Polisen pekar ut läckande advokater som ”stort hot”

UR ARKIVET (klipp från mars 2021): Ekrem Güngör bemötte anklagelserna om att han läckt hemliga uppgifter till Vårbynätverket.
Amir Amdouni.
Foto: Kickan Nikolic / Advokatfirman Devlet
Ekrem Güngör
En man i 20-årsåldern dog och en annan man skadades allvarligt vid en gängrelaterad skottlossning i Hjulsta i augusti.
Foto: JANNE ÅKESSON / SWEPIX
Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet.
Foto: Henrik Montgomery / TT NYHETSBYRÅN

Avslöjanden om advokater som gått kriminellas ärenden har väckt stor uppmärksamhet det senaste året.

I sin nya gängrapport skriver Stockholmspolisen att problemet är ”ett stort hot” mot rättsvårdande myndigheter – och ”mer vida spritt än tidigare känt”.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander tycker att polisen formulerar sig svepande.

– Vi vill verkligen ha kännedom om det skulle vara så att det finns fler, säger hon.

Vartannat år, med start 2015, har underrättelseavdelningen i polisregion Stockholm publicerat en rapport om de kriminella nätverken i regionen.

Nyligen kom 2021 års rapport. 52 kriminella nätverk har identifierats i regionen, att jämföra med 50 nätverk i 2019 års kartläggning, 46 år 2017 och 39 år 2015.

Att nätverken blivit fler beror enligt polisen inte på att kriminaliteten har ökat, utan på hur de kriminella organiserar sig och hur underrättelseverksamheten kartlägger och definierar nätverken.

Gängens rekrytering av minderåriga bedöms vara ett av de allvarligaste långsiktiga hoten kopplade den organiserade brottligheten.

– Det finns indikationer på att nätverken medvetet utnyttjar unga på grund av de lägre straffskalor och begränsade möjligheter till tvångsmedel som gäller, även för att begå de allra grövsta brotten såsom mord, och vi ser att det kryper ner i åldrarna, säger Anna Rise, chef för Underrättelseenheten i region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Advokaterna – därför uteslöts de

Ekrem Güngör och Amir Amdouni

I februari kunde Expressen avslöja att Stefan Bergman och Stefan Creutz – chefsåklagare och vice chefsåklagare på Södertörns åklagarkammare – anmält försvarsadvokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni till JK och Advokatsamfundet.

I anmälan riktades anklagelser om att advokaterna hade försett det kriminella Vårbynätverket med sekretessbelagd information kopplat till flera pågående utredningar.

I somras uteslöts de ur Advokatsamfundet. I beslutet från Advokatssamfundets disciplinnämnd står att advokaterna ”allvarligt åsidosatt god advokatsed”, genom en rad ageranden.


Kvinnlig advokat

I oktober 2020 kunde Expressen avslöja att en kvinnlig advokat smugglat in och ut brev till åt en klient – en utpekad ledare för en knarkliga som satt häktad med restriktioner. Ärendet anmäldes till Advokatsamfundet – i våras meddelade de att advokaten uteslöts.

”Disciplinnämnden har funnit omständigheterna synnerligen försvårande och har i sitt beslut uteslutit advokaten ur Advokatsamfundet”, hette det bland annat i en skrivelse från Advokatsamfundet.


Edip Samuelsson

Hösten 2020 fick advokat Edip Samuelsson, flitigt anlitad av släktnätverket Ali Khan, en varning och dömdes till böter på 50 000 kronor av Advokatsamfundet. Det efter att ha fört ut information från häktet. Tre åklagare anmälde honom för att ha brutit mot god advokatsed.

Justitiekanslern överklagade dock beslutet och ansåg att Advokatsamfundet skulle gå ännu längre och helt utesluta Edip Samuelsson. Så blev det i somras.

I domen står det: ”Överträdelserna som han har gjort sig skyldig till är av det slag som riskerar att undergräva förtroendet för advokatkåren till nackdel för misstänkta och frihetsberövade personer”.

Läckande advokater

Något fler nätverk än tidigare år bedöms ha tillgång till vad polisen kallar ”möjliggörare och specialister” – däribland juridiska experter. 

Polisen tar särskilt upp problemet med brottmålsadvokater som agerar i strid med regelverket.

”Information från både Encrochat och andra krypterade chattar pekar på att fenomenet med brottmålsadvokater som missbrukar det förtroende de ges av lagstiftningen är mer vida spritt än tidigare känt”, står det i rapporten.

I vintras avslöjade Expressen att två åklagare anmält advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni till Justitiekanslern för att ha läckt sekretessbelagd information till sina klienter i det kriminella Vårbynätverket.

Anklagelserna grundade sig på chattloggar från den krypterade tjänsten Encrochat. Enligt anmälan kunde ett konto kopplas till advokaterna, som skrivit meddelanden under pseudonymerna ”Kungen” och ”Prinsen”.

JK hänvisade ärendet till Advokatsamfundet – som i somras uteslöt Güngör och Amdouni. De båda advokaterna hävdade i sina yttranden att Encrochat inte utgjorde giltig bevisning och nekade till att de kallat sig ”Kungen” och ”Prinsen”.

Förra året skickade en ung kvinna ett brev till sin pojkvän, som satt häktad med restriktioner, åtalad för grovt narkotikabrott.

Innan brevet överlämnades till pojkvännen granskades det enligt rutinerna av åklagare. 

”Jag fick ditt brev i går av din advokat efter rättegången”, hade kvinnan skrivit i brevet.

Advokaten hade alltså smugglat ut ett brev från sin klient till hans flickvän. Hon hade också smugglat in brev till honom, visade det sig när man gick igenom hans cell.

I april i år uteslöts hon ur Advokatsamfundet, som underkände hennes förklaring att det bara handlade om harmlösa kärleksbrev. 

”Ett stort hot”

Efter de uppmärksammade uteslutningarna har alltså advokater fått en egen rubrik i Stockholmspolisens nya rapport om kriminella nätverk.

”Under de senaste två åren har flera Stockholmsadvokater uteslutits ur Advokatsamfundet. Information från både Encrochat och andra krypterade chattar pekar på att fenomenet med brottmålsadvokater som missbrukar det förtroende de ges av lagstiftningen är mer vida spritt än tidigare känt”, står det i Stockholmspolisens rapport.

”Att kriminella nätverk nyttjar olika former av juridiska experter som möjliggörare är välkänt, men för de rättsvårdande myndigheterna innebär det ett stort hot som måste behandlas extra varsamt”, står det vidare.

Advokatsamfundet: Ganska svepande

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har läst avsnittet om om advokater i rapporten.

– Det är en ganska långtgående slutsats och ganska svepande formulerat, det som står om advokater, säger hon.

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet.
Foto: Henrik Montgomery / TT NYHETSBYRÅN

Mia Edwall Insulander konstaterar att sju advokater i hela landet har uteslutits under 2020 och 2021. Men bara i två fall, Güngör och Amdouni, har uteslutningen grundat sig på information från Encrochat. 

– Är det så att polisen har misstankar utifrån Encrochat-material om att det rör sig om fler advokater som går kriminellas ärenden, då är det information som vi väldigt gärna vill ta del av, så att vi också kan pröva frågan i vår disciplinnämnd.

Det här är domen i Encrochat-målet

Det här är domen i Encrochat-målet, ordförande Göran Nilsson summerar.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.