Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

"Polisen har tvingats släppa på trycket mot kriminella"

– Polisen har tvingats släppa på trycket mot kriminella, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesman för Centerpartiet. Foto: Sven Lindwall
Rikspolischefen Dan Eliasson. Foto: Henrik Jansson / HENRIK JANSSON GT/EXPRESSEN

Brottsförebyggande rådets slutrapport för 2016 visar att polisen löser färre brott än tidigare.

Samtidigt minskade dödskjutningarna förra året.

- Det som är riktigt illa är att det är färre brott som hanteras. Rikspolischefen lovade ju att det skulle vända, säger Moderaternas Beatrice Ask, ordförande i riksdagens justitieutskott.

 

På torsdag morgon släppte Brå fyra olika statistiska publikationer: Konstaterade fall av dödligt våld, handlagda brott, misstänkta personer samt anmälda brott.

Under 2016 anmäldes drygt 1,51 miljoner brott, vilket var cirka 6 800 fler brott (±0 procent) jämfört med året innan.

De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 var bedrägeribrott och brott mot person.

– Det är ingen rolig mätning. Att misshandelbrotten ökar bekräftar den negativa utveckling som har debatterats, säger Beatrice Ask, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, som också reagerar på antalet ärenden som direktavskrivs.

– Om det är något som gör människor bekymrade, och mig också, så är det att man inte hanterar ärenden. 2016 direktavskrevs fler ärenden är man började jobba med, och den snedsitsen har förstärkts.

- Att hälften av alla brottsanmälningar skulle vara av arten att man inte kan jobba med dem, ifrågasätter jag, säger Beatrice Ask.

 

LÄS MER: Anders Ygeman hintar om för kraftfulla åtgärder i poliskrisen

 

Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson kallar siffrorna "oroande".

– Polisen har tvingats släppa på trycket mot kriminella, dels genom organisationsreformen, vilken var bra, men vi måste förstå att det har fått konsekvenser för hur polisen kan utföra sitt jobb. Dessutom har regeringen ålagt polisen att kolla legitimation på Öresundspendlare, vilket har utarmat polisorganisationen som borde ägna sig åt att sätta tryck mot kriminella gäng i Malmö och på andra ställen.

Sverigedemokraternas Adam Marttinen säger om siffrorna:

– Ibland kan tillfälligheter och tur ge positiva utslag. Färre dödsskjutningar från 2015 till 2016 fråntar inte allvaret i de konflikter som fortsatt utspelar sig, främst i våra utsatta områden, säger han och fortsätter:

– Polisen arbetar fortsatt under ett högt tryck, regeringen har under hela mandatperioden legat steget efter med anslagna resurser och nödvändiga straffskärpningar. Vi har föreslagit 7000 nya poliser och vill betona att vi måste bli fler poliser per invånare än i dag. Med regeringens politik blir vi färre poliser per invånare när mandatperioden är slut, säger Marttinen.

Liberalernas Roger Haddad känner igen Brås bild.

– Det som är bekymmersamt är att andelen som utsätts för sexualbrott och våldtäkt ökar vilket måste prioriteras mer, säger han.

Liberalerna kräver att regeringen stoppar polisens besparingar.

– 1000-1500 personer riskerar sägas upp om inte polisen får resurser, vilket vi har i vår budget. Dessutom måste vi få ut fler poliser i yttre tjänst. Fler utredare behövs för att vända polisens fortsatt negativa resultat med färre uppklarade ärenden - ytterst handlar detta om förtroendet för rättsväsendet, säger han och fortsätter:

– När det gäller det dödliga våldet måste vi få bättre underlag eftersom Brå visar på en svag nedgång vilket är positivt samtidigt som polisen intygar att utvecklingen går åt fel håll.

Så sent som i början av mars skakades Stockholmsområdet av en mordvåg. Under två dygn mördades fem personer och 47 mordutredningar pågick samtidigt.

Dödligt våld minskar

År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige. Det var 6 fall färre än föregående år, då 112 fall kunde konstateras.

Under den senaste tioårsperioden (2007−2016) har antalet fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 112 fall årligen, utan någon tydlig trend.

År 2016 var offret en kvinna i 29 fall och en man i 77 fall. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet.

I närmare en tredjedel (28 procent) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2016 användes skjutvapen, vilket är en lägre andel än 2015 (29 procent).

– Vi måste fortsätta med det som alliansen har föreslagit, fler poliser och mer resurser till polisen, säger Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson.

Rikspolischefen Dan Eliasson avböjer att kommentera rapportern utan hänvisar via polisens pressavdelning till de kommentarer som gjordes i samband med polisens årsredovisning i februari.