarna i centrala Stockholm.

• UNGA: Medelåldern är 27 år. Äldst är medlemmarna i etablerade mc-gäng, medan medlemmarna i förortsnätverken i flera fall är i yngre tonåren.

• UTLÄNDSK BAKGRUND: 40,6 procent av personerna är utrikes födda, medan 82,2 procent har två föräldrar som är utrikesfödda. Om man räknar dem med minst en utrikesfödd förälder är siffran 94,5 procent.

 

LÄS MER: 82 procent har utlandsfödda föräldrar

 

Främsta ursprungslandet är Irak och bland övriga ursprungsländer märks Bosnien, Libanon, Somalia, Syrien och Turkiet.

Kriminologen Jerzy Sarnecki är inte överraskad av resultaten i Expressens kartläggning. Han förklarar att en stor del av problemen är koncentrerade i de 61 områden polisen definierar som utsatta – och att det bor väldigt många invandrare eller personer med utländsk bakgrund i dessa områden.

undefined

Jerzy Sarnecki tycker att resultatet av Expressens kartläggning stämmer väl överrens med verkligheten. "Underklassen i det svenska samhället består numera i mycket hög utsträckning av personer med utländsk bakgrund, precis som ni finner", säger han.

Foto: Ylwa Yngvesson

– När det gäller grova brottslingar dominerar personer från det vi kan kalla underklassen. Och underklassen i det svenska samhället består numera i mycket hög utsträckning av personer med utländsk bakgrund, precis som ni finner, säger Jerzy Sarnecki, professor vid Stockholms universitet.

– Så är den svenska underklassen numera komponerad, åtminstone i storstäder. Det är lite annorlunda med den etniska sammansättningen utanför storstäderna.

– Fattigdom, social utsatthet, dåliga uppväxtförhållanden, splittrade familjer och traumatiska upplevelser i barndomen är viktiga faktorer när det gäller vem som blir brottsling. Det är inte slumpmässigt som de här personerna med utländsk bakgrund rekryteras till de kriminella närverken, säger han.

Sarnecki säger att brottsligheten i dag inte är värre än på 1990-talet. Men eftersom andelen invånare med utländsk bakgrund har ökat till 24 procent av Sveriges befolkning och många av dessa bor i problemförorterna hittar man dem i dag oftare i brottsstatistiken, säger han.

Sarnecki förklarar att antalet fall av dödligt våld var nästan identiskt – drygt 100 – åren 1990 och 2016, efter en stor uppgång under senare år.

– Befolkningen har under tiden ökat med nästan 1,5 miljoner. Detta gör 1,29 fall per 100 000 invånare 1990 och 1,07 fall per 100 000 invånare 2016, säger Jerzy Sarnecki.

undefined

Manne Gerell.

Foto: Martin Magntorn / PRESSBILD

Kriminologen Manne Gerell, forskare vid Malmö högskola, konstaterar att många gäng finns i utsatta områden där en stor del av befolkningen är invandrare eller har utländsk bakgrund.

– Att vara invandrare är ganska stor faktor för brottslighet, men det finns också många andra faktorer, säger Manne Gerell.

– Brottsligheten hänger samman med många sociala problem som fysisk och psykisk ohälsa, fattigdom och arbetslöshet. Det är svårt att reda ut vilket som är viktigast. Men det är inte så enkelt som att det bara är fattigdom.

– Det finns många typer av svåra problem, så det är inte förvånande att vi får brottslighet. Att invandrare är överrepresenterade kan också relateras till strukturell rasism. Många som kommer från andra länder och bor i utsatta områden upplever att de är diskriminerade, säger han.

Manne Gerell understryker att det inte är självklart i alla länder att invandrare är överrepresenterade bland kriminella. I till exempel USA är brottsligheten större bland infödda, säger han.

Statistik från folkräkningen i USA år 2000 visar att utrikesfödda begår betydligt färre brott än den inrikes födda befolkningen. Bland män i åldrarna 18-39 år, som är den största gruppen personer i amerikanska fängelser, var andelen som satt i fängelse fem gånger så hög bland de inrikes födda som bland de utrikes födda. Det skriver kriminologen Jerzy Sarnecki på sajten Migrationsinfo.

 

LÄS MER: Majdi och Åke kom i vägen för gängkriget

MC-gängens viktiga roll – blev förebilder

Gängkriminalitet fanns i Sverige långt före skottlossningen vid Åkermyntans centrum 2012. Rötterna går tillbaka till tiden då de kriminella mc-gängen etablerade sig i landet.

undefined

Lars Korsell, Brå.

Foto: Lieselotte Van Der Meijs / Brå

Mc-gängen har spelat en historiskt viktig roll i etableringen av kriminella gäng, enligt Brå-forskaren Lars Korsell som nu arbetar hos Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Han säger att mc-gängen har haft en stor betydelse för utvecklingen, främst som kriminell förebild.

– Det finns en mytbildning att det handlar om gigantiska kriminella organisationer med stor makt och som begick otroligt mycket brott. Man överskattade de tidiga gängens kriminella kapacitet men underskattade deras betydelse som förebild, säger Lars Korsell.

När en före detta bilklubb i skånska Staffanstorp 1993 förvandlades till Hells Angels-klubb tog Sverige första klivet mot de i dag etablerade gängstrukturerna. I Brå-rapporten från 2016 är poliser självkritiska och menar att man hade kunnat stoppa utvecklingen om gänget tagits på allvar. Om man hade insett dess symbolvärde och kommande roll som förebild för andra gäng.

undefined

Hells Angels etablerade sig i Sverige 1993, när Dirty Dräggels i Djurslöv (Staffanstorps kommun) togs upp i organisationen.

Foto: Torbjörn Andersson / Scanpix

Polisen misstänker: huvudmännen bor i centrala Stockholm

Nätverken har ofta en fast kärna bestående av ett antal tungt kriminellt belastade personer.

Längst ner finns springpojkar i yngre tonåren, som bland annat bär ledarnas vapen. Över dem gängets medlemmar, ofta män i 25-årsåldern. Och ovanför dem, i det översta skiktet, finns ofta tungt kriminellt belastade, något äldre personer. De är involverade i narkotika- och vapenhandel och de samverkar med kriminella grupperingar kring Järvafältet.

undefined

Expressens reporter Per Svensson ringer på utanför Dirty Dräggels grind i Djurslöv i Skåne.

Foto: Jens Assur

En av dessa grupper i toppen av hierarkin kallas Järvanätverket. Poliser pekar ut detta nätverk som en av de tyngsta knarkleverantörerna till flera av gängen i nordvästra Stockholm. Flera personer kopplade till nätverket dömdes nyligen till fleråriga fängelsestraff för grov narkotikasmuggling.

Polisens misstankar riktades då inte minst mot två män i 40-årsåldern som enligt förundersökningen betraktades som huvudmän. Männen har sin bakgrund i Rinkeby, men har på senare år varit skrivna på attraktivt belägna lägenheter i centrala Stockholm.

Expressen har förgäves sökt de båda männen. I polisförhör tar de starkt avstånd från misstankarna och gick båda fria efter att ha suttit häktade.

Fenomenet med tungt kriminella som kommer från förortsnätverken och sedan arbetat sig upp till toppen i den kriminella hierarkin är något som polisen särskilt slår larm om i Brå-rapporten "Kriminella nätverk och grupperingar".