Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

PR-konsulter hyrdes in för 27 miljoner trots sparkrav: ”Oseriöst”

Kommunikationsdirektör Katarina Winell: ”Mycket pengar”.
Quattroporte Konsult AB har sedan september i fjol till mitten av oktober i år fakturerat 16 712 162 kronor, exklusive moms. Och Gullers Grupp AB har samma period fakturerat 10 333 180 kronor, plus moms.
Foto: SVEN LINDWALL
Katarina Winell är kommunikationsdirektör på Region Stockholm.
Foto: SVEN LINDWALL

Region Stockholms kommunikationsavdelning har 27 egna kommunikatörer.

Ändå har man bara det senaste året hyrt in kommunikationskonsulter för 27 miljoner kronor plus moms – trots sparkrav, visar Expressens granskning. 

Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, har med sina många smittade och döda sedan coronapandemin bröt ut i våras befunnit sig i såväl Sveriges som världens blickfång. Men när Expressen jämför hur centrala samhällsinstitutioner i coronatider använder sig av externa kommunikationstjänster så skiljer Region Stockholm ut sig rejält, både vad gäller vad man köper in hjälp med och i vilken omfattning. Och detta i en tid då den blågröna koalitionen på grund av vikande skatteintäkter och effekterna av covid-19 precis har beslutat om höjda taxor inom kollektivtrafiken, höjda patientavgifter för besök hos läkare och besparingar i lokalkostnader.

Avslöjandet i korthet:

■ Region Stockholm måste spara pengar. Trots detta har regionens kommunikationsavdelning bara sedan i september i fjol köpt in kommunikationskonsulter för 27 miljoner kronor plus moms från byråerna Quattroporte och Gullers.

■ En av konsulterna och hans byrå Quattroporte fakturerade i höstas varje månad 565 560 kronor plus moms för bland annat dygnet runt-beredskap och 175 000 kronor plus moms för ett omtvistat medieindex.

■ Samtidigt konstaterar facket Vision nu och en utredning gjord av Region Stockholms företagshälsovård (2018) att regionens egna kommunikatörer (27 till antalet) inte kommer till sin rätt och får fungera som underleverantörer till konsulterna. 

■ Bedömare i pr-branschen tycker att det är häpnadsväckande belopp att månad efter månad kunna fakturera så höga summor och kallar det för ett ”oseriöst köp”.

Aktörer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tar också in stöd att exempelvis producera informationsfilmer om covid-19. Men ingen annan aktör låter på det sätt och i den utsträckning som Expressens granskning visar externa konsulter fungera som pressekreterare och rådgivare åt de högsta beslutsfattarna.

– Vi har ett mer operativt ansvar än vad aktörer på den nationella nivån har. Självklart sätter vi in resurser för att 2,3 miljoner invånare i regionen ska få rätt information. Vi har inte bara tagit in konsulter utan också lånat in resurser från exempelvis polisen och Swedavia. Det är ett unikt historiskt läge där kommunikation är en av de viktigaste åtgärderna för att hindra smittan, säger Katarina Winell, kommunikationsdirektör för Region Stockholm.

Katarina Winell är kommunikationsdirektör på Region Stockholm.
Foto: SVEN LINDWALL

Konsulter hyrs in i stället för de anställda

Men det här började långt före coronakrisen. Facket Vision och den av Region Stockholm anlitade företagshälsovården Feelgood konstaterade redan för två och ett halvt år sedan att kompetenta anställda på Region Stockholms kommunikationsavdelning inte kommer till sin rätt och att konsulter i stället hyrs in för att sköta jobbet. 

En medarbetare och flera tidigare anställda som Expressen pratar med säger att pr-konsulterna Richard Sjöberg, Torbjörn Runvik och deras byråkollegor på Quattroporte och Gullers kallas in så fort det hettar till – men också för att sköta det dagliga arbetet.

– Sjöberg, Runvik och de andra konsulterna behandlas som A-laget, vi andra ses som ett B-lag. Så har det varit i många år, säger en som är anställd på kommunikationsavdelningen nu.

Richard Sjöberg berättar på Quattroportes hemsida att han är expert på kriskommunikation och kommunikation med fokus på beteendeförändringar. 1987-1993 var han kampanjledare för Moderaterna och han jobbade dessförinnan för Coca-Cola. 

Torbjörn Runvik uppger på Gullers hemsida att kombinationen ”strategi och kreativ höjd” är hans specialitet. Han är en av grundarna av pr-byrån Sargasso som 2014 förvärvades av Gullers Grupp AB, som har många uppdrag för offentliga sektorn. 

Richard Sjöberg har anlitats av Region Stockholms kommunikationsavdelning sedan 2008 och Torbjörn Runvik sedan 2014. 

Konsulten Richard Sjöberg har anlitats sedan 2008.
Foto: Quattroporte
Torbjörn Runvik, pr-konsult på Gullers.

Så mycket fakturerar konsultbyråerna

■ Gullers Grupp AB har under perioden september 2019 till 12 oktober 2020 fakturerat 10 333 180 kronor exklusive moms. 

(Regionledningskontoret: 2 243 626 kronor plus moms.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 8 089 554 kronor plus moms).

■ Quattroporte Konsult AB har under perioden september 2019 till 12 oktober i år fakturerat 16 712 162 kronor exklusive moms. 

(Regionledningskontoret: 9 802 996 kronor plus moms.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 6 909 166 kronor plus moms). 


När Expressen går igenom alla fakturor för Region Stockholms regionledningskontors och hälso- och sjukvårdsförvaltnings kommunikationsavdelningar (vilket vi i texten förenklat kallar ”Region Stockholms kommunikationsavdelning”) visar det sig att Quattroporte Konsult AB, där Richard Sjöberg är delägare och styrelseordförande, sedan september i fjol till mitten av oktober i år har fakturerat 16 712 162 kronor, exklusive moms. Och Gullers Grupp AB, för vars Stockholms- och Göteborgsfilialer Torbjörn Runvik sitter i styrelsen, har samma period fakturerat 10 333 180 kronor, plus moms. 

I Torbjörn Runviks fall har så många som 15 namngivna kolleger och konsulter från Gullers anlitats det senaste året.

Det högsta fakturabeloppet med Torbjörn Runvik som referens (för ”strategiskt kommunikationsstöd, idéarbete och projektledning” tillsammans med kollegerna Anna Johansson, Ylva Tegnér och ”produktion Gullers grupp”) ligger på 480 000 kronor plus moms för april i år och 560 000 kronor plus moms för maj. 

Här är några av de samlade beloppen från fakturorna från Gullers.
Fakturorna från Gullers. Mars 2020: 210 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
Mars 2020: 64 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
Mars 2020: 64 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
April 2020: 480 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
Maj 2020: 560 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
Juni 2020: 557 550 kr.
Foto: Sven Lindwall

Och Richard Sjöberg och Quattroporte fakturerade augusti-december i fjol 565 560 kronor i månaden plus moms (706 950 kronor inklusive moms) för bland annat ”löpande kommunikationsstöd” och tillgänglighet vid krisrådgivning.

Från och med januari i år är arvodet justerat till 307 336 kronor plus moms i månaden, men Sjöberg och Quattroporte tog även ut engångsbelopp på 78 000 kronor plus moms för både januari och februari.

Jobbat 14 timmar per dygn

När Expressen frågar om detta svarar kommunikationsdirektören Katarina Winell och Quattroporte att det av de så kallade avropsavtalen som upphandlas vart fjärde år framgår att det är ett helt team som finns tillgängligt för Region Stockholms behov och att det inte bara är Richard Sjöberg som utfört jobbet. Han uppger att han sällan arbetar under 60 timmar i veckan för Region Stockholm och att han under coronaperioden ibland jobbat 14 timmar per dygn, sju dagar i veckan. 

Richard Sjöberg och Quattroporte har också varje månad i höstas fakturerat Region Stockholms kommunikationsavdelning 175 000 kronor plus moms - vilket ger en årskostnad på 2,1 miljoner kronor exklusive moms – för ett medieindex som ska visa hur bra eller dåligt det går för Region Stockholm i medierna. Det baseras på ett antal parametrar och resultatet redovisas som en kurva. (Första kvartalet i år är priset sänkt till 150 000 kronor plus moms per månad).

Här är några av de samlade beloppen från fakturorna från Quattroporte.
Fakturorna från Quattroporte. Aug 2019: 565 560 kr.
Foto: Sven Lindwall
Aug 2019: 175 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
Sep 2019: 565 560 kr.
Foto: Sven Lindwall
Sep 2019: 175 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
Okt 2019: 565 560 kr.
Foto: Sven Lindwall
Okt 2019: 175 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
Nov 2019: 175 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
Dec 2019: 565 560 kr.
Foto: Sven Lindwall
Dec 2019: 175 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
Jan 2020: 307 336 kr.
Foto: Sven Lindwall
Jan 2020: 150 000 kr.
Foto: Sven Lindwall
1 / 11

När Expressen undrar hur Region Stockholm motiverar den höga kostnaden för medieindexet svarar pressansvariga Hanna Fellenius att ”för en så stor verksamhet med så stort invånarantal som Region Stockholms så kostar det mycket om kommunikationen inte är effektiv. Därför måste också de metoder och tjänster vi använder som underlag för beslut om kommunikation vara av hög kvalitet. Analysen är utvecklad för Region Stockholm och utförs av ett team bestående av sex personer med god kunskap om våra verksamheter och aktuella frågor. Rapport levereras två gånger per dag under veckodagar samt en gång per dag under helgdagar. En gång per vecka levereras en rapport med aggregerade resultat”. 

Coronainformation från Region Stockholm på storbildstavla på Götgatan i Stockholm.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT NYHETSBYRÅN

Så mycket tjänar konsulterna:

Richard Sjöberg hade 604 596 kronor i inkomst av tjänst och 125 199 kronor i inkomst av kapital (2019, vilket ger 729 795 kronor). Han bor i en villa i Vällingby som enligt Booli är värderad till 9,3 miljoner kronor.

Är delägare i och styrelseordförande för Quattroporte Konsult AB som senast omsatte 12 089 000 kronor om året. Har varit kampanjledare för Moderaterna och jobbat för Coca-Cola. 

Torbjörn Runvik hade 1 152 900 kronor i inkomst av tjänst och en kapitalförlust på 8 000 kronor (2019). Bor i en villa i Saltsjöbaden som enligt Booli är värderad till 7,4 miljoner. Sitter i styrelsen för Gullers Stockholm- och Göteborgsfilialer. Har haft uppdrag för exempelvis Statens Fastighetsverk och Scandic Hotels. 

”Helt meningslöst”

Medieindexet beskrivs av nuvarande och tidigare medarbetare inom Region Stockholms kommunikationsverksamhet som ”ett för trubbigt för att vara relevant och luddigt verktyg” respektive ”helt meningslöst”, inte minst för att det mäter hur hela Stockholmsvården omnämns av alla aktörer och inte bara Region Stockholm. Källorna säger också att exempelvis Retriever och MyNewsDesk erbjuder betydligt billigare och mer användarvänliga mediebevakningstjänster och priset är mycket riktigt lägre där när Expressen undersöker saken. Kommunikationsdirektör Katarina Winell säger sig dock ha stor nytta av medieindexet och Richard Sjöberg hänvisar till ramavtalet:

– Januari till september 2020 har nästan 10 000 medieinslag kategoriserats och analyserats. Sedan sammanställs det till det vi kallar för ett medieindex och det gör vi på vecko- och månadsbas, där vi tittar på hur den sammanlagda bilden som förmedlas via medierna ser ut i förhållande till fullmäktiges mål och invånarnas förtroende för att Region Stockholm ger en god och lika vård och att det är en attraktiv arbetsgivare, säger han.

Sjöberg har under coronapandemin även fungerat som ett slags presstöd till Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson, vilket fått många i pr-branschen att höja på ögonbrynen i och med att den funktionen anses ska finnas internt på alla kommunikationsavdelningar. 

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, tjänar 178 000 kronor i månaden.
Foto: OLLE SPORRONG

Så mycket tjänar cheferna inom Region Stockholm:

■ Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, 178 000 kronor i månaden plus SL-kort.

■ Katarina Winell, kommunikationsdirektör, 147 300 kronor i månaden.

■ Eva Gezelius, avdelningschef under området strategisk information, 95 800 kronor i månaden.

■ Helena Miller, presschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning, 85 300 kronor i månaden.

Källa: Region Stockholm 

”Har inte kompetens in house”

Expressen frågar Region Stockholms kommunikationsavdelning varför det är så höga fakturor från Quattroporte och Gullers och får till svar att ”funktionsområdet har vakanser och inte kompetens in house i den omfattning som vi behöver”. ”Vi behöver tillgång till senior specialistkompetens för analys, kommunikation/kriskommunikation och medierelationer”, skriver Hanna Fellenius.

Det stämmer att det finns vakanser, men så har det varit i flera år. Före detta anställda som Expressen intervjuar säger att det beror på att folk sagts upp utan att ersättas eller själva flytt arbetsplatsen – även efter omorganisationen som följde efter en medarbetarundersökning 2017, något som också bekräftas av fackförbundet Visions skyddsombud Anne-Lie Vestlund som kallats in när det stormat som mest. 

– Jag har reagerat starkt på hur skattemedlen används för inhyrda konsulter som företagshälsovården säger utför arbete som kompetenta anställda borde göra, säger Vestlund. 

”Jag har reagerat starkt på hur skattemedlen används för inhyrda konsulter”, säger skyddsombudet Anne-Lie Vestlund.
Foto: Privat

”Kände att något inte stämde”

Expressen pratar med totalt sju tidigare medarbetare. 

– Det var bara Richard Sjöberg som gällde. Vi andra hölls utanför. Vi som jobbade där undrade hur mycket han, Torbjörn Runvik och alla deras konsultkollegor fick för besväret, för vi kände att något inte stämde. I mitt nuvarande jobb händer det också att vi tar in konsulter, men då delar de med sig av sin kunskap och tillför något nytt. Richard Sjöberg höll bara på sitt och sålde in ännu mer tjänster till enheten, säger en före detta anställd, som vi här kallar ”källa A”.

Richard Sjöberg:

– Jag utför ju de arbetsuppgifter som min uppdragsgivare önskar. När jag gör det försöker jag dela med mig av mitt kunnande och bidra till värden för min uppdragsgivare. Jag upplever att jag har gjort ett omfattande arbete tillsammans med många andra på kommunikations- och pressavdelningarna, så jag delar inte riktigt den bilden, säger han. 

Richard Sjöberg beskrivs som en ”habil hantverkare”, medan Torbjörn Runvik anses vara expert på att fungera bra med kvinnliga chefer. 

– Från Gullers kom det dussinkonsulter som höll ganska låg nivå, medan Richard Sjöberg fungerade som Katarina Winells ”privata handholder”, menar en tidigare medarbetare, här kallad ”källa B”.

Foto: SVEN LINDWALL

”Allt är kris enligt Winell”

En tredje tidigare medarbetare, ”källa C”, säger:

– Katarina Winell fattar inga beslut utan att bolla med Richard Sjöberg. Han finns på plats på heltid och kallas dessutom in extra för minsta sak. Allt är kris enligt Winell. Det räckte med en kritisk insändare i lokaltidningen ”Mitt i” för att de skulle gå upp i stabsläge och stänga in sig med konsulterna i det lilla konferensrum där den nyrekryterade pressfunktionen huserade och som efter svininfluensaarbetet kallades ”Svinis”.

Den bilden håller varken Katarina Winell eller Richard Sjöberg med om.

– Jag är inte själv operativ i allt, men det betyder inte att vi kallar in Richard Sjöberg för minsta lilla. Jag sätter de övergripande målen helt själv och det har jag gjort sedan jag började i Region Stockholm 2008, säger Katarina Winell.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson under en pressträff med Region Stockholm om covid-19-läget.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN

Så funkar det med kommunikationskonsulter i coronatider:

■ Region Stockholms kommunikationsavdelning för regionledningskontoret och för hälso- och sjukvårdsförvaltningen skiljer ut sig från hur exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten använder konsulter.

■ Att man hyr in extern hjälp för att exempelvis producera informationsfilmer om corona förekommer hos alla dessa myndigheter, men ingen annanstans och i den omfattningen fungerar inhyrda kommunikationskonsulter som pressekreterare och rådgivare till de högsta beslutsfattarna. 

Flera medarbetare inblandade

Efter en veckas kontrollräknande återkopplar Region Stockholm på Expressens frågor om de många och dyra fakturorna från kommunikationskonsulterna. Nu hävdar Region Stockholm att Richard Sjöbergs och Torbjörn Runviks fakturerade timmar i själva verket utförts av flera medarbetare på respektive kommunikationsbyrå och inte bara av Sjöberg och Runvik. Man hänvisar till de så kallade avropsavtalen där det framgår vilken kompetens och vilka medarbetare som ska finnas tillgängliga. Men på de fakturor som Expressen granskat anges på åtskilliga ställen bara Richard Sjöberg och Torbjörn Runvik som referenser, medan vi i vår frågeställning initialt har räknat bort fakturor där fler medarbetare angivits.

– Jag har inte tittat på varje enskild faktura om den är så tydligt specificerad som den ska vara enligt våra regler, speciellt inte som det har varit så tydligt i avropsavtalen vad som gäller. Avropsavtal och fakturor hör ihop, säger kommunikationsdirektör Katarina Winell.

Region Stockholm menar också att en faktura som vi undrar över rör en annan månad än just mars, den månad då Torbjörn Runvik först verkade ha fakturerat uppemot 608 timmar. Kommunikationsavdelningen redovisar senare att en faktura på 210 timmar betalats tillbaka i juni, att en kollega till Runvik gjort 64 timmar på ena fakturan och att Torbjörn Runvik ensam ”bara” fakturerat 210 timmar plus 64 timmar i mars, vilket motsvarar 274 000 kronor plus moms.

– Kostnaderna överensstämmer med nedlagd tid och är i enlighet med ramavtalet, kommenterar Torbjörn Runvik att han under många år fakturerat stora belopp och många timmar.

Coronainformation från Region Stockholm på ett klistermärke på marken i Stockholm.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT NYHETSBYRÅN

”Inget vi pratar om här”

Totalt handlar det alltså om kommunikationskonsultnotor från Quattroporte och Gullers på 27 miljoner kronor plus moms, bara sedan i september i fjol. 

Moderata finansregionrådet i Stockholm Irene Svenonius oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) debatterade häromdagen i Expressen TV om att regionen måste spara pengar och Svenonius sade att man ska dra ner på användandet av konsulter. Vore det inte billigare att anställa personal än att hyra in konsulter för 27 miljoner kronor plus moms om året?

– Jag önskar att det vore möjligt att rekrytera mer egen kompetens, men under 2019 och 2020 har det varit stopp för rekrytering till kommunikationsfunktionen i regionledningskontoret, säger kommunikationsdirektör Katarina Winell. 

När Expressen ber anställda kommentera konsultkostnaderna blir svaren fårordiga. 

– Ja, det låter som väldigt mycket pengar. Men det är inget vi pratar om här, säger en medarbetare på kommunikationsavdelningen.

Expressen pratar med vd:n för en av landets mest väletablerade pr-byråer. Vd:n tycker att Quattroporte och Gullers fakturerat häpnadsväckande belopp och att det hela borde detaljgranskas av oberoende instanser. Den här typen av fakturering skulle aldrig fungera i det privata näringslivet, menar vd:n och förklarar att det mesta en enskild konsult på egna byrån fakturerat en kund en månad är omkring 200 000 kronor plus moms – och det har bara skett vid några få tillfällen. 

Region Stockholms lokaler på Lindhagensgatan i Stockholm.
Foto: SVEN LINDWALL

Region Stockholm är Sveriges näst största politiska församling:

■ Budgeten för 2021 är på 113 miljarder kronor. 

■ Har hand om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.

■ Antal tjänster på regionledningskontorets kommunikationsavdelning: 12, varav 6 personer inklusive chef arbetar på pressenheten. (Regionledningskontoret stöder regionstyrelsen).

■ Antal tjänster på hälso- och sjukvårdsförvaltningens kommunikationsenhet: 15. (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen svarar för att de som bor i Stockholms län får den vård de behöver).

■ Lönespann för handläggare (fem personer) på enheten ”Strategisk kriskommunikation och press”, det vill säga pressfunktionen: Medianlön 51 600 kronor, max 63 400 kronor. 

 Källa: Region Stockholms kommunikationsavdelning

Pr-byrå-vd:n vill vara anonym i och med att branschen är så liten och han själv ibland har kunder vars verksamhet finansieras av skattebetalarna. Han förklarar att det är rimligt att offentliga institutioner tar in hjälp med krishantering och extrema situationer som man inte mäktar med internt, liksom med medieträning, viss mediebevakning och rapportskrivning. Men att månad efter månad fakturera sådana här höga belopp har vd:n aldrig hört talas om förut. Det låter som en lysande deal de här kommunikationskonsulterna och deras pr-byråer, kommenterar vd:n.

”Man blir förbannad”

Expressen intervjuar ytterligare tre pr-experter som säger att Region Stockholms användning av konsulter och Quattroportes och Gullers sätt att fakturera gör att allmänheten kan förlora förtroendet för hur skattemedel används och att det drabbar hela pr-världen. En branschprofil med insyn i situationen säger sig bli förbannad och kallar det för ”ett oseriöst köp”. Branschprofilen menar också att det ligger ett stort ansvar på köparen om man inte ifrågasätter sådan här fakturering.

Kommunikationsdirektör Katarina Winell:

– Jag vet inte vad de pr-experterna jämför med, men det är ett team av medarbetare från Quattroporte och Gullers som gör de här uppdragen och upphandling görs ungefär vart fjärde år enligt alla gällande regler, säger hon. 

Kommunikationsdirektör Katarina Winell intervjuas av Expressens Karin Sörbring.
Foto: SVEN LINDWALL

Besparingarna inom Region Stockholm:

Den grönblå majoriteten presenterade i början av oktober en budget för 2021 på 113 miljarder kronor. Skattesatsen är oförändrad och ligger kvar på 12,08 kronor.

■ Patientavgiften för besök hos läkare på specialistmottagning höjs från årsskiftet till 400 kronor och avgiften för besök efter remiss till 200 kronor. Det blir även skärpta krav på remiss i vissa vårdval.

■  Den planerade förlossningskliniken vid S:t Görans sjukhus och två nya närakuter senareläggs.

■ Taxorna inom kollektivtrafiken höjs med 20 kronor till 950 kronor för ett 30-dagarskort i januari 2021. Rabatterat pris blir 640 kronor.

■ Effektiviseringar för att frigöra pengar från administration, lokaler och inköp. Regionen överväger exempelvis att lämna landstingshuset på Kungsholmen.

Källa: Budgeten i sammanfattning/Blågröna koalitionen i Region Stockholm 

Se debatten som omnämns i reportaget – Aida Hadzialic och Irene Svenonius duellerade om hur sjukvården kan förbättras.

LÄS MER:
Kristina, 59: ”Så är det att leva med en sexköpare” 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.