Patienterna offrades – ledningen belönades

Paolo Macchiarini kunde genomföra sina experimentoperationer och lura hela forskarvärlden tack vare stödet från mäktiga svenska forskare och läkare.

KI-professorerna Li Felländer-Tsai och Lars-Olaf Cardell var avgörande för att rekrytera skandalkirurgen.

Båda sitter tryggt kvar på sina tjänster.

De och många andra ansvariga har gått oskadda ur skandalen, visar Expressens granskning av 24 nyckelpersoner.

– Det sticker i ögonen på allmänheten och alla andra som har rättspatos. Att det inte blir någon konsekvens för "bad behaviour", säger professor Bengt Gerdin.

Kirurgen Paolo Macchiarini värvades till Karolinska institutet, KI, och Karolinska universitetssjukhuset, KS, 2010. Ansvariga på Karolinska hoppades att han skulle revolutionera transplantationsmedicinen och rädda liv med sina luftstrupar av plast som var doppade i stamceller. Supervärvningen skulle ge Karolinska forskningspengar och ära. Idag är Macchiarini avslöjad som en lögnare som fuskat med sin forskning och sitt CV.

Macchiarini borde inte anställts

Paolo Macchiarini
Foto: Sven Lindwall

Enligt två tunga externa utredningar, av juristen Sten Heckscher som granskat Karolinska institutet och av professor Kjell Asplund som granskat Karolinska universitetssjukhuset, borde Paolo Macchiarini aldrig anställts och att experimentoperationerna inte fått ske. Ingreppen har orsakat lidande och kanske också förtida död hos patienterna. Av de tre patienter som opererades på Karolinska lever i dag bara en, som vårdas på sjukhus sen fyra år tillbaka. I världen har totalt åtta opererats, bara två lever.

Högt uppsatta chefer gjorde det möjligt

Men en enskild kirurg kan inte, hur förslagen den än är, på eget bevåg operera patienter med en ny oprövad metod. Många högt uppsatta chefer, forskare och läkare gjorde försökskirurgin möjlig. 14 tunga KI-forskare skrev ett upprop till KI:s rekryteringsutskott om att Macchiarini skulle anställas och krävde genvägar för att han skulle kunna börja operera snabbt. Ansvariga tillät att lagar, regler och officiella beslutsgångar bröts, vilket fått skarp kritik i utredningarna. Macchiarini behövde inte ens gå på anställningsintervju, tillstånd saknades för operationerna och medicinerna som användes.

Macchiarini-skandalen exploderade

Ansvariga på Karolinska hävdade in i det längsta att operationerna var akut sjukvård och inte forskning, vilket kräver särskilda godkännanden. Enligt senare utredningar var det forskning. Patienterna var inte så sjuka att det motiverade oprövad experimentkirurgi.

När SVT:s Dokument inifrån sände serien Experimenten tidigare i år exploderade skandalen. Paolo Macchiarini fick sparken och hans forskargrupp upplöstes.

Men många av dem som gjorde Macchiarinis operationer möjliga arbetar kvar på Karolinska eller har karriärklättrat till nya fina jobb. Det visar den genomgång Expressen gjort av 24 nyckelpersoner.

En makthavare som klarat sig mycket bra är KI-professor Li Felländer-Tsai. Hon är prefekt vid den enhet på KI, CLINTEC, där Macchiarini anställdes som gästprofessor. Felländer-Tsai och övriga chefer har fått skarp kritik i två utredningar, både KI:s egen interna revision och Sten Heckshers externa granskning. Hon har ändå kvar alla sina uppdrag.

Jobbade hårt för att värva Macchiarini

Li Felländer-Tsai
Foto: Ulf Sirborn

Li Felländer-Tsai var en av dem som ihärdigast arbetade för att rekrytera Macchiarini och är förste undertecknare på de 14 forskarnas upprop om att anställa Macchiarini.

Redan då fanns det många tveksamheter kring Macchiarini. Han var bedrägerimisstänkt i Italien, misstänkt för CV-fusk och omskriven i italiensk press. Felländer-Tsai bad därför, tillsammans med professor Lars-Olaf Cardell och verksamhetschefen Mats Holmström, den italienska regionalpolitikern Enrico Rossi om ett "letter of intent" för att stötta anställningen. Rossi hade tidigare övertalat Macchiarini att flytta sin verksamhet från Barcelona till Florens. I sitt svarsbrev prisar Rossi kirurgen och bedyrar att han vill ha ett europeiskt samarbete för denna typ av kirurgi mellan Florens, Stockholm och London. Rossi skriver också att Macchiarini är "en av de mest begåvade den här regionen någonsin haft" och att mediarapporteringen är en internpolitiskt motiverad "vidrig attack".

Macchiarinis cv var ifrågasatt

Andra arbetsgivare och forskare hade då kommit med mycket allvarliga anklagelser mot Macchiarini, att han gjorde forskningskirurgi utan tillstånd, riktigheten i hans cv var ifrågasatt, att han var ovarsam med sanningen, svår att arbeta med och hade dålig respekt för moral och regler. Kirurgens tidigare anställningar i Italien, Spanien och Tyskland hade avslutats på initiativ av arbetsgivaren. Tsai-Felländer, som sammanställde referenserna, har i senare utredningar kritiserats för att ha mörkat kritiken mot kirurgen.

Blev irriterad när operationer stoppades

Hon arbetade också för att förlänga Macchiarinis anställning på KI. När sjukhuset stoppade kirurgens luftstrupstransplantationer 2013 eftersom resultaten var så dåliga och patienterna dog blev Felländer-Tsai irriterad. I ett mejl till rektor skriver hon: "Det kliniska systemet förefaller f n dock inte moget. Men man får dock inte glömma hur genombrott inom kirurgi uppstår. Vem hade kunnat ana för 100 år sedan att höftproteskirurgi, organtransplantation, benmärgstransplantation, invitrofertilisering, ICSI och konstgjorda ögonlinser mot katarakt skulle bli kioskvältare? Om alla tänker likadant så blir det inte så mycket tänkande överhuvudtaget.”

Kritiserade Vetenskapsrådet

Professor Lars-Olaf Cardell, är en annan av skandalkirurgens mäktiga svenska vänner. Han var också pådrivande i rekryteringen. Han kritiserade även Vetenskapsrådet offentligt, i en debattartikel i SVD, när rådet sommaren 2015 drar in kirurgens anslag. Även Cardell förordade förlängd anställning av Macchiarini. I en ansökan till rekryteringsutskottet i september 2013 hyllar Cardell och Felländer-Tsai kirurgen. "Macchiarinis vetenskapliga aktiviteter baseras på en mycket bred, unik kompetens och mångårig erfarenhet. // Primärmålet är att skapa en artificiell luftstrupe. Verksamheten är translationell och förenar avancerad kirurgisk teknik med preklinisk frontlinjeforskning på stamcellsområdet. Utvecklingen stöds och främjas av Macchiarinis enastående internationella nätverk och kontakter”.

Lars-Olaf Cardell

Vill inte kommentera skandalen

Expressen har sökt Felländer-Tsai och Cardell i flera veckor på telefon och per mejl. När Expressen till sist söker upp Felländer-Tsai på hennes arbetsplats på sjukhuset vill hon inte svara på några frågor.

– Jag vill inte ge fler kommentarer.

Tidigare KI-professor Johan Thyberg, som följt skandalen noga, är kritisk till att Felländer-Tsai och Cardell får sitta kvar.

– Det är fruktansvärt egentligen, en skandal. De öste beröm över Macchiarini och det han åstadkommit. Vid den tiden var en av patienterna död och de andra två hade otroligt svåra komplikationer och behandlades på sjukhus. Det är obegripligt att de kunde ösa beröm över honom och förlänga hans förordnande.

Vill ha tuffare åtgärder mot ansvariga på Karolinska

Thyberg skulle vilja se tuffare åtgärder mot ansvariga på Karolinska.

– Jag tycker att det är dåligt att man inte kräver ut ansvar hårdare än vad man gjort i det här fallet. Det är verksamhet som till mycket stor del bekostas av skattepengar. Då måste det utkrävas ansvar och det ska inte få passera om stora fel begåtts, det är en självklarhet.

Professor emeritus Bengt Gerdin, som utrett forskningsfusket, påminner om talesättet att "fisken ruttnar från huvudet".

– Det betyder att man alltid ska börja med att rensa uppifrån om något gått fel i en organisation. Det kanske vi gör för sällan. Det sticker i ögonen om chefer högt upp i en organisation inte påverkas på något sätt medan andra längre ned i organisationen påverkas.

Lät sig förföras av Macchiarini

Bengt Gerdin understryker att väldigt många lät sig förföras av Paolo Macchiarini.

– Det är en person med extrema personlighetsdrag. Att bli förförd av en sådan person tidigt ingen skam. Det är mindre skuld på dem som föll "in the first place" än de som var med under mörkläggningen så småningom.

Expressens kartläggning visar att 15 av nyckelpersonerna i Macchiariniaffären arbetar kvar på Karolinska institutet och/eller Karolinska sjukhuset. Bengt Gerdin är ambivalent till detta.

– Vi har ju en arbetsrätt, det krävs mycket för att ta bort arbetsuppgifter för människor. Det kan ibland vara så att man skapar mer kaos om lyfter bort en kärnspelare från en verksamhet.

– Samtidigt måste jag säga att det sticker i ögonen för allmänheten och för alla andra som har rättspatos. Det kan ju upplevas att det inte blir någon konsekvens av "bad behaviour".

Rektorerna fick lämna

De båda rektorerna under Macchiarinis tid på KI, först Harriet Wallberg-Henriksson och sedan Anders Hamsten, hade direktkontakt med Paolo Macchiarini och stöttade honom. Kirurgen själv ansåg sig vara rekryterad direkt av rektor. Tidigare i år fick de lämna sina positioner, Wallberg-Henriksson som universitetskansler och Hamsten som rektor.

Harriet Wahlberg-Henriksson
Foto: / Gunnar Ask

– Forskningsminister Helene Hellmark-Knutsson är den som visat mest "guts", mod, när hon sparkade rektorerna, tycker fuskutredaren Bengt Gerdin.

Men båda rektorerna landade mjukt och sitter nu på "elefantkyrkogården" på regeringskansliet med bibehållna miljonlöner. Eftersom myndighetschefer inte kan sparkas innan deras förordnande går ut, placeras de på regeringskansliet under väntetiden.

Flera mäktiga beskyddare

Paolo Macchiarini hade många fler mäktiga beskyddare. Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska, försvarade tillsammans med Anders Hamsten Paolo Macchiarini i en debattartikel i Dagens Medicin så sent som hösten 2015. Artikeln har rubriken ”Vårt beslut vilar på saklig grund”. Då hade kirurgen fått operationsförbud och utredaren Bengt Gerdin konstaterat att han forskningsfuskat.

Trots kraftig intern kritik och att läkare krävt Samsoms avgång sitter han tryggt kvar på direktörsjobbet. Nu ska han leda upprensningsarbetet efter skandalen. Samson tjänar idag mest av alla tjänstemän i Stockholmsvården med en superlön på nästan tre miljoner per år, enligt en artikel i Svd.

– Formellt så har Melvin Samsom i text i publika medier uttalat sig på ett sånt sätt att det är oförenligt med hans chefskap. Det sticker i ögonen, säger Bengt Gerdin.

Har saknat kommunikation

Karolinska borde berätta utåt hur man tänker från ledningen vad gäller höga chefer - varför vissa får stanna på sina positioner och andra inte. Man måste också förklara vad som gått fel och be om ursäkt, tycker Gerdin.

– Det är den kommunikationen jag saknat mest. Jag skulle vilja att man sade att "Det har gått käpprakt åt helvete och vi vill inte det ska ske igen och vi ber om förlåtelse. Men vi kan inte sparka för då rasar hela skutan." Om man skulle säga så tydligt tror jag många skulle inse det.

Utredningarna har visat att grupptänkande och tystnadskultur i kombination med hård jakt på forskningsframgångar ledde till att patienternas säkerhet fick stå tillbaka och att lagar och regler överträddes.

Vänskapskorruption på Karolinska

Jan Andersson
Foto: Ulf Sirborn

Johan Thyberg tycker att Karolinska är anfrätt av vänskapskorruption, att ledande personer hjälper varandra till positioner och forskningspengar.

– Jag har jobbat på Karolinska institutet i 40 år och det har varit lika korrupt hela tiden. Det finns en tystnadskultur, ingen jävel törs säga något öppet, av rädsla för att skada den egna karriären och sina anslagsmöjligheter, säger han.

Flera kritiska läkare och forskare Expressen talat med är rädda för att framträda öppet på grund av rädsla för repressalier. Visselblåsaren Karl-Henrik Grinnemo är en av få läkare som öppet vågar kritisera Karolinska.

– Så länge samma personer är kvar kommer inget att förändras. Karolinska är sjukt. Det är en osund kultur, som en sekt. Ingen vågar säga något. Alla vet att det lönar sig att vara tyst. Det är en fruktansvärt pennalistisk kultur. Den som opponerar sig öppet blir straffad, utesluts från olika strategiska grupper och då samma personer sitter med bland olika anslagsgivare så stryps forskningsanslag.

"Smärtar att sparka folk"

Bengt Gerdin tycker att fler i ansvarig ställning borde pudlat tidigare och dessutom stigit av för ”formens skull”.

– Man borde ha visat att man är beredd att rensa banan. Men det smärtar att sparka folk och ger dålig goodwill. Då låter man någon enstaka få bära hundhuvudet och ta ansvar.

Sex av de ansvariga har klättrat vidare till nya fina jobb och ofta ännu högre löner, visar Expressens genomgång. En av dem är Johan Bratt, tidigare chefläkare på Karolinska sjukhuset. Han försvarade Macchiarini på en presskonferens förra året, efter att Bengt Gerdins utredning visat att kirurgen forskningsfuskat. I en intervju med Dagens Medicin säger Bratt också att "det handlade om att rädda liv och det fanns inga andra tillgängliga behandlingsmetoder". Bratt är den läkare som formellt borde Lex Maria-anmält operationerna och utrett kirurgens verksamhet. Idag har han ett nytt toppjobb som chefläkare i landstinget med nästan en och en halv miljon om året. Han vill inte svara på Expressens frågor om sitt ansvar.

Skrev under Macchiarinis anställning

Professor Jan Andersson skrev under Macchiarinis anställning som gästprofessor på Karolinska institutet. Nu har han ett nytt jobb som forskningsdirektör i landstinget med högre lön, nästan två miljoner om året.  "Med facit i hand kan jag naturligtvis konstatera att vi alla som var inblandade i rekryteringsprocessen borde varit noggrannare och jag önskar att jag haft kännedom om de anklagelser som då riktades mot honom." skriver han i ett mejl till Expressen.

Det har gått sämre för Macchiarinis underlydande, många unga studenter och forskare. De arbetade tidvis under svåra förhållanden. Kirurgen själv var endast sporadiskt på Karolinska. Arbetsmiljön var dålig med konflikter, stress och sjukskrivningar. Allvarliga incidenter rapporterades, som att ryska gästforskare övernattade i fikarummet och att alltför mycket djurmaterial förvarades i en gemensam frys och blandades. I efterhand visar internutredningen att även dokumentationen av forskningen har brustit.

Forskningsgruppen upplöst

Forskningsgruppen upplöstes tidigare i år. Vissa har lämnat Sverige, någon har varit sjukskriven och en annan har bytt fält. Av totalt femton anställda är bara två kvar på Karolinska institutet i dag. De Expressen får tag på vill inte uttala sig öppet. Situationen är känslig och utredningarna inte klara. Men det är helt klart att en del känner sig orättvist behandlade. KI får kritik för att inte ha stöttat dem tillräckligt.

– Tvärtom känns det som om vi juniora forskare blir behandlade som kriminella. Utredningarna har varit undermåliga och har inte varit i linje med tidigare utredningar. Vi har blivit hotade och trakasserade genom e-post och telefon. Detta har givetvis inneburit sömnsvårigheter och allvarliga stressymptom. Vi har inte fått något stöd ifrån universitet, ombudsmän, fack eller andra organisationer under denna mycket svåra tid som definitivt inte borde vara vardag för unga forskare, skriver en av dem i ett mejl.

De små har fått lida

Unga medarbetare med Macchiariniaffären i bagaget uttrycker oro för hur det ska gå att få jobb och forskningsanslag.

– Vi upplever att folk backar så fort de ser namnet Macchiarini i cv:t.

Bengt Gerdin konstaterar att professorer och etablerade forskare - som redan har stor makt - klarat sig bra ur affären medan de små fått lida.

– Det kan vara så att fantastiska karriärer, personer som kunnat utvecklas ännu mer, stoppas i den här härvan.

– De som lider mest är nog några i den yngre generationen som kanske sett Macchiarini som en pappafigur, eller en sektledare i en väldigt kärleksfull sekt och det visar sig att hela tron som sekten har vilat på helt plötsligt rasas. Det finns massor av studier av sekter som rasas. Det är ett enormt trauma, de blir deprimerade, de tar livet av sig, helt plötsligt har de ingenting. Sekten har varit deras allt, säger Bengt Gerdin.


Jan Andersson
Foto: Ulf Sirborn

NYTT TOPPJOBB MED BÄTTRE LÖN

NAMN: Jan Andersson
UPPDRAG: Prorektor och professor i infektionssjukdomar på KI. Överläkare på KS Huddinge. Sitter med i Nobelkommittéen och Nobelförsamlingen.
KRITIK: Skrev som prorektor under anställningen av Paolo Macchiarini på KI, i rektor Harriet Wallberg ställe. Var en av de drivande i att rekrytera kirurgen.
KONSEKVENS: Ingen. Sen 2013 har han nytt jobb som direktör för forskning och innovation inom Stockholms läns landsting. Deltog även i att ta fram årets Nobelpristagare i medicin och fysiologi.
LÖN: På nya jobbet har Jan Andersson en månadslön på 142 300 samt ett lönetillägg på 5000 från 1/7 2016 till 31/12 2017 för jobbet inom Stockholms läns landsting. Anställd på 20 procent på Karolinska institutet, med 8 550 kr/mån. Totalt 155 850 kronor, nästan två miljoner om året. Hur mycket han får betalt från Nobelkommittén är hemligt.
KOMMENTAR: "En kompetent och utökad krets av professorer hade bedömt Macchiarinis ansökan. Med deras enhälliga stöd och efter min egen genomgång av handlingarna så fattade jag beslutet om anställningen. Vid min genomgång av Macchiarinis vetenskapliga produktion vid detta tillfälle framkom inga skäl att misstänka oegentligheter. Med facit i hand kan jag naturligtvis konstatera att vi alla som var inblandade i rekryteringsprocessen borde varit noggrannare och jag önskar att jag haft kännedom om de anklagelser som då riktades mot honom."


Li Felländer-Tsai
Foto: Ulf Sirborn

SITTER KVAR

NAMN: Li Felländer-Tsai
UPPDRAG: Professor och prefekt för institutionen Clintec vid KI som anställde Paolo Macchiarini.
KRITIK: Felländer-Tsai var en av de ansvariga som starkast förordade och aktivt agerade för att Macchiarini skulle rekryteras till KI. Försteförfattare till de fjorton forskarnas upprop om att anställa Macchiarini och ge honom "genvägar". Är den som fick in de kritiska referenserna om Paolo Macchiarini. Kritiseras i senare utredningar för att ha gett en inlindad bild av kritiken mot Macchiarini till rektor och rekryteringsutskott.
Skriver i ett mejl till rektor om Macchiarinis banbrytande insatser: "Gränsen mellan succé och fiasko är dock hårfin och succén hänger naturligtvis på en mängd randvillkor och också andra nyckelpersoner som kan balansera det hela."
När italienska tidningar rapporterade om bedrägerimisstankarna mot kirurgen 2010 bad hon och Lars-Olaf Cardell samt Mats Holmström den italienske politikern Enrico Rossi, som tidigare stöttat Paolo Macchiarini, att skriva ett rekommendationsbrev. Så skedde. Har arbetat för att Macchiarinis anställningskontrakt ska förnyas. Hon hyllade hans forskning även efter att han fick operationsförbud.
KONSEKVENS: Ingen.
LÖN: Professor 75 800 kronor per månad. Prefekt 17 000 kronor i månaden fram till 170331. Divisionsprefekt 5 000 kr/mån fram till 161231. Totalt: 97 800 kronor per månad.
KOMMENTAR: Vill inte svara på Expressens frågor.


Melvin Samsom
Foto: Stefan Bohlin

SITTER KVAR

NAMN: Melvin Samsom
UPPDRAG: Sjukhusdirektör från oktober 2014.
KRITIK: Har försvarat Macchiarinis operationer. Skrev tillsammans med KI-rektor Hamsten en debattartikel 2015 om att gästprofessorn inte gjort sig skyldig till fusk. Operationerna var inte forskning utan livräddande sjukvård, ansåg de. "Vårt beslut vilar på saklig grund" var rubriken på debattartikeln. Samsom har kritiserats internt. Överläkare Jarl Ehrenberg krävde hans avgång i september i år.
KONSEKVENS: Inga personliga konsekvenser. Nu ansvarig för att städa upp efter skandalen och har presenterat ett program på 33 punkter för bättre vård på Karolinska universitetssjukhuset.
LÖN: 237 155 kronor i månaden, nästan tre miljoner per år. Det är högst av alla chefer i Stockholmsvården, enligt en artikel i SvD i oktober.
KOMMENTAR: "Jag förlitade mig på information från verksamhetscheferna och chefläkaren, att operationerna var sista utvägen för patienterna. Det var sjukhusets ståndpunkt. Vid den tiden fanns ingen anledning för mig att betvivla det. Men efter Kjell Asplunds utredning blev det tydligt att ingreppen var forskning och inte sjukvård. Vi ångrar alla det som hände mellan 2010 och 2013. Mitt fokus just nu är att förhindra att något sådant här händer någonsin igen."


Lars-Olaf Cardell.

JOBBAR KVAR

NAMN: Lars-Olaf Cardell
UPPDRAG: Professor i öron, näsa och halssjukdomar. Överläkare på Karolinska sjukhuset. Viceprefekt på Clintec.
KRITIK: En av de främsta förespråkarna för att Paolo Macchiarini skulle anställas vid KI och KS. Skrev på uppropet för att anställa kirurgen. När italienska tidningar rapporterade om bedrägerimisstankarna mot kirurgen 2010 bad han, tillsammans med Felländer-Tsai samt Mats Holmström, en italiensk politiker om stöd för Macchiarini. Kritiserade Vetenskapsrådet i en debattartikel för beslutet att dra in anslaget till kirurgen. Forskningsmässigt ansvarig för Macchiarinis verksamhet på KI och den som skulle se till att verksamheten fungerade och att lagar och regler följdes.
KONSEKVENS: Ingen.
LÖN: Lön från KS 38 100 kr/mån.  Lön från KI 70 950 kr/mån + 3000 extra som viceprefekt. Totalt: 112 050 per månad.
KOMMENTAR: Svarar inte på Expressens mejl och telefonsamtal.

Urban Lendahl
Foto: Martin Stenmark

JOBBAR KVAR

NAMN: Urban Lendahl
UPPDRAG: Sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin och Nobelförsamlingen samt styrelseuppdrag i Nobelstiftelsen. Professor och vice prefekt vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet.
KRITIK: Var med och rekryterade skandalkirurgen. En av de fjorton professorerna som skrev på uppropet om att Macchiarini borde anställas. Enligt kirurgens närmaste man Philipp Jungebluth var Lendahl en som stöttade Paolo Macchiarini mycket länge. Deltog i presskonferensen tillsammans med tidigare KI-rektor Anders Hamsten när det meddelades att Karolinska självt friat kirurgen från forskningsfusk.
KONSEKVENS: När KI beslutade att göra en extern utredning avsade sig Urban Lendahl sitt uppdrag som sekreterare i Nobelkommmittén. Han lämnade också styrelseuppdraget i Nobelstiftelsen. Är fortsatt professor och vice prefekt vid KI.
LÖN: 79 700 kronor i månaden. Tillägg på 2 000 kronor per månad för arbetet som vice prefekt året ut. Totalt 81 700 kronor. Hur mycket han hade i arvode som sekreterare för Nobelkommittén är hemligt.
KOMMENTAR: "Att plötsligt, från en dag till en annan, kliva av från ett så tids- och energimässigt krävande uppdrag som sekreterarskapet för Nobelkommittén var onekligen ett omtumlande steg och det har stundtals varit en påfrestande tid medan utredningen pågick. Besluten att stödja gästprofessuren samt att vara med och finansiera forskningsverksamheten var olyckliga, när nu alla fakta kommit fram via TV-dokumentärer och utredningar."


Karin Röding

NYTT TOPPJOBB

NAMN: Karin Röding.
UPPDRAG: Universitetsdirektör.
KRITIK: Var med om att anställa Paolo Macchiarini på KI.
KONSEKVENS: I dag är hon statssekreterare hos forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. Skötte först regeringens kontakter med KI i Macchiarinifallet. "Min uppgift var att bevittna att rätt person skrev under beslutet", skriver Karin Röding i en kommentar till TT. Hon valde i februari att kliva av KI-ärendet på grund av jävsrisk. Liberalerna har krävt hennes avgång.
LÖN: Då 97 000 kronor per månad, fram till 31 mars 2013. Lön nu, 96 400 kronor.
KOMMENTAR: Vill inte svara på Expressens frågor.


Ola Hermanson

NYTT TOPPJOBB OCH HÖGRE LÖN

NAMN: Ola Hermanson
UPPDRAG: Senior forskare på institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet.
KRITIK: Medförfattare till två av Macchiarinis artiklar. Satt i KI:s etikråd, densamma som friade Macchiarini från forskningsfusk. Hermanson deltog dock inte i det beslutet. Försvarare av Paolo Macchiarinis forskning och extremt kritisk till Bengt Gerdins utredning som fällde kirurgen med medarbetare för forskningsfusk.
KONSEKVENS: Ingen. I oktober i år började han sitt nya toppjobb med högre lön som föreståndare på nyöppnade i Ming Wai Lau Centre Hong Kong. Stordonationen på 400 miljoner kronor till KI har kritiserats för att vara tveksamma pengar. Centret är namngivet och bekostat av affärsmannen Ming Wai Lau som enligt en artiklar i bland annat SvD förekommer i Panamadokumenten tillsammans med sin pappa Joseph Lau. Affärsmannens pappa är dömd till fängelse för mutor och pengatvätt.
LÖN: 52 000 kronor, sen första oktober löneökning med 10 000 kronor som föreståndararvode. Totalt 62 000 kronor.
KOMMENTAR: "Tyvärr pågår det fortfarande många utredningar och jag vare sig vill eller kan uttala mig i media innan de är helt klara."



Jan-Erik Juto

Pensionerad

NAMN: Jan-Erik Juto
UPPDRAG: Överläkare på Karolinska sjukhuset och anknuten forskare Karolinska institutet.
KRITIK: Deltog i sex av Macchiarinis olika operationer, patientansvarig för första patienten som transplanterades. Medförfattare till artikeln i The Lancet om den första transplantationen med en konstgjord luftstrupe.
KONSEKVENS: Ingen. Han gick i pension den 30 april i år.
KOMMENTAR: Har inte svarat på Expressens mejl och samtal.


Mats Holmström

JOBBAR KVAR

NAMN: Mats Holmström
UPPDRAG: Verksamhetschef på öron, näsa- och halskliniken (ÖNH) på Karolinska universitetssjukhuset.
KRITIK: Holmström var som verksamhetschef den som skrev under Paolo Macchiarinis anställning som överläkare på Karolinska. Tillsammans med professorerna Tsai och Cardell på Karolinska institutet skrev han ett brev till italienske politikern Enrico Rossi med en bön om stöd för kirurgen.
KONSEKVENS: Ingen. Slutade som verksamhetschef på grund av sparkrav april 2012. Nu adjungerad professor och studierektor på KI, överläkare på ÖNH samt specialitetssakkunnig i Stockholms läns landsting.
LÖN: 94 000 kronor i månaden från Karolinska sjukhuset i Huddinge. 3 000 kronor per månad från KI. Totalt 97 000 kronor.
KOMMENTAR: "Anställningen initierades av KI. Sjukhusanställningen var ett villkor. Jag kom till ÖNH-kliniken den 1/9 2010 där endast den formella biten kvarstod av anställningen, att signera kontrakt och på vilket mitt namn finns i egenskap av nytillträdd verksamhetschef. Beslut om anslutning till ÖNH-kliniken var tagna flera månader tidigare. Jag kände ej till Rossi utan var en av flera som skrev under brevet. På din fråga hur detta har påverkat mig är svaret: I mycket hög grad - även om jag ej hade ansvar/delaktighet i anställnings-/rekryteringsprocessen."


Anders Hamsten
Foto: Gunnar Ask

BEHÅLLER LÖNEN
 

NAMN: Anders Hamsten
UPPDRAG: Rektor på KI. Medlem i Nobelförsamlingen.
KRITIK: Massivt kritiserad för att agerat för lite och för sent. Hade egen kontakt med Macchiarini och hoppades att kirurgen skulle dra in stora pengar till KI. Utredaren Bengt Gerdin ansåg att Macchiarini var skyldig till "oredlighet i forskning", men rektor Hamsten friade Paolo Macchiarini ändå. Trots kritik och tveksamheter förlängde rektorn kirurgens kontrakt upprepade gånger, senast i november 2015.
KONSEKVENS: Tvingades avgå som rektor i februari i år. Medgav på DN Debatt att han "gjort en närmast total felbedömning av Paolo Macchiarini". Nu på "elefantkyrkogården" på regeringskansliet för att arbeta med universitets- och högskolors internationella verksamhet. Har uppmanats lämna Nobelförsamlingen men sitter kvar. Fortfarande anställd som professor i kardiovaskulära sjukdomar vid Karolinska institutet.
LÖN DÅ: Som rektor: 131 100 kronor per månad. Får nu samma lön från regeringskansliet fram till dec 2018. Alltså 4,3 miljoner kronor.
KOMMENTAR: Vill inte svara på Expressens frågor.


Harriet Wallberg-Henriksson
Foto: Gunnar Ask

BEHÅLLER LÖNEN

NAMN: Harriet Wallberg-Henriksson
UPPDRAG: Rektor på KI då Macchiarini rekryterades som gästprofessor. Sitter i Nobelförsamlingen.
KRITIK: Drivande i att initiera anställningen av Paolo Macchiarini och hade personliga kontakter med honom. Hon har försvarat sig med att varningssignalerna om kirurgens olämplighet kom för sent och att hon undanhölls information.
KONSEKVENS: Slutade som rektor och började som universitetskansler januari 2013. När Sten Heckschers kritiska rapport släpptes fick hon sparken av forskningsminister Helene Hellmark-Knutsson. Numera på "elefantkyrkogården" på regeringskansliet där hon arbetar på utbildningsdepartementet under Gustav Fridolin. Fortfarande anställd som professor på KI. Har uppmanats lämna Nobelförsamlingen men inte gjort det.
LÖN: Är garanterad en månadslön på 131 500 kronor från regeringskansliet fram till den 31 maj 2020 – totalt 5 917 500 kronor.
KOMMENTAR: Vill inte svara på Expressens frågor. Skriver i ett mejl: "När det gäller ansvarsfrågorna i det tragiska och komplexa Macchiariniärendet så överlåter jag åt andra att bedöma dessa."


Jan Carlstedt-Duke
Foto: Ulf Sirborn / ULF SIRBORN

Fick sluta

NAMN: Jan Carlstedt-Duke
UPPDRAG: Rektorsråd. Professor i molekylär endokrinologi.
KRITIK: En av dem som, tillsammans med dåvarande KI-rektor Anders Hamsten och dekanus Hans-Gustaf Ljunggren, friade kirurgen från forskningsfusk. Detta trots att utredaren, professor Bengt Gerdin, ansåg att Macchiarini var skyldig. "En tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker process", tycker Bengt Gerdin.
KONSEKVENS: Petades som rektorsråd i februari. Han har också fått avsluta sin tjänst som professor. Är senior advisor i governing board för Lee Kong Chian School of Medicine.
LÖN: 93 000 kronor per månad tills sista oktober nästa år.
KOMMENTAR: "Min roll var ytterst liten, jag var med i slutet. Vid den tidpunkten hävdade sjukhuset att operationerna var sjukvård och inte forskning. Alla i gruppen kom fram till samma sak och när sjukhuset hävdade att det var vård var det svårt att ta en annan position. Jag har fått lämna KI och går och rullar tummarna. Jag är inte glad åt det. Jag tycker inte att det är rättvist, jag har inte haft med Macchiarini att göra."


Foto: Camilla Svensk / © FOTOGRAF CAMILLA SVENSK

SITTER KVAR

NAMN: Nancy Pedersen
UPPDRAG: Professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Medlem i Nobelförsamlingen.
KRITIK: Var en del av rekryteringsutskottet. Godkände Paolo Macchiarinis ansökan om anställning som gästprofessor. "Godkännes. Tydlig nytta" skriver hon i ett mejl.
KONSEKVENS: Ingen. Sitter kvar i Nobelförsamlingen och som professor på KI.
LÖN: 84 200 kronor i månaden.
KOMMENTAR: " Jag har inte fått några personliga konsekvenser av M affären. // Angående mitt eget ansvar var jag en del av rekryteringsutskottet, och följde dåvarande reglementet, samt agerade utifrån informationen som då fanns oss tillgänglig."


Hans-Gustaf Ljunggren

FICK SLUTA SOM DEKANUS MEN BEHÅLLER JOBBET

NAMN: Hans-Gustaf Ljunggren
UPPDRAG: Professor i infektionsmedicin, dekanus för forskning vid KI och läkare på Karolinska sjukhuset.
KRITIK: Var en av dem, tillsammans med Jan Carlstedt-Duke och Anders Hamsten, beslutade att fria Paolo Macchiarini från forskningsfusk.
KONSEKVENS: Beslutade i februari att lämna sitt uppdrag som dekanus. På egen begäran avsade han sig också arbetet i Nobelförsamlingen under tiden som utredningen pågår. Är fortsatt professor på KI och läkare på KS.
LÖN DÅ: 65 000 kronor per månad från KI. Lön som dekanus 20 000 kronor per månad tom 31 mars 2016. Lön från Karolinska sjukhuset 28 900 kr. Totalt 113 900 kronor. Lön nu, 93 900 kronor.
KOMMENTAR: Svarar inte på Expressens mejl och telefonsamtal.


Johan Bratt

NYTT TOPPJOBB MED HÖGRE LÖN

NAMN: Johan Bratt
UPPDRAG: Chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset
KRITIK: En av dem som tillsammans med KI-rektor Anders Hamsten framträdde på presskonferensen i samband med att KI friat Macchiarini från forskningsfusk. Sade då att han hade förtroende för Paolo Macchiarini. Hävdade att operationerna var akut livräddande vård och inte forskning. Som chefläkare den som formellt borde ha anmält operationerna och inlett utredning av dem.
KONSEKVENS: Ingen. När Macchiarinaffären exploderade i februari i år fick han en ny tung tjänst som chefläkare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och chef för avdelningen medicinsk stab i Stockholms läns landsting.
LÖN: 112 800 kronor per månad på Karolinska sjukhuset. Slutade 160131. Timanställd på KI, senaste utbetalning för föreläsning oktober 2010 750 kronor. Nu ny högre lön på SLL med 117 000 kronor per månad, nästan en och en halv miljon om året.
KOMMENTAR: Vill inte svara på Expressens frågor.


Bo Tiderholm

FICK SLUTA CHEFSJOBBET MEN JOBBAR FORTFARANDE KVAR

NAMN: Bo Tideholm
UPPDRAG: Verksamhetschef för öron-näsa-halskliniken (ÖNH) på KS Huddinge. Anknuten forskare på KI.
KRITIK: Tideholm var formellt Macchiarinis chef, eftersom kirurgen var anställd på ÖNH som överläkare. Där genomfördes också den första operationen. Ville förlänga Macchiarinis anställning när den gick ut hösten 2013. Kritiseras i Kjell Asplunds utredning eftersom verksamhetschefen har det formella ansvaret för att vården är patientsäker och att reglerna följs.
KONSEKVENS: Fick ta time out och förlorade jobbet som verksamhetschef. Har kvar sin tjänst som läkare på KS och samma lön. Kvarstår som anknuten KI-forskare.
LÖN: 102 200 kronor i månaden
KOMMENTAR: Vill inte svara på Expressens frågor.



NYTT TOPPJOBB

NAMN: Birgir Jakobsson
UPPDRAG: Sjukhusdirektör
KRITIK: Skrev på anställningsavtalet för Paolo Macchiarini på KS. Säger till Läkartidningen att KI-ledningen drev frågan om anställningen hårt. "Anställningen av Macchiarini på sjukhuset var närmast en administrativ sak. Från sjukhusets sida – rätt eller fel – så brukar man inte ifrågasätta när KI vill anställa en forskare på klinisk tjänst." 2013 fick Macchiarini operationsförbud på torax då problemen med hans metod blivit tydliga. Birgir Jakobsson vägrade att skriva på förlängning för Macchiarini på sjukhuset hösten 2013, trots att KI tryckte på. "Jag ville inte ha Macchiarini på Karolinska." sade han till Läkartidningen.
KONSEKVENS: Lämnade direktörsjobbet frivilligt i maj 2014, strax efter att de visselblåsande läkarna skickat in sin anmälan. Har nu ett av Islands finaste läkarjobb som landläkare på Islands hälsodirektorat med tillsyn över sjukvården och rådgivande funktion till regeringen.
LÖN: Då 190 000 kronor i månaden, nu ungefär 96 500 svenska kronor i månaden.
KOMMENTAR: Vill inte svara på Expressens frågor.


Edvard Smith

SITTER KVAR
 

NAMN: Edvard Smith
UPPDRAG: Professor i molekylär genetik vid KI. Ledamot av Nobelförsamlingen. Medicinskt ansvarig för läkemedelsenheten Vecura på Karolinska universitetssjukhuset. Medgrundare till privata biobanksbolaget Cellaviva.
KRITIK: Involverad i rekryteringen av Macchiarini. Skrev under de fjorton forskarnas upprop till stöd för att anställa kirurgen. Medicinskt ansvarig för Vectura där Macchiarinis forskare hanterade de otillåtna läkemedlen som användes vid luftstrupsoperationerna.
KONSEKVENS: Ingen. Sitter kvar på samtliga poster, även i Nobelförsamlingen.
LÖN: 31 750 kronor per månad från Karolinska sjukhuset, 69 200 kronor per månad från Karolinska institutet, totalt: 132 700 kronor per månad.
KOMMENTAR: Vill inte svara på Expressens frågor.


Ulf Lockowandt

BEHÅLLER LÖNEN OCH HAR FÅTT NYTT FINT JOBB

NAMN: Ulf Lockowandt
UPPDRAG: Verksamhetschef för thoraxkliniken på KS. Docent på KI.
KRITIK: Professor Kjell Asplunds utredning av sjukhuset lägger stort ansvar på Ulf Lockowandt som var verksamhetschef på toraxkirurgiska kliniken. Där genomförde Paolo Macchiarini de två senare omdiskuterade operationerna. Ville först väldigt gärna ha Paolo Macchiarini till torax. Men drog till sist i nödbromsen pga samarbetssvårigheter och ont om resurser för experimentell kirurgi.
Verksamhetschefen har det formella ansvaret för att vården är patientsäker och att reglerna följs. Enligt de fyra visselblåsande läkarna, som anmälde Macchiarini för forskningsfusk, hotade Lockowandt dem med polisanmälan och omedelbart avsked.
KONSEKVENS: Fick ta time out och sparkades sen från sitt chefsjobb på KS. Har kvar sin tjänst som läkare. Är numera senior medicinsk rådgivare vid enheten SSVP, Strategisk sjukvårdsutveckling och vårdproduktion.
LÖN: 98 600 kronor i månaden från Karolinska sjukhuset.
KOMMENTAR: "Jag pratar inte om det offentligt, jag vill gå vidare i mitt liv."


Lars Leijonborg
Foto: Fredrik Sandberg/Tt / TT NYHETSBYRÅN

HOPPADE AV

NAMN: Lars Leijonborg
UPPDRAG: Ordförande för KI:s styrelse.
KRITIK: Har kritiserats för dålig ledning av Karolinska institutet. Leijonborg har också fått hård kritik av bland annat Nobelpristagaren Arvid Carlsson som ansåg att politiska om elitsatsningar inom forskningspolitiken bäddat för Macchiariniaffären, beslut som Leijonborg då var ansvarig för.
KONSEKVENS: Avgick i september, strax innan juristen Sten Heckscher presenterade sin kritiska utredning om hur illa KI:s ledning hanterat Macchiariniaffären.
LÖN: 66 000 kronor per år från KI, fastställd förvärvsinkomst 1 001 300 kronor år 2015.
KOMMENTAR: Har tidigare sagt att han anser att styrelsen inte får lägga sig i forskningen, och därför inte har något direkt ansvar för Macchiarini-affären.


Philipp Jungebluth
Foto: Erik Gustafson

FICK SLUTA

NAMN: Philipp Jungebluth
UPPDRAG: Forskare vid Karolinska institutet
KRITIK: Var Macchiarinis högra hand och stod kirurgen mycket nära. Kirurgen själv beskriver honom nästan "som en son". Har grundat sin forskningskarriär på arbetet tillsammans med Macchiarini. Var också den forskare som stod som första namn på artikeln i den mycket prestigetyngda tidskriften Lancet.
KONSEKVENS: Blev, tillsammans med flera andra i gruppen kring Paolo Macchiarini, av med jobbet i våras. Det formella skälet till att forskargruppen upplöstes var att det inte finns pengar, att bidrag och stipendier stoppats. Är nu tillbaka i Tyskland och arbetar som läkare på ett litet sjukhus utanför Hannover.
LÖN: 43 600 kronor per månad som forskarassistent på KI. Slutade 31 mars i år.
KOMMENTAR: "Man kan inte skylla allt på en, eller två personer, och demonisera honom som satan själv. Det är inte rättvist. Det vi gjorde var godkänt av alla, alla var med på tåget."


Foto: Henrik Montgomery / Scanpix / SCANPIX SWEDEN

PENSIONÄR

NAMN: Richard Kuylenstierna
UPPDRAG: Överläkare på öron-näsa-halskliniken på KS. Associerad forskare på KI.
KRITIK: En av Macchiarinis försvarare på KS. Skrev som verksamhetschef under uppropet för att anställa Paolo Macchiarini. Var med och ansökte hos Socialstyrelsen om att Paolo Macchiarini skulle få arbeta som läkare i Sverige trots att han saknade svensk läkarlegitimation. Då ansvarig för att regelverket följdes.
KONSEKVENS: Ingen.
LÖN: Pensionär. Timanställd forskare på KI, senaste lön föreläsning december 2014, 19 175 kr. Är även timanställd som läkare på KS, med 588 kronor i timmen, vilket motsvarar 97 000 kronor i månaden i heltidslön.
KOMMENTAR: "Jag tycker det här börjar likna dokusåpa faktiskt, om jag ska vara fullkomligt ärlig. Att jag skrev under (uppropet) var en ren formalitet. Jag tänker inte svara på fler frågor."

Här är Expressens frågor till de ansvariga

Hur ser du på din roll i Macchiariniaffären idag?

Har den haft några personliga konsekvenser?

Tycker du att du har fått ta det ansvar du borde?

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.