Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Putins utsända följer svensk militärövning

Ögonen på sig. Närmare 4 000 svenska soldater deltar i den stora arméövningen - som följs av ryska militärobservatörer. Foto: Lisa Mattisson
Informeras. Rysslands president Vladimir Putin har skickat observatörer till den stora arméövningen i Sverige. Foto: Sergey Guneev/All over press
Arméövning 2015 pågår till och med nästa torsdag. Foto: Lisa Mattisson
Överstelöjtnant Björn Andersson och planeringschef Jonas Eriksson följer övningen. Foto: Lisa Mattisson
Expressen följde med i en Black Hawk-helikopter. Foto: Lisa Mattisson

MOTALA. Rysslands president Vladimir Putin har skickat flera militärobservatörer till Sverige.

"Spionerna" har övervakat den stora nationella arméövningen som just nu pågår i Östergötland och Västergötland.

– De ryska inspektörerna kom hit med helikopter och var på plats i några timmar, säger Jan Bohman, pressansvarig under övningen.

23 förband deltar i Arméövning 2015

• Övningen pågår mellan den 24 augusti och den 3 september i områdena kring Skövde, Karlsborg och Motala/Kvarn.

• Planeringen har genomförts av Markstridsskolan, som också ansvarar för att leda övningen.

• Totalt deltar 23 förband från hela Sverige och närmare 4 000 soldater.

• Under övningen används 24 stridsvagnar, 140 stridsfordon och 480 tunga hjulfordon.

Observatörer

I enlighet med OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) Wienfördrag har medlemsländerna rätt att genomföra inspektioner av andra medlemsländers väpnade styrkor.

• Så sent som i maj i år inspekterade fyra ryska militärobservatörer en finsk militärövning i Rovajärvi i Lappland.

• Då hävdades det att syftet med besöket var att säkerställa att övningen inte var så stor att Finland i enighet med OSSE:s regler borde ha varslat omvärlden. Enligt reglerna måste ett land meddela på förhand om mer än 9 000 personer deltar i övningen.

Arméövningen som just nu pågår i trakterna kring Skövde, Karlsborg och Motala är en av de största på flera år. Totalt deltar närmare 4 000 soldater från 23 förband i hela Sverige. Försvarsmakten använder sig bland annat av drönare för att övervaka den fiktiva fienden från luften.

Expressen flög i går med en av Försvarsmaktens Black Hawk-helikoptrar från Stockholm till övningsområdet i Östergötland - där soldaterna bland annat tränar anfall mot en påhittad fiende, "de röda".

Enligt krigsscenariot som spelas upp har fienden, som kommer från öster, angripit Sverige via hamnen i Norrköping och därefter tagit sig längre in i landet.

– Det är en högteknologisk motståndare med samma förmågor som vi har, därmed kompetent, säger planeringschef Jonas Eriksson från K3 i Karlsborg.

Hur modernt är det svenska försvaret om du jämför med det ryska?

– Jag påstår att vi har mycket höga förmågor och kompetens på våra förband.

"Var på plats i några timmar"

Syftet med övningen är att höja den operativa förmågan nationellt.

Expressen kan i dag berätta att Vladimir Putin skickat flera militärobservatörer till Sverige med anledning av arméövningen. Den ryska delegationen flög till Markstridsskolan i Kvarn strax utanför Motala i tisdags. Där bjöds de bland annat på lunch och fick en rundtur, enligt Expressens uppgiftslämnare.

– De ryska inspektörerna kom hit med helikopter och var på plats i några timmar. De var på båda sidorna av Vättern, bekräftar Jan Bohman, pressansvarig under övningen.

Observatörerna analyserar det de sett och skriver sedan diverse rapporter till försvarsministeriet, försvaret och underrättelsetjänsten om det de observerat.

Några andra länder än Ryssland deltar inte med observatörer - trots att de har rätt att göra det enligt OSSE:s Wienfördrag , enligt Bohman.

Armékapten twittrade

På Twitter kommenterar armékaptenen David Bergman, som arbetar med att utbilda blivande officerare inom Försvarsmakten:

"Viss ironi att Ryssland inspekterar Sv övn enl Wiendokumentet trots att de inte ser sig nödgade att anmäla egna övningar enl samma dokument."

 

 

Ordföranden i riksdagens försvarsutskott, Allan Widman (FP), konstaterar att det militära samarbetet mellan Sverige och Ryssland frystes i samband med annekteringen av Krim. Och han menar att en förutsättning för att ryska observatörer ska bjudas in och tas emot är att de agerar på motsvarande sätt i sin egen övningsverksamhet.

– Jag utgår från att regeringen, som ytterst ansvarar för detta, iakttar symmetrin. Balans och likabehandling är viktigt.

Biträdande övningsledaren Olof Johansson vill inte jämföra det svenska försvaret med det ryska, men konstaterar:

– Vi har oerhört mycket modern materiel och vi har välutbildade soldater.

"De som är intressanta"

Överstelöjtnant Björn Andersson, som tidigare tjänstgjort i Bosnien, Kosovo och Afghanistan - och som utbildats i Italien och Sydafrika - är chef för den sjunde lätta bataljonen vid Livregementets husarer, K3, som deltar i övningen.

– Vi övar nu mot motståndare som inte är definierade som något land. Men vi tittar på de stater som finns runtomkring oss och som har kapacitet. Det är de som är intressanta när vi tittar på om vi har rätt stridsteknik och rätt materiel.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!