Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Politikerna: Så vill vi hjälpa Carola och andra hemlösa

Carola Stridh, 41, har varit hemlös i fyra år. Foto: JENS CHRISTIAN / KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN
Enligt Socialstyrelsen var 33 250 personer hemlösa i Sverige förra året. Foto: CHRISTINE OLSSON / TT NYHETSBYRÅN
Expressen har frågat samtliga riksdagspartier vad de vill göra för att motverka hemlöshet. Foto: PONTUS LUNDAHL / TT NYHETSBYRÅN

De senaste veckorna har hemlöshet blivit ett omdiskuterat ämne.

Nu berättar partierna hur de vill lösa problemet.

Bättre insatser för missbrukare och enklare tillgång till bostäder är återkommande åtgärder hos flera partier. 

Enligt Socialstyrelsen var 33 250 personer hemlösa i Sverige förra året. Av dessa har gruppen akut hemlösa ökat mest de senaste åren: Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, i trappuppgångar eller i tält. 

Expressen har under den senaste tiden berättat om Carola Stridh, 41, som varit hemlös i fyra år. Hennes två söner flyttade då in hos en fosterfamilj och målet är att ta sig ur hemlösheten för att kunna vara med dem igen. 

– Jag saknar mina barn. Vi har kontakt än i dag. Min äldsta son säger att snart vill vi faktiskt ha vår mamma tillbaka. Jag har aldrig slagits för att få mina barn tillbaka, jag tänkte på vad som är bäst för dem. Jag är ingen dålig mamma. Det är missbruket som är dåligt, har hon sagt. 


LÄS OCKSÅ Patrik: "Det som gör mig ledsen är att jag ser att vi blir bara fler och fler" 

LÄS OCKSÅ: Jonas förlorade fyra miljoner – blev hemlös 

LÄS OCKSÅ: Charles Anton, 67, är en av landets drygt 33 000 hemlösa 

Uteliggaren Charles Anton, 67, har varit hemlös i mer än tolv år. Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Här bor hemlöse Patrik varje natt. Foto: JENS CHRISTIAN

I SVT-serien "36 dagar på gatan" har tittarna kunna följa hemlösa i Stockholm, bland andra Thomas, 47, som nu fått en lägenhet i norra Sverige. 

Partierna: Så vill vi hjälpa hemlösa

Flera partier, däribland Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna, framhåller vikten av att lösa situationen för missbrukare. Liberalerna vill samla ansvaret för beroendevården i landstinget. 

Nästan alla partier tar också upp att det behöver bli enklare att få en bostad. Flera partier lyfter också modellen ”Boende först”, som finns i ett flertal kommuner. Det är en modell som syftar till att hemlösa personer ska erbjudas en permanent bostad, utan att de behöver vara ”redo för att bo”. I samband med det erbjudna boendet ska personen, om det behövs, erbjudas behandling och stöd. 

Nedan läser du vad samtliga partier vill göra mot hemlösheten.  

 

Så vill partierna hantera hemlöshet

Socialdemokraterna:

För att lösa problem med akut hemlöshet är det viktigt att kommunerna aktivt arbetar för att lösa situationen för de missbrukare som finns. Då handlar det så kallade. Trappstegsboenden m.m. som gör att dessa successivt kan slussas in i någon form av ordinärt boende. I övrigt är det viktigt att kommunerna bygger hyreslägenheter och åtgärdar den bostadsbrist som finns. När det gäller EU-migranter är det en annan fråga som måste lösas delvis bilateralt med berörda länder och EU.

 

Moderaterna

Det är mycket allvarligt att den akuta hemlösheten ökar. Och jag förfäras av att läsa om hur antalet barn som blir hemlösa växer kraftigt. Det är inte acceptabelt i ett rikt välfärdsland som Sverige. Samhällets yttersta skyddsnät måste bli starkare. Därför föreslår Moderaterna att de statliga resurserna till kommunerna ska öka under 2019 för att till exempel fler socialsekreterare ska kunna rekryteras.

 

Sverigedemokraterna

Hemlöshet är ett mycket komplext problem, här krävs bred samverkan mellan olika aktörer. Vi ser ett samhälle som har förändrats på en mycket kort tid där nya grupper hamnar i hemlöshet som tillexempel fattiga barnfamiljer och fattigpensionärer. Det behövs ett paket med åtgärder för att stärka dessa gruppers livssituation.

1. Höja bostadstillägget och garantipensionen och slopa pensionärsskatten.

2. Förbättra barnfamiljers ekonomi genom stärkt föräldrapenning och bostadsbidrag och ett stärkt underhållsstöd. 

3. Stärk psykiatrin och missbrukarvården. Brister inom psykiatrin är en viktig orsak till den ökande hemlösheten. 

 

 

Vänsterpartiet 

Idag riskerar fler och fler av både låginkomsttagare och personer med låg pension att hamna i hemlöshet. Det är ett resultat av en bristande social- och bostadspolitik. Det behöver byggas fler billiga hyresrätter och beståndet inom allmännyttan behöver utökas.

Eftersom personer som lever i hemlöshet inte är homogen grupp krävs heterogena lösningar. Vidare behöver även den evidensbaserade modellen ”Boende först” införas i fler av landets kommuner. För gruppen som befinner sig i ett aktivt substansbruk har svensk politik under många år haft ett repressivt förhållningssätt. Det har tagit sig uttryck genom att åtgärder många gånger endast införts om personer kan påvisa att de inte längre är aktiva i sitt bruk av substanser. 

Det har i sin tur resulterat i att boende inte finns att tillgå för den här gruppen. En annan väg att gå är att se på bostaden som ett grundläggande behov och att den är en förutsättning för att människor ska kunna ta itu med eventuella andra problem.  

 

Centerpartiet

 

Den vanligaste orsaken till hemlöshet är i dag ekonomisk utsatthet kombinerat med bristen på billiga bostäder. Ett allvarligt problem är dessutom att många barn saknar en varaktig bostad. Orsakerna är ofta att barnets föräldrar befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och att det saknas billiga bostäder. För att motverka hemlöshet krävs därför både insatser för att fler människor ska få ett arbete och en bättre fungerande bostadsmarknad. Centerpartiet vill bland annat:

1. Se fler billiga boendealternativ och öka rörligheten på bostadsmarknaden

2. Lagstifta om att öronmärka bostadsbidraget åt att gå till hyran

3. Bättre insatser mot missbruk och psykisk ohälsa

 

Kristdemokraterna

På mycket kort sikt handlar det om att stötta öppnandet av härbärgesplatser. På längre sikt handlar det om att skapa fler boenden enligt principen ”Bostad Först”. Metoden finns i flera kommuner och resultaten är mycket bra. För att få tillgång till fler lägenheter vill KD att de kommunala bostadsbolagen avsätter 5% av nybyggnationen till sociala ändamål. Dessutom vill vi att privata byggherrar som får möjlighet att bygga på kommunal mark också ska avsätta 5% av nybyggnationen. 

 

 

Liberalerna

Vi liberaler tror att varje människa behöver ett tryggt hem. Ofta ställs krav på drogfrihet redan innan hemlösa människor får hyra en bostad, men ett liv på härbärgen och i trappuppgångar gör det betydligt svårare att bearbeta drogmissbruk eller psykisk ohälsa. Därför vill vi att utsatta människor får hyra en bostad med samtidigt stöd och behandling. Ansvaret för beroendevården vill vi samla i sjukvården. Framförallt vill vi förebygga vräkning och hemlöshet genom stärkt elevhälsa och tidiga sociala insatser för familjer i kris och för personer med stora skulder, missbruk eller svår psykisk sjukdom. Vi kräver också ett intensivt arbete mot fattigdom och diskriminering i de EU-länder vars medborgare i dag tigger för sitt uppehälle i Sverige. 

 

Miljöpartiet

Det krävs en rad olika åtgärder för att bekämpa hemlösheten. Vi vill att 450 000 nya bostäder byggs till 2025 och att bostadsförsörjningslagen ändras så att alla kommuner måste ta ett ansvar för bostadsbyggandet. Vi vill också att statliga hyresgarantier införs för att underlätta för människor med låga inkomster och betalningsanmärkningar att få ett hyreskontrakt. För att åstadkomma detta behöver vi ha starka allmännyttiga bostadsbolag i hela landet.

Stödet till personer som sover ute eller i väldigt tillfälligt boende måste förbättras. Vi vill utöka boendemodellen ”Bostad först”, dvs ett koncept där hemlösa personer med exempelvis missbruksproblem får en egen lägenhet i kombination med särskilt stöd utifrån personens behov.

Barn i familjer som lever under osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta. Vi vill därför utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter.