Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Höglunds kritik mot polisen: ”Kränkande”

Elisabet Höglund är kritisk mot att äldre kallas funktionsnedsatta. Foto: AXEL ÖBERG
När brott ska klassificeras klumpas äldre ihop med funktionshindrade i polisens statistik. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP
Beskrivningen för brottskoden "Bedrägeri mot funktionsnedsatt" är: "Person som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat (tidigare kallat åldringsbrott)." Foto: ANDREAS LANDER / DPAI PRESSENS BILD

Har man fyllt 66 år riskerar man att klassas  som ”funktionsnedsatt” i polisens statistik.

Äldre klumpas ihop med handikappade och psykiskt funktionshindrade när brotten ska klassificeras.

– Det var det mest korkade jag har hört, och kränkande, säger Elisabet Höglund, 74, journalist och bloggare.

Polisens nationella bedrägericenter (NBC) redovisade nyligen att de så kallade telefonbedrägerierna "mot funktionsnedsatta" nära nog fördubblats på ett år.

Det handlar bland annat om bedragare som ringer utvalda offer och försöker lura dem avslöja sina bank-ID-koder. 

– Det är ett växande problem, speciellt bland äldre som ingår i gruppen, säger Lotta Mautitzson, samordnare på NBC.

Brå som sätter koderna

I gruppen funktionsnedsatta ingår personer över 65, vilket är något som väckt reaktioner. En fullt frisk 66-åring är väl inte funktionsnedsatt?

– Det är egentligen inte polisen som bestämmer hur de olika brotten ska klassificeras, utan det är Brottsförebyggande rådet som sätter de olika brottskoderna som vi inom polisen sedan jobbar med, svarar Lotta Mauritzson vid NBC.

I Brå:s skrift "Klassificering av brott 6.1" hittar man följande beskrivning för brottskoden "Bedrägeri mot funktionsnedsatt".

"Person som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat (tidigare kallat åldringsbrott)."

"Det var korkat och kränkande"

Elisabet Höglund, journalist, bloggare och vårdkritiker med mera med lång erfarenhet som reporter på Rapport och Aktuellt på SVT, tycker det låter helt galet.

– Det var det mest korkade jag hört, säger Höglund och fortsätter:

– Jag tycker det är kränkande, alltså inte att vara funktionsnedsatt, men att likställa personer som kommit till pensionsåldern med funktionsnedsättning – det är nästan den största kränkning man kan utsättas för. Vad är det för människosyn man har?

Åsa Lennerö, statistiker vid Brottsförebyggande rådet säger till Expressen att man kommer att göra om klassificeringen av bedrägeribrotten från den 1 januari. Det är en del av en större revidering av brottskoderna.

Med de nya brottskoderna kommer den nämnda typen av brottslighet benämnas som "brott mot åldring/funktionsnedsatt".

Gör en revidering av brottskoder

– Syftet är att fånga upp att någon utnyttjat en person som har nedsatt motståndskraft på grund av till exempel hög ålder. Men det är inte givet att alla pensionärer ska hamna i den definitionen.

Definitionen av åldring är dock densamma i generella termer.

– Generellt sett så menar vi med hög ålder personer som är 65 år eller äldre, förklarar Åsa Lennerö vid Brå.