Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Polisen: Så kan vi förhindra skoldåd – likt det på Malmö latinskola

Senaste nyheterna med Expressen TV.
Jarl Holmström, biträdande chef i region Syd och Petra Stenkula, chef i polisområde Malmö, var under torsdagen med och presenterade polisens analys av sin egen insats i anslutning till skolattacken på Malmö Latin.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
– Vi får underrättelser nästan varje vecka om ungdomar och barn med psykisk ohälsa som är presumtiva kandidater till den här typen av händelser, säger Jarl Holmström.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Två lärare mördades vid attacken och den då 18-årige eleven Fabian Cederholm har dömts för morden i hovrätten. Domen har överklagats till Högsta domstolen.
Foto: JENS CHRISTIAN

Polisen i Skåne får varje vecka underrättelser om barn och ungdomar som mår så dåligt att de riskerar att utföra skolattacker likt den på Malmö latinskola.

När polisen nu har utvärderat sin egen insats under dådet lyfts behovet av att upptäcka ungdomar i riskzonen i tid särskilt fram.

Klockan 17:12 en måndag i mars förra året kom det första larmsamtalet. Två minuter senare ringde 18-årige Fabian Cederholm, som var elev på skolan, själv polisen och berättade vad han hade gjort.

Han hade minuterna innan gått in på en toalett, maskerat sig och beväpnat sig med bland annat en yxa och en hammare för att sedan attackera två slumpvis utvalda offer, två kvinnliga lärare i 50-årsåldern som dog av sina skador.

Sedan i våras har polisen utvärderat sin insats under händelsen på Malmö latinskola. 

Information varje vecka

När dådet på Malmö latinskola inträffade var den tredje skolattacken i Skåne på mindre än ett år. Och liksom i de övriga, I Eslöv och i Kristianstad, hade det funnits oro kring gärningsmannen under lång tid innan dådet. I den utvärdering som nu presenteras av polisen lyfts värdet av det preventiva arbetet fram.

Enligt Jarl Holmström, biträdande chef i region Syd, är behovet stort.

– Vi får underrättelser nästan varje vecka om ungdomar och barn med psykisk ohälsa som är presumtiva kandidater till den här typen av händelser.

De som analyserat händelsen på Malmö latinskola pekar bland annat på att polisen bör säkra samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för att möta oro kring en enskild elev.

Tipsen om unga i riskzonen kommer från skola, socialen eller föräldrar. Jarl Holmström skulle gärna se att socialtjänsten kunde göra fler polisanmälningar när en elev uppvisar ett riskbeteende. Det gäller även andra delar i samhället, som i dag till stor del hindras av sekretess mellan myndigheterna.

– I ett helt fritt samarbete skulle jag vilja se att sjukvården hade en skyldighet att underrätta polisen om en ung person gör uttalanden om att till exempel skada sig själv eller andra i skolan.

Utmaning för skolpersonal

Ett utökat samarbete är dock inte oproblematiskt. Plikt att polisanmäla skulle ställa högre krav på lärare och personal som jobbar nära eleverna och förändra den relation och det förtroende som dessa bygger upp hos ungdomarna, enligt Per-Erik Ebbeståhl, trygghetsdirektör på Malmö stad. 

– De bygger mycket av sitt arbete på en god relation till eleverna och detta skulle kunna göra att man tappar den relationen, att eleverna försvinner bort. En sådan plikt skulle kräva väldigt snäva och tydliga kriterier. Det är en utmaning, säger han. 

Till det kommer det svåra i att på förhand lista ut vilken elev som riskerar att göra verklighet av planer på våld.

– Det är som att titta ner i en popcorngryta och försöka förutse vilket majskorn som smäller först.

Polisens slutsatser i utredningen:

I rapporten som nu presenteras konstateras att det till en början var oklart vilken typ av händelse det handlade om och att det initialt inte klassades som ett så kallad PDV, pågående dödligt våld. 

Det första larmsamtalet klassades som en prio 2-händelse, att jämföra med prio-1 som ska rendera en beordrad patrull inom fyra minuter. 


Orsaken till detta var flera, konstaterar man i rapporten. Bland annat att antalet larmsamtal de första minuterna var relativt få och att det var förhållandevis tyst och lugnt på platsen omedelbart efter dådet med flera lärare och elever som inte visste att något inträffat.


I rapporten konstateras att de första patrullerna agerade föredömligt. De anlände till platsen ungefär nio minuter efter det första larmet, och några få minuter senare var Fabian Cederholm gripen.  


Det tog 45 minuter innan polisen beslutade om att klassa händelsen som en Särskild händelse. Och det tog 74 minuter innan regionala insatsstyrkan var på plats.


Den interna kommunikationen inom polisen kan förbättras. Vissa omständigheter kring händelsen nådde inte fram till alla i tid vilket ledde till dubbelarbete, och poliser i olika funktioner som anslöt till insatsen fick inte alltid del av rätt information. Den interna radiokommunikationen överbelastades också varför polisen även bör använda andra kommunikationsvägar.


Polismyndigheten och andra samhällsaktörer bör ta fram ett metodstöd för skolor som för hur de ska agera vid en skolattack och vart de kan vända sig när det finns oro kring en elev.


Polismyndigheten bör ta fram en intern process för hantering av information kring att upptäcka och förhindra skolattacker.


Källa: Polisen i region syd  

Hit kan du vända dig om du behöver slå larm

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.