Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Patient misstänkt våldtagen i sin sjuksäng – Karolinska skyller på plats- och tidsbrist

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL

I somras häktades en man misstänkt för grov våldtäkt och sexuellt ofredande mot en kvinna på Karolinska i Huddinge.

Han låg i samma rum som hon trots att han varit utåtagerande och gjort sexuella anspelningar.

Förundersökningen är nu nedlagd sedan mannen dött.

I sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg anger Karolinska brist på enkelrum, tidsbrist och ofullständiga rutiner som orsaker – men nämner inte med ett ord att den anmälda händelsen var en misstänkt våldtäkt.

Händelsen inträffade den 24–25 juni i år. En kvinnlig patient med som vårdades på en medicinsk akutvårdsavdelning slog larm om att en man hon delade rum med på sjukhuset hade våldtagit henne. Kvinnan led av svår anorexi och muskelsvaghet, erfar Expressen.

Enligt uppgift till Expressen skickade hon redan på kvällen den 24 juni ett sms till sin mamma, som i sin tur kontaktade vårdpersonalen när hon såg sms:et dagen därpå.

Mannen hade före den misstänkta våldtäkten gjort sexuella anspelningar och varit så utåtagerande att väktare behövde tillkallas. Ändå fick han vara i samma sal som kvinnan.

Han greps och anhölls samma dag och häktades senare på den högre misstankegraden för grov våldtäkt på kvällen den 24 juni och sexuellt ofredande på förmiddagen den 24 juni. Han förnekade brott.

Den misstänkte är död

I tisdags lade kammaråklagare Kajsa Lindberg ner förundersökningen. Skälet är att mannen, som var i 70-årsåldern, dog i början av september. 

– Syftet med förundersökningen är att man ska komma till en lagföring. Eftersom vi inte kan åtala någon som har avlidit finns det inget skäl att fortsätta utredningen, säger Kajsa Lindberg.

Förundersökningen var inte klar när åklagaren fick besked om dödsfallet.

– Vi väntade på en hel del analyssvar som skulle vara avgörande för huruvida man skulle kunna gå vidare med utredningen eller inte, säger Kajsa Lindberg.

I samband med Expressens rapportering om fallet i juni sökte vi ansvariga på Karolinska i Huddinge via presschefen Kim Sjölund den 26 juni.

Kim Sjölund svarade då via sms:

”Jag kollar med chefläkaren i beredskap om sjukhuset har fått information om detta. I nuläget, som alltid när det finns misstanke om brott, är det polisen som ska kontaktas.”

Expressen förtydligade att vi ställde frågor om brottsutredningen till åklagaren men ansvarsutkrävande frågor till ansvarig chef på sjukhuset. Då svarade Sjölund att hon skulle återkomma – vilket hon inte har gjort på nästan tre månader.

Sjukhuset: Utreder inte skuldbördan

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har gjort en lex Maria-anmälan av händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I anmälan med tillhörande händelseanalys, som kom in till Ivo den 26 augusti, nämns inte med ett ord att det var frågan om en misstänkt våldtäkt.

I stället nämner man den mindre grova brottsrubriceringen sexuellt ofredande. Enligt Karolinskas Ivo-anmälan ska det sexuella ofredandet ha ägt rum under natten mellan den 24 och 25 juni. 

Det stämmer inte med gärningsbeskrivningen i häktningsbeslutet. Där står att våldtäkten ägde rum under natten och att det sexuella ofredandet ägde rum under förmiddagen den 25 juni.

Nämner inte våldtäkt

Caroline Kevin är verksamhetschef för akut och reparativ medicin i omvårdnadsområde Huddinge och har skrivit under anmälan.

– Vi har inte utrett själva händelsen, det gör polisen, utan vi har utrett våra rutiner för att en liknande händelse aldrig ska hända, säger hon.

Ni har ju angett en av två brottsrubriceringar: sexuellt ofredande. Varför gjorde ni det, utifrån dit resonemang?

– Vi har inte all information kring händelsen och händelseförloppet utan skuldbördan utreder polisen.

Utelämnade ni ordet ”våldtäkt” eftersom ni vet att en lex Maria-anmälan är en sökbar handling och inte ville att det ordet skulle finnas i anmälan?

– Det är polisen som håller förhör. Vi har inte förhört patienten. Det ska inte vi göra när en händelse är polisanmäld.

Och ändå valde ni en brottsrubricering. Sexuellt ofredande är inte en medicinsk term.

– Nej, just det. Jag vet inte vad jag skulle ha skrivit annars, men man hade säkert kunnat använda något annat ord.

Caroline Kevin.
Foto: Privat

Utåtagerande med sexuell jargong

Av händelseanalysen framgår att den kvinnliga patienten kom till avdelningen på morgonen den 23 juni. På kvällen kom mannen och placerades då på samma sal. 

Till en början var han lugn, men under det andra dygnet, den 24 juni, blev han utåtagerande mot personalen, som vid ett tillfälle fick tillkalla väktare. Han hade även en jargong med sexuella anspelningar.

På förmiddagen den 25 juni diskuterade personalen att byta sal, men:

”Innan detta genomfördes fick personalen information från anhöriga angående händelse med sexuellt övergrepp som ska ha skett på natten.” 

I händelseanalysen konstaterar sjukhuset att det var fel att de båda patienterna vårdades i samma sal:

”Bägge patienterna i detta fall hade en tidigare sjukhistoria och bakomliggande sjukdomar och borde inte ha vårdats i samma sal.”

Av anmälan framgår att händelsen medfört ”psykiskt lidande, extra vårddygn, undersökningar och kuratorskontakt” för den utsatta kvinnan.

– Vi ser väldigt allvarligt på att patienter känner sig utsatta av medpatienter, säger verksamhetschefen Caroline Kevin.

Orsaker: Platsbrist och tidsbrist

Händelsen inträffade på den medicinska akutvårdsavdelningen, mava. Avdelningen har 24 vårdplatser men bara sex enkelrum.

– Mava har ett högt flöde av patienter, så det är besvärligt att få ihop det. Ibland är det fler som är i behov av enkelrum än vad vi kan erbjuda, säger Caroline Kevin.

Mava ska byggas om till en avdelning med bara enkelrum, men bygget beräknas vara klart först 2028. 

– Jag försöker påskynda ombyggnationen.

Kan ni garantera patientsäkerheten med tanke på bristen på enkelsalar?

– Vi jobbar alltid för att garantera patientsäkerheten. Det går oftast genom att vi samarbetar med andra avdelningar, som har enkelsalar.

Av anmälan framgår också att mannen varit utåtagerande vid ett tidigare vårdtillfälle och att det fanns en anteckning om det i rapporteringssystemet, men att den inte hade lästs på grund av tidsbrist.

En annan slutsats är att det behövs en riktlinje om riskbedömning inför ställningstagandet kring om en utåtagerande patient bör dela sal med en annan patient.

Expressen har frågat Ivo om det är ett problem att Karolinska inte nämner våldtäkten i sin anmälan.

Myndighetens presstjänst svarar via mejl:

”Det är ett pågående ärende, vilket gör att vi inte kan uttala oss i nuläget. Det framgår i anmälan att vårdgivaren polisanmälde händelsen, och vårdgivarens uppgift är att vidta åtgärder för att försöka förhindra att en liknande händelse inträffar igen i enlighet med anmälan enligt lex Maria. Ivo bedömer sedan om vårdgivarens utredning är tillräcklig, till skillnad från ett klagomål där vi utreder själva händelsen. Vi har i dagsläget inte bedömt om vårdgivarens utredning är tillräcklig.”Brottsstatistik 2020 från Brottsförebyggande rådet.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.