Polisens varning om kravet på negativt coronatest

Folkhälsomyndighetens hemställan om negativt covid-19 vid inresa till Sverige har nu gått på remiss.
Polisens gränskontroll mot Norge i Charlottenberg.
Foto: TOMMY PEDERSEN/TT / TT NYHETSBYRÅN
Polisens nationella kommenderingschef, Per Engström, har fattat beslut om yttrandet kring krav på testintyg för utländska medborgare som vill resa in i Sverige.
Foto: Polisen / Polisen
Inrikesminister Mikael Damberg (S).
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Folkhälsomyndigheten föreslår att utländska medborgare ska krävas på ett negativt covid-test för att få resa in i Sverige. 

Regeringen siktar på att till helgen införa det nya kravet redan till helgen, uppger TT.

– Inriktningen är klar. Regeringen planerar att införa ett testkrav, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) till TT.

Folkhälsomyndighetens hemställan om att utländska medborgare ska kunna visa upp ett negativt covid-19, som inte ska vara äldre än 48 timmar, vid inresa till Sverige har nu gått på remiss. 

Regeringen fattar beslut i frågan vid ett extra regeringssammanträde på onsdag – och kravet kan bli verklighet redan till helgen.

– Så snart som möjligt. Vi siktar på ett ikraftträdande redan till helgen, säger Mikael Damberg till TT.

Kustbevakningen skriver i ett kort remissvar att de utifrån sitt verksamhetsområde inte har några synpunkter på Folkhälsomyndighetens hemställan. 

Myndigheten anser att det först efter ett författningsförslag i frågan går att bedöma vilka effekter kravet skulle få på deras kontrollverksamhet, eventuella förfrågningar om biträde från polisen och Kustbevakningens utlandsverksamhet. 

”Har en skyldighet att återta eller överta flyktingar”

Migrationsverket har i sitt svar några synpunkter kring hur krav på testintyg skulle kunna rimma med Sveriges internationella åtaganden och skyldighet att ta emot utländska medborgare. 

”Sverige har bland annat en skyldighet att återta eller överta asylsökande enligt Dublinförordningen. Ett krav på ett negativt covid-19-test utfört maximalt 48 timmar innan avresa skulle potentiellt försvåra och i vissa fall omöjliggöra en överföring till Sverige i enlighet med Dublinförordningen. Detta beroende på vilka möjligheter den överförande staten har att utföra sådana tester och därtill att utföra dem inom den stipulerade tidsfristen på 48 timmar”, skriver Migrationsverket. 

Myndigheten ställer sig dock positiv till Folkhälsomyndighetens hemställan och bedömer inte att krav på testintyg skulle få någon omfattande påverkan på deras verksamhet. 

Polisen: ”Ytterligare en arbetsuppgift”

I polismyndighetens remissvar är det dock tydligt att deras arbetsbörda under coronapandemin börjar bli väldigt tung. 

”Polismyndigheten har den senaste tiden på grund av den rådande pandemin fått ett antal nya uppgifter att hantera, inte minst när det kommer till gränsfrågor. Sedan den 22 december 2020 kontrollerar polisen det inreseförbud som råder mot Danmark och Storbritannien och sedan den 25 januari 2021 kontrollerar Polismyndigheten även inreseförbudet mot Norge. De nya uppgifterna tar betydande resurser från polisen i anspråk”, inleder myndigheten sitt svar och fortsätter: 

”Förslaget att införa krav på test för pågående infektion av covid-19 vid inresa i Sverige för utländska medborgare skulle innebära ytterligare en arbetsuppgift för Polismyndigheten och därigenom ta ytterligare resurser i anspråk”. 

Kommer bli tvungna att väga testintyg mot andra uppgifter

Polisen skriver att kontroller av testintyg kulle kunna genomföras på vissa ställen där de redan i dag genomför gränskontroller och kontroller kring inreseförbud. 

”På vissa ställen där intyg skulle kunna komma att behöva kontrolleras sker dock i dagsläget inga kontroller, till exempel när det gäller gränsen mot Finland. Som alltid när det handlar om resursbehov kommer den tillkommande arbetsuppgiften behöva ställas mot andra arbetsuppgifter som åligger polisen. Utifrån resurs och prioritering kommer Polismyndigheten därför att behöva avgöra på vilka ställen och med vilken intensitet myndigheten kommer kunna utföra kontroll av testintyg”, skriver polisen i yttrandet som beslutats av nationella kommenderingschefen Per Engström. 

Teorin: Därför tappar man luktsinnet av corona 

Forskarnas hypotes: Del av hjärnan förändras av viruset.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.