Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

PISA-skandalen – dag för dag

Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Dagen innan PISA-resultaten presenteras för allmänheten håller Skolverket en dragning för utbildningsminister Anna Ekström och Utbildningsdepartementets ledning. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson närvarar.

Skolverket har i efterhand hävdat att de under denna dragning tog upp att det saknades utrikes födda elever i urvalet för PISA 2018, vilket kan ha berott på att för många utrikes födda elever exkluderats – plockats bort – från att skriva provet.

Anna Ekström har både i svar till riksdagens konstitutionsutskott och i en intervju med Expressen sagt att Skolverket inte informerade henne om detta.

– Det stämmer inte, sa Ekström i maj 2020 om Skolverkets påstående.

När PISA-resultaten presenteras nämner Skolverket inte att det saknas utrikes födda elever i urvalet under någon presskonferens, intervju eller i något pressmeddelande, men skriver det i en fotnot långt ner i den officiella resultatrapporten. De hävdar också att detta inte ”hade någon avgörande betydelse för resultatbilden i studien 2018”. Det visar sig senare att Skolverket gjort allvarliga felberäkningar i sina försök att kartlägga felets omfattning.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson presenterade Pisarapporten.
Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

PISA-resultaten presenteras. 

Skolverket håller en 28 minuter lång presskonferens där de går igenom de positiva resultaten i detalj – svenska elevers kunskaper har förbättrats i samtliga tre ämnen. Peter Fredriksson avslutar med att kalla rapporten för ”en tidig julklapp från svensk skola till hela Sverige”.

Inte vid något tillfälle nämns den höga exkluderingsgraden eller att Skolverket själva uppmärksammat att det saknas utrikes födda elever i urvalet. 

Utbildningsminister Anna Ekström håller på förmiddagen en egen presskonferens, där hon redovisar den positiva resultatutvecklingen. Hon säger att ”det här är en mycket rolig dag” och att ”det här är ett styrkebesked, svensk skola står stark”.

Under den 18 minuter långa presentationen säger Ekström ingenting om den höga exkluderingsgraden. Under den efterföljande frågestunden får hon en fråga om att så många elever undantagits från att skriva provet.

– PISA-undersökningen har ett regelverk och det regelverket har följts, svarar Ekström på reporterns fråga.

Den första PISA-promemorian diarieförs på Utbildningsdepartementet. I dokumentet, som du kan läsa längst ner i artikeln, larmar ministerns egna tjänstemän om att det skett felaktig exkludering av utrikes födda elever – alltså att Sverige brutit mot reglerna i PISA.

Dokumentet innehåller preliminära beräkningar som visar hur Sveriges resultat i läsförståelse – ett av de tre ämnen som mäts i PISA – kan ha påverkats av att för många elever exkluderats: Sveriges resultat kan ha blivit åtta poäng för högt, vilket motsvarar mer än hela uppgången från förra provtillfället.

Utbildningsminister Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson kallar uppgifterna om att elever exkluderats på felaktiga grunder för ”påhittade konspirationsteorier” i en debattartikel i Dagens arena. 

Expressen upptäcker att Skolverket räknat fel i sina försök att kartlägga överexkluderingens storlek. Myndighetens statistiker har gjort beräkningar utan att veta vilken underliggande data deras egen statistik bygger på. När Expressen frågar om det stämmer att de inte vet vad deras egen sökning bygger på, och om det är SCB som har den informationen, svarar statistikern i ett mejl:

”Korrekt.”

Felberäkningen påverkar slutsatserna på ett avgörande sätt.

Genom statistiska beräkningar byggda på data från Skolverket, SCB och Migrationsverket, kan Expressen belägga att Sverige brutit mot reglerna i PISA 2018. Inför publiceringen kontaktas Skolverket, som får möjlighet att gå igenom beräkningarna och kommentera slutsatserna.

Fyra dagar före Expressens publicering upprättas en till intern promemoria på Utbildningsdepartementet, med titeln: ”Inför eventuell kommande artikel om PISA-resultaten”.

Vid den tidpunkten har Expressen inte sökt eller informerat någon på Utbildningsdepartementet om den kommande publiceringen. Promemorian innehåller en rad formuleringar om att Sverige följt reglerna i PISA, bland annat:

”Den svenska studien, som Skolverket gjort, har genomförts i enlighet med gällande riktlinjer från OECD, som också granskat och godkänt studien.”

Anna Ekströms pressekreterare Anja L Sundberg lämnar ett skriftligt svar på frågan om hur departementet fick kännedom om publiceringen:

”Exakt vilken dag Utbildningsdepartementet fick kännedom om Expressens artikel vet jag inte, men att departementet informeras om att granskningar pågår kring sakfrågor som är dess ansvarsområden är inget ovanligt eller konstigt”.

Expressens avslöjande 2 juni 2020.

Expressen avslöjar att Sveriges PISA-resultat bygger på falska siffror. Avslöjandet bygger både på statistiska beräkningar och på vittnesmål från rektorer som bekräftar att de brutit mot reglerna i PISA.

– Om en elev inte bör skriva provet för att den skulle må dåligt – vi kanske sänker den helt och hållet – jag kan inte låta den eleven skriva provet då, säger Ulrika Mattsson, rektor på Palmbladsskolan, i publiceringen.

Anna Ekström kontaktar PISA-chefen Andreas Schleicher och frågar om OECD kan göra en ny granskning av Sveriges resultat och urvalsmetod, med anledning av frågetecken som framkommit genom Expressens avslöjande.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson säger i en intervju med Expressen samma dag att det inte skett felaktig exkludering av utrikes födda elever.

Men vi har ju talat med flera skolor som säger att de har brutit mot OECD:s regelverk. Hur förklarar du i så fall det?

– Ja, dem har ju inte jag pratat med, så jag har lite svårt att kommentera vilka samtal du har haft.

Men hur kan man exkludera fler elever för att de är nyanlända än vad det finns nyanlända elever i Sverige?

– Ja, där … den frågan vill jag inte kommentera. Utan det finns ju ett regelverk för vilka elever man kan och ska exkludera.

Utbildningsminister Anna Ekström frågas ut i riksdagens utbildningsutskott, med anledning av Expressens avslöjande.

Expressen kan nu publicera innehållet i Ekströms interna arbetsmaterial, där hon förbereddes för de frågor som hon kunde tänkas få i utskottet. I arbetsdokumentet står bland annat följande fråga och svar:

”Borde inte Skolverket/regeringen/du reagerat över att andelen exkluderade elever i PISA 2018 överstiger andelen elever som rimligtvis gått högst 1 år i svensk skola?

Skolverket har ansvar för att genomföra de internationella kunskapsmätningarna som Sverige deltar i och OECD har sedan tidigare granskat och godkänt PISA 2018. Jag (regeringen) har inte haft skäl att ifrågasätta detta. Skolverket får själva svara för sin del.”

Dokumentet innehåller flera liknande frågor och svar, men ingenstans nämns den interna promemoria där ministerns egna tjänstemän pekat ut brister i PISA-studien. 

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson skriver i ett sms till utbildningsministerns statssekreterare Erik Nilsson att ”OECD kan inte göra en uppföljning av skolornas hantering tre år senare”.


Oppositionen frågar ut Anna Ekström om PISA under en interpellationsdebatt i riksdagen. Ekström får flera gånger frågan om vilka signaler hon fått angående brott mot regelverket. Hon svarar bland annat:

– Regeringen utgår givetvis från att svenska myndigheters och OECD:s officiella statistik är korrekt. Jag har därför inte haft några skäl att ifrågasätta statistiken.

När frågan upprepas säger Anna Ekström att det är ”påstådda felaktigheter” och att:

– Enbart på basis av en tidningsartikel kommer åtminstone inte jag att skyldigförklara rektorer eller tala om att de har gjort fel.

Hon nämner inte vid något tillfälle att hennes egna tjänstemän redan ett halvår tidigare kommit till liknande slutsatser som Expressen gjort – och slagit fast att det måste ha skett felaktiga exkluderingar i PISA 2018.

Anna Ekström hävdar i ett skriftligt svar till en riksdagsledamot att:

”Jag har inte haft några uppgifter som skulle antyda att elever exkluderats på felaktiga grunder och har därför inte haft några skäl att ifrågasätta den officiella statistiken från myndigheter och OECD.”

Under sommaren skickar tjänstemän på Skolverket en rad mejl till OECD – organisationen som ska granska Skolverkets genomförande av PISA-studien – med både missvisande och direkt felaktiga uppgifter. 

Tjänstemännen påstår bland annat att Expressens avslöjande bygger enbart på vittnesmål från två skolor, att vittnesmålet från Palmbladsskolans rektor (som finns dokumenterat i ett TV-inslag) är felaktigt och att bevisningen därför är ”mycket svag”.

Tjänstemännen uppger också felaktigt för OECD att nyanlända elever går i förberedelseklass i två och ett halvt år i Sverige, när maxgränsen enligt gällande lagstiftning är två år. Detta får avgörande betydelse för OECD:s slutsatser om Sveriges felaktiga exkluderingar.

Expressen avslöjar att utbildningsminister Anna Ekström gett Skolverket i uppdrag att förhandla ”innehåll, tidsram och kostnad” för OECD:s granskning av Skolverkets eget genomförande av PISA-studien.

– En utredning av detta slag som så helt brister i oberoende är totalt värdelös för bedömning av frågan, säger Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interngranskning och Riksrevisionsverket, till Expressen då.

Riksdagen röstar nej till en oberoende granskning av PISA-resultaten (M, SD, KD och L röstar ja, medan S, V, MP och C reserverar sig).

Samma dag meddelar Riksrevisionen att de kommer granska PISA 2018.

Den andra PISA-promemorian diarieförs på Utbildningsdepartementet. Den handlar om OECD:s granskning av Sverige PISA-resultat, vilken kommer publiceras senare samma dag och som departementet fått läsa i förväg. I promemorian, som du kan läsa längst ner i artikeln, slår tjänstemännen återigen fast att exkluderingen var för hög:

”En sammantagen bedömning, givet den statistik som finns tillgänglig över antalet asylsökande, måste dock vara att den kraftigt ökande svenska exkluderingsgraden är problematisk.”

I slutet av PM:et uppmärksammas också att OECD:s granskningsrapport innehåller felaktigheter:

”OECD anger i sin rapport dessutom att elever som fått undervisning i/på svenska som andraspråk är att likställa med undervisning i förberedelseklass, vilket måste vara ett missförstånd”.

Samma dag publiceras OECD:s granskningsrapport. I rapporten framgår att OECD godkänner Sveriges resultat, trots att man exkluderat utrikes födda elever som gått i svensk skola i över 4,5 år. Enligt reglerna får man endast undanta nyanlända elever som fått undervisning i svenska i mindre än ett år.

Expressen publicerar en ny granskning som visar att minst 16 andra OECD-länder uppfattat att man bara får undanta nyanlända elever som varit i skolsystemet i mindre än ett år. 

Arto Ahonen, projektledare för PISA i Finland säger då till Expressen:

– Om man ser PISA som en tävling mellan olika länder är detta givetvis inte rättvist.

En av de ansvariga för PISA i Tyskland säger:

– Jag visste inte att de hade olika regler för olika länder.

Anna Ekström vill då inte ställa upp på en intervju, men lämnar en skriftlig kommentar där hon bland annat säger:

”Det stämmer inte att OECD har ändrat sig för att kunna godkänna Sverige, eller givit oss som enskilt land några särskilda regler.”

Riksrevisionen publicerar sin PISA-granskning. Den slår fast:

Sverige undantog felaktigt en stor andel elever från att skriva provet, i strid med OECD:s officiella regelverk.

Överexkluderingen i PISA 2018 var sannolikt nästan exakt så stor som Expressen räknade ut genom statistisk modellering förra året.

Skolverkets beräkning av överexkluderingens omfattning var ”inte relevant”.

Både Skolverket och regeringen har brustit i sina skyldigheter att följa upp de misstänkta felen.

Regeringen har inte ”fullföljt sitt ansvar att se till att underlydande myndigheter bedriver sin verksamhet enligt de krav som grundlagen ställer”.

OECD har på avgörande punkter missförstått hur det svenska skolsystemet fungerar, vilket lett till felaktiga slutsatser i den granskningsrapport som beställdes av utbildningsministern.

OECD har inte levererat den granskning av PISA-studien som Skolverkets generaldirektör utlovat i skriftlig kontakt med Utbildningsdepartementet.

Det är också genom Riksrevisionens rapport som de två PISA-promemoriorna blir kända.

Anna Ekström höll en pressträff 29 april.
Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Senare samma dag säger utbildningsminister Anna Ekström till Expressen att hon tidigt haft kännedom om och läst den första PISA-promemorian, där hennes egna tjänstemän pekar ut allvarliga felaktigheter i PISA-studien. Hon kan inte svara på om hon läst den andra promemorian.

Expressen avslöjar innehållet i de två PISA-promemoriorna, som regeringen vägrat lämna ut. Du kan läsa hela promemoriorna längst ner i denna artikel. 

Anna Ekström frågas än en gång ut i riksdagens utbildningsutskott, denna gång med anledning av kritiken i Riksrevisionens granskning. Hon vidhåller under sammanträdet att hon lämnat sanningsenliga svar kring vad hon känt till om felaktigheter i PISA-studien.


HÄR KAN DU LÄSA REGERINGENS PISA-PROMEMORIOR

Publicerad 4 december 2019

Nedan publicerad 1 oktober 2020

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.