Pilotprojekt i Sverige:  Suggor fixeras i båsen

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Försök pågår på gårdar i Sverige där suggorna fixeras med hjälp av så kallade skyddsgrindar efter att de fått griskultingar. Något som får experter att se rött.
Foto: Lasse Svensson

Suggorna fixeras i bås som är så små att de inte kan vända sig.

Det är ett av de försök som görs på gårdar runtom i Sverige för en mer produktiv grisuppfödning.

– Jag trodde att vi var förbi perioden då vi satte djur i bur, säger Bo Algers, professor i husdjurshygien vid Sveriges lantbruksuniversitet.

För att få en mer produktiv grisuppfödning utförs just nu ett pilotprojekt på tolv gårdar i Sverige. På flera av de tolv gårdarna fixerar man suggorna med hjälp av så kallade skyddsgrindar efter att de fått griskultingar. Något som får experter att se rött.

Suggorna befinner sig under fixeringen på ett utrymme som är ungefär 80 centimeter brett och 2,5 meter långt. Det innebär att de kan lägga sig ned, men inte vända sig.

– Jag ser inget positivt med det här alls – och av rent etiska skäl kan man ifrågasätta det här försöket, säger Bo Algers, professor i husdjurshygien vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Minska dödligheten

Syftet med att använda skyddsgrindar som fixerar suggan är att minska dödligheten bland griskultingarna.

– I Sverige har vi en hög dödlighet bland spädgrisar. Det beror ofta på att suggorna lägger sig på kultingarna så att de kvävs. Kan vi begränsa suggans rörelsefrihet under en period då hon ändå ligger den största delen av tiden så tror vi att vi kommer spara många grisars liv, säger Mattias Espert som är ansvarig för pilotstudien.

– Jag vill också vara tydlig med att vi bara begränsar suggan i ungefär fyra dagar. Ute i Europa fixerar man suggan innan grisningen, och hon står sedan fixerad i fyra veckor till, fortsätter Mattias Espert.

Gammal kunskap

I Sverige ska suggor vara lösa – och för att få utföra pilotprojektet har ett godkännande från försöksdjursetiska nämnden krävts. Ett godkännande som kom i somras. Pilotprojektet har pågått sedan i höstas.

– Jag tycker att man kan ifrågasätta beslutet hos den etiska kommitté som har gett tillstånd till det här försöket. Jag är kritisk till försöket av flera olika skäl. Det finns inga studier som pekar på att man skulle kunna få fler överlevande smågrisar genom att bura in suggan, säger Bo Algers.

– Det grisföretagarna gör nu är att skaffa allt större kullar, och det vet vi ger en ökad dödlighet för smågrisar. Det är en gammal kunskap som gäller än i dag, fortsätter Bo Algers.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.