Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Polis larmar efter dådet
– saknades utrustning

Polisen larmar nu om att det saknades utrustning i samband med terrordådet.
Foto: Linnea Rheborg / BILDBYRÅN
Det var fredagen den 7 april som attentatet inträffade på Drottninggatan i centrala Stockholm.
Foto: Rob Schoenbaum / POLARIS/IBL POLARIS
En polis vaktar vid Drottninggatan dagen efter dådet.
Foto: Kenta JÖNSSON/Bildbyrån

Polisens insats efter terrordådet har hyllats men i efterhand kommer nu larmrapporter:

Skyddsvästar, hjälmar och kommunikationsradio saknades när larmet gick om terrordådet – trots att flera poliser på senare tid varnat för brister i polisens terrorberedskap.

– Det känns som att skickas ut på lejonjakt med ett ärtrör och en overall gjord av zebrakött, konstaterar en polis i en tillbudsanmälan.

Erik Widstrand, kommenderingschef under terrordådet i Stockholm, uppger att myndigheten nu ser över ytterligare behov av vapenutbildning och utrustning.

Expressen har tagit del av flera tillbudsrapporter som gjorts av poliser efter terrordådet och de vittnar om intern frustration över dålig beredskap och att brister som påtalats under senare år inte hade åtgärdats när det skarpa larmet kom.

Direkt efter terrordådet på Drottninggatan fick kriminaljourens utredare order om att åka till brottsplatsen, men alla hade inte tillgång till polisens kommunikationsradio Rakel.

”Vi var fyra stycken i det team jag ingick i. Två av oss hade en personlig Rakel. Övriga saknade radioutrustning och de fick kommunicera med oss genom mobilsamtal”, skriver polisen som gjort anmälan för hela kriminaljourens räkning.

”Även om vi lyckades lösa uppgiften, hade det kunnat gå riktigt illa om en eventuell gärningsman var kvar på brottsplatsen eller en sekundär attack hade skett. Under vissa perioder gick det inte att ringa till varandra pga överbelastning.”

Tunga skyddsvästar saknades vid terrordådet på Drottninggatan

Förklaringen till att alla på kriminaljouren inte har en egen kommunikationsradio är ekonomisk men direkt efter larmrapporten har fler Rakel beställts.

Flera poliser har också anmält att det saknades tunga skyddsvästar i rätt storlek när terrordådet inträffade.

Det saknades bland annat skyddsvästar i rätt storlek, enligt polisens anmälan.
Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

”Som person i storlek S är det svårt att utföra en arbetsuppgift i en väst med storlek XL/XXL” skriver en polis i en tillbudsrapport.

Poliser oroliga för att lockas i bakhåll

En annan polis skriver om bristen på utrustning – och den hotfulla situation som poliserna jobbade under:

”Inga tunga skyddshjälmar fanns dock att låna eller på annat sätt finna. Förutom terrorhotet fanns information om att poliser skulle lockas till bakhåll och där bli anfallna.”

Frustrerade poliser påpekar också att brister i beredskapen inför ett terrordåd har påtalats under senare tid i samband med att Säkerhetspolisen bedömde att hotnivån mot Sverige höjts.

Förstärkningsvapen kan inte användas

En polis som haft i uppdrag att bevaka hotade adresser fick göra det bara med en pistol och två fulla magasin, sammanlagt 30 kulor, eftersom hans patrull inte var utbildade på att hantera förstärkningsvapnet MP5.

”För min egen säkerhets skull samt för att ha någon chans att kunna verka och överleva ett attentat på den hotnivå som föreligger är det undermåligt att inte ha utbildning i förstärkningsvapen. Det finns ingen möjlighet att kunna verka mot den typen av hot som är aktuellt med den utrustning som vi skickades ut med. Min känsla av att ingå i denna kommendering var att vi patruller rullar runt som måltavlor utan en rimlig möjlighet att skydda oss själva och tredje man”, skriver en polis.

Dådet inträffade på Drottninggatan.
Foto: Linnea Rheborg / BILDBYRÅN

”Att skickas ut på denna typ av uppdrag utan utbildning och lämplig utrustning känns inte alls säkert och skapar en enorm osäkerhetskänsla inför att ställas inför ett scenario där man möter gärningsmän, vilket i princip skulle innebära dödsdom i det fall man inte hann fly.”

Polis orolig för att inte kunna bekämpa terrorister

En poliskollega skriver i sin anmälan:

”Vi skickas ut utan adekvat beväpning då vi endast har 9mm tjänstepistol. Vi får också veta att det kanske inte finns tillräckligt med förstärkta skyddsvästar samt ballistiska hjälmar. Det känns som att skickas ut på lejonjakt med ett ärtrör och en overall gjord av zebrakött. Då vi inte kommer kunna verka mot terroristerna kommer vi att bli en belastning snarare än en tillgång.”

Polisens anmälningar om brister har gjorts enligt ”Lisa” som är polisens rapporteringssystem för tillbud och arbetsskador. Efter en anmälan görs en genomgång av eventuella förslag på åtgärder.

"Inte tillräckligt utrustade"

Roger Östergren, huvudskyddsombud på Polisförbundet i Stockholm, berättar att polisen i Stockholm satsat mycket på utbildning och utrustning sedan 2015 för att kunna bemöta terrordåd. Men att det nu kommit in ett femtiotal anmälningar från poliser om den bristande utrustningen under terrordådet på Drottninggatan den 7 april, är allvarligt menar Östergren.

– Man har tagit in ett antal skyddsutrustningar, men inte tillräckligt många. Man har helt enkelt inte rustat för att skicka ut så mycket folk samtidigt som man gjorde under terrordådet i Stockholm. Att vissa till exempel saknade radiokommunikation är inte alls bra, säger Roger Östergren.

Polisförbundet har nu enligt Roger Östergren gett förslag på att varje polis bör ha en egen personlig utrustning.

– Vi har diskuterat personlig utrustning i flera olika konstellationer, men hittills har arbetsgivaren inte tillgodosett det. 

"Vi tar det på väldigt stort allvar"

Erik Widstrand, kommenderingschef vid Polismyndigheten i Stockholm under terrordådet, berättar de är överens med Polisförbundet om att åtgärder behövs vidtas.

– Vi ser nu över om det finns behov för ytterligare vapenutbildning och ytterligare utrustning. Men det är viktigt att poängtera att Stockholmspolisen redan är välrustade sedan flera år tillbaka. Men den här händelsen är också exceptionell samtidigt som den visar på de brister som finns och de tar vi på väldigt stort allvar, säger Erik Widstrand.

Vissa av anmälningarna kom in redan 2015, varför var det inte åtgärdat detta tidigare? 

– Det var åtgärdat. Vi har gjort stora kraftsamlingar inom Stockholmspolisen med framför allt hjälmar, västar, vapen och utbildning och det är en felaktig bild att man inte gjort något eller inte tagit detta på allvar. Vi betraktar inte heller detta som ett nederlag utan vi vill att man ska tala om när saker är fel och jag ser det som positivt att poliser har anmält brister så att vi nu kan se över dem. 

– Jag har fått direkt från Stockholm polischef Ulf Johansson under veckan att se över utrustning så att vi har tillräcklig utrustning för en eventuell nästa gång det händer. Men vi måste också titta på detta nationellt eftersom terrordåd kan inträffa även på andra ställen, säger Widstrand.

Enligt Roger Östergren finns en rad områden som nu Polismyndigheten nu ska titta närmare på, i samråd med Polisförbundet.

– Det handlar framförallt om personliga skyddsvästar och hjälmar, säkerhetsutbildning, hur man skyddar sig på bästa sätt och om taktik, rutiner och förstärkningsvapen. Arbetet är redan i gång och vi ser tillsammans med arbetsgivaren över vilka åtgärder som behövs vidtas, säger Roger Östergren.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.