Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Polisen: Gatubarnen blir utsatta för brott

Polisen Christan Frödén arbetar med gatubarnen i Stockholm. Foto: Anna-Karin Nilsson
Så sent som natten till fredagen skedde flera inbrott på Långholmen i Stockholm. Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN

Unga gatubarn ligger bakom flera rån på Södermalm den senaste tiden, enligt polisen.

Men de blir också själva utsatta för brott. 

Det menar Christian Frödén som jobbar med dem inom polisen. 

– Det finns fall av sexuella övergrepp, misshandel och något fall som vi tycker tenderar människohandel men som inte har nått domslut. Det är svår lagstiftning som man omarbetar i detta nu, säger han. 

I söndags grep polisen flera pojkar efter ett rån och ett rånförsök på Södermalm. 

Polisen menar att det är gatubarn, unga pojkar med utländskt medborgarskap som saknar bostad, som ligger bakom de händelserna.

LÄS MER: Polisen: Gatubarn ligger bakom Stockholmsrånen 

Så sent som natten till fredagen skedde flera inbrott på Långholmen i Stockholm. 

– Det är barn från andra länder som ligger bakom, men gatubarn vet jag inte om vi kan kalla det, säger hon och berättar att barnen är omhändertagna av sociala myndigheter men att det inte är klarlagt om de saknar föräldrar och bostad, säger stationsbefälet på Södermalm. 

Polisen: Problem har eskalerat nu under sommaren

Viktor Adolphson är yttre befäl i Södermalm och har de senaste dagarna tillsammans med sin kollega twittrat om gatubarn och de brott som de ska ha begått. 

– Jag upplever att det är stora problem som har eskalerat nu under sommaren. säger han. 

På vilket sätt?

– De har blivit väldigt brottsaktiva. Det ska sägas att problemet inte har kommit över en dag. Vi har haft problem hela våren. En enkel googling ger många sådana händelser i medierna. Men nu har det blivit väldigt brottsaktiv, säger han.

De har blivit väldigt brottsaktiva

Viktor Adolphson vill inte spekulera i vad det beror på utan hänvisar de frågorna vidare.

Polisen menar att det är gatubarn som ligger bakom den senaste tidens rån på Södermalm i Stockholm. Foto: ELVIRA LAGERSTRÖM DYRSSEN

Barnens unga ålder förvånar polisen 

Polisen Christan Frödén arbetar med gatubarnen i Stockholm och berättar att barnen har funnits i Stockholm sedan hösten 2013 men att det som nu förvånar honom är barnens ålder. 

– Det som sticker ut nu är att det verkligen är unga personer som lever på gatorna sedan februari i år. De kommer snabbt in i ganska allvarlig brottslighet, säger han.

De kommer snabbt in i ganska allvarlig brottslighet

–  Sedan finns det en oro för att det inom den här gruppen finns en råhet som de väljer att tillhöra. Det är viktigt att hålla två bollar i luften. Dels att det är ganska frekvent kriminella ungdomar men också att det finns en stor utsatthet inom gruppen. Det finns fall av sexuella övergrepp, misshandel och något fall som vi tycker tenderar människohandel men som inte har nått domslut, säger han. 

– Det är svår lagstiftning som man omarbetar i detta nu, säger han. 

”Vi måste ha väl uppbyggda kanaler för att kunna samarbeta kring den här problematiken”, säger polisen Christan Frödén. Foto: Anna-Karin Nilsson

Enligt polisen finns omkring 200 gatubarn i området men alla begår inte brott.

Hur lever de här barnen? 

– När man kommer hit har man skyldighet att söka asyl, man ska göra sin vistelse legal. De flesta gör det, men många känner en misstro mot myndigheter och då kan det dröja innan de söker asyl. Har man sökt asyl får blir man anvisad till en kommun. 

– Säg att man tillhör Uppsala kommun, som exempel, så har Uppsala kommun som ansvar att ordna ett boende, skola med mera. Är det en 15-16-åring blir det ofta ett HVB-hem i antingen kommunal eller privat regi. Är man yngre försöker man hitta ett familjehem som det tyvärr är stor brist av. Sedan kanske den här ungdomen ändå vill röra sig i Stockholm av olika skäl. En hel del av dem har en kriminell agenda, ofta för att försörja sina familjer hemma. Då är man inte kvar i sin hemkommun, man avviker och kommunen rapporterar ungdomen som avviken och efterlyser den. 

Det gör arbetet väldigt komplicerat

– Vi kanske samtidigt hittar ungdomen i Stockholm och då uppger den ett helt annat namn vilket inte rimmar med det namnet i asylansökan som är aktuellt. Det gör arbetet väldigt komplicerat. 

Hur fungerar samarbetet med socialtjänsten?

– Det finns ett väldigt tätt samarbete med Stockholm stad och gränspolisen. I vissa fall har vi socialsekreterare  från framtid Stockholm som vissa pass åker med i polisbil för att de ska kunna dra nytta av våra tvångsmedel. De kan inte gå in i alla miljöer om det är hotfullt. De kan då utnyttja samarbetet med polis för att komma ungdomarna nära och skapa ett bättre underlag över ungomens situation, för att sedan kunna överlämna informationen till socialtjänsten i den ansvariga kommunen.  

Vem är det som har ansvar för dem?

– Har man sökt asyl är det hemkommunen som har ansvar men det är ett samarbete mellan flera myndigheter. Det går inte att säga att det bara är ett kommunalt problem eller ett problem för Migrationsverket eller polisen. Vi måste ha väl uppbyggda kanaler för att kunna samarbeta kring den här problematiken. 

Polisen samarbetar med socialtjänsten. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Polisen samarbetar med socialtjänsten 

Viktor Adolphsson berättar om hur de tidigare i veckan samarbetade med socialtjänsten efter att de omhändertagit flera pojkar. 

– Häromdagen gjorde vi så att vi var kvar hos socialjouren. De jobbade jättebra, ordnade hem på olika platser. Vi var kvar för att se att de inte skulle gå. De fick transport och kördes i väg. Då fungerade det jättebra, säger han och fortsätter: 

– Men ibland är samarbetet inte med kirurgisk precision. Det kan finnas förbättringsmöjligheter. Det är sommartider och det påverkar alla myndigheter. Sedan får de inte spärra in barnen på de här öppna LVU-hemmen. Det finns även stängda, men det är en fråga för socialtjänsten var man placerar barnen, säger han. 

Yttre befälet: Personligen skulle jag vilja se en lagändring

Viktor Adolphsson skulle personligen vilja se en lagändring. 

– Reglerna följs. Det är inte någons fel. Sedan kanske min personliga är att lagstiftningen inte är anpassad för den här typen av problematik för de under 15 år utan anhöriga som begår brott. De saknar all form av grund i samhället.

Reglerna följs, det är inte någons fel

– Lagstiftning tar fasta på de som har anhöriga och som inte har flytt hit. Den riktar in sig på andra situationer. Den behöver kanske kompletteras, säger han. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!