Partiledardebatten – rond för rond

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Söndagskvällens partiledare blev stundtals hätsk - men det pratades en hel del politik också. 

Här kan ni läsa vad politikerna bråkade och höll sams om - rond för rond. 

SJUKVÅRDEN:


Första ämnet i debatten blev sjukvården och Göran Hägglund, KD, fick den första frågan. Han började med att återupprepa sitt utspel från KD:s stämma tidigare i höst.

– Krävs det att landstingen avskaffas för att vi ska få en bättre vård så är jag inte främmande för det, sa han. 

Debatten hettade sedan till direkt när Jonas Sjöstedt, V, gick till angrepp mot Hägglund. 

– Regeringen har satsat på att sänka skatterna i stället för att satsa på sjukvården, sa vänsterledaren. 

Och Hägglund svarade direkt på kritiken. 

– Sverige satsar sedan 2006 67 miljarder mer. Vi har fler läkare och sjuksköterskor, vi satsar mer pengar än vad vi någonsin har gjort och patienterna är mer nöjda. Ska man välja ett land att bli sjuk i ska man välja Sverige, sa han. 

Stefan Löfven, S, sa att sjukvården håller på att gå sönder och han fick direkt svar från Fredrik Reinfeldt, M, som ifrågasatte om Socialdemokraternas förslag om 2 miljarder kronor extra till vården verkligen skulle göra någon större skillnad. 

– Vi skjuter till 2 miljarder för att få en bättre sjukvård. Vi lyssnar på personalen som säger att de går på knäna, sa Löfven då. 

Åsa Romson, MP, ville styra in debatten på arbetsmiljön för de som arbetar i vården och även Jimmie Åkesson, SD, fokuserade på det. 

Romson frågade Jan Björklund, FP, varför det finns för få utbildningsplatser på läkarutbildningen. 

– För läkare har man dragit ner antalet utbildningsplatser, sa hon. 

– VI har 40 000 fler studenter på universitet och högskolor än när ni styrde. Vi har fler apotek, sjukhus och vårdcentraler än 2006. Vi ska inte vara nöjda men vi ska vara stolta över att vi har världens bästa sjukvård, svarade Björklund. 

När de andra alliansledarna i slutet av sjukvårdsdebatten fick frågan vad de tycker om att avskaffa landstingen så var det ingen som höll med Hägglund. 


JOBBEN OCH SKATTERNA:


Andra ämnena i debatten blev alltså jobben och skatterna. 

Fredrik Reinfeldt inledde debatten med att prata om det femte skatteavdraget.

– Får man mer kvar av lönen, ökar då drivkraften att vilja arbeta, sa han.

Stefan Löfven kontrade då och gick ut hårt.

– Jag hatar arbetslöshet. Vi har en situation där arbetslösheten är alldeles för hög. Vi kan inte vara nöjda med det här.

Reinfeldt tog senare upp finanskrisen och menade att landet har gått framåt, samtidigt som Jan Björklund tog upp den höjda brytpunkten.

– Jag skulle vara betydligt mer orolig om jag stod på er sida, kontrade Åsa Romson.

Stefan Löfven fortsatte:

– Vi har en mängd ungdomar som inte har en gymnasieutbildning. Vi tycker att det är bäst att vi satsar på det, sa han.

Annie Lööf, C, svarade med att säga att debatten inte hade varit inne på småföretagande.

– Faktum kvarstår att branschen kollar på era siffror ser de en dubbelstöt mot till exempel kaféet i Rättvik, sa hon.

Därefter debatterade Löfven och Reinfeldt fram och tillbaka om Socialdemokraternas nya motion, där Fredrik Reinfeldt menade att Löfven inte har läst på.

– Det är nog bra att ni går igenom er motion. Det är en åtgärdspolitik, sa han.

Löfven kontrade då med:

– Är det dålig politik att säga att någon som målar en stol för andra gången, får gå och ta hand om en äldre person i stället?

Och Jonas Sjöstedt fortsatte:

– Er politik har misslyckats i sju år. Det enda ni säger är att ni ska fortsätta som förut. Det här är ert stora misslyckande.

Jimmie Åkesson förde då debatten tillbaka till småföretagen.

– Fyra av fem jobb har skapats i de småföretagen. Det är där vi ska satsa. Jag vill också lyfta landsbygden, där finns enorma tillgångar som vi egentligen inte utnyttjar, sa han.

Avslutningsvis styrdes samtalet tillbaka till femte skatteavdraget och alliansen riktade återigen frågan om hur oppositionen ska organiseras till Stefan Löfven.

– Nu får du ge besked, lovar du en majoritetsregering? sa Fredrik Reinfeldt.

Men även den här gången undvek Stefan Löfven att ge ett klart svar.

– Alla kan få veta om vilka som ska regera, det kommer jag berätta. Men det viktigaste är att det finns en klen minoritetsregering på motsatt sida, sa han.


KLIMATET:


När debatten kom in på klimatfrågan så lugnade partiledarna sig något efter den hetsiga debatten om jobben och skatterna. 

Romson gick först ut: 

– Vi behöver en ny regering som kan möta klimatmålen i Sverige. Man måste se att det här är en fråga för hela ekonomin, sa hon. 

Annie Lööf kontrade då med att det har byggts mer än ett vindkraftverk om dagen förra året. 

– Men medan Miljöpartiet står och pratar levererar vi resultat. Ett exempel är vindkraften. Det är inte plakat och prat som hjälper utan det är resultat.

– Jag är glad över att du har varit positiv till vindkraftsutveckling, sa Romson då. 

Efter det kom debatten in på kärnkraften. De borgerliga partiledarna krävde svar från Stefan Löfven om 

– Vi ska ha en överenskommelse över blockgränserna. Det enda som säkerställer den långsiktiga planeringen är en blocköverskridande överenskommelse, sa Löfven. 

– En överenskommelse på ett papper skapar inte energi, det krävs kraftverk, svarade Björklund då.

Sjöstedt sa till Björklund att det kändes som 1980-talet att lyssna på honom. 

– Kärnkraft är framtiden, sen ska vi ha euron och gå med i Nato som att världen såg ut förut. Det är dags att inse att det har hänt en del, sa han. 

Det fick Björklund att bryta in och säga:

– Och kommunismen är det bästa som har fallit? 

Sjöstedt kritiserade också regeringen för hanteringen av det statliga företaget Vattenfall, och framför allt den kritiserade Nuonaffären. 

– Ett av de viktigaste redskapen vi har är Vattenfall och det har ni slarvat bort. Ni har gjort de sämsta affärerna någonsin, sa han.


FLYKTINGSFRÅGAN:


Fredrik Reinfeldt inledde debatten med att hylla den rådande flyktingspolitiken.

– Sverige gör väldigt mycket och vi tar emot många flyktingar. Sverige hålls fram som ett av de länder som gör mest, sa han.

Åsa Romson sa att hon håller med, men att det måste göras betydligt mer.

– Regeringen gör en del, men man måste kolla vad EU gör. Vi måste bli ännu bättre.

Annie Lööf föreslog då att man nu ska börja undersöka hur Sverige kan öppna upp fler lagliga vägar för flyktingar in i landet, något som Jonas Sjöstedt ställde sig bakom, men som både Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven ställde sig kritiska till.

– Det vore inget bra system. vi har mängder av flyktingar i olika länder som måste ha hjälp, men att övergå till att man får söka visum på plats är fel, sa Stefan Löfven.

Jimmie Åkesson var också kritisk till förslaget och menade att Sverige redan haft för stor invandring.

– Med tanke på den segrationen som vi ser i dag, kan vi inte fortsätta så här, sa han.

Göran Hägglund flyttade då fokus till att han tycker att EU nu måste börja kolla på hur man kan hjälpa till att förbättra situationen i de berörda länderna.

Och Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt högg då tillbaka på Jimmie Åkesson.

– Verkligheten är inte svart eller vit. Vi ska förstås diskutera hur EU ska göra mer i de andra länder, men låt oss se vilka tillgångar vi har fått till vårt land. Förstå vad det har betytt för vår industri att personer från Jugoslavien och Chile har kommit hit och arbetat. Du måste förstå det, sa Stefan Löfven.


SKOLAN:


Skoldebatten inleddes med att Löfven fick frågan om något han tagit upp tidigare - mindre klasser. 

– Vi ska ge våra barn och ungdomar de bästa kunskaperna. Vi har en utveckling med allt fler barn som inte kommer in på gymnasiet. Vi har en skola som allt mer beror på vad barnens föräldrar har för utbildning, sa S-ledaren. 

Skolminister Jan Björklund inledde med att säga att han höll med om problembeskrivningen. 

– Min bedömning är att vi måste återförstatliga skolan. Er kommunalisering har varit helt misslyckad. Vi vill också minska klasserna men det finns inga lärare i dag, sa han till Löfven.

Sjöstedt kritiserade friskolereformen.

– Allt var inte bättre förr, men skolresultaten var det. Det största problemet är att du har lekt affär med skolan, sa han.

Han fick medhåll från Åkesson som sa: 

– Ett annat problem som vi ser är vad Sjöstedt tar upp. Och det är en extremt liberal friskolepolitik.

Björklund sa senare i debatten att det är viktigt att vara självkritisk. 

– Vi behöver skärpa upp reglerna för friskolor. Däremot så tror jag att föräldrarna ska bestämma vilken skola deras barn ska gå i. Som det var förut, när ett kommunalråd bestämde, det tycker inte jag var bra. 

Åsa Romson tog upp könsskillnaderna i skolan och problemet med att flickor är bättre än pojkar. 

– Det skapar psykiskt stress och tänk på de unga tjejerna som uppvisar ökade ohälsotal. Det här är en av skolans största utmaningar. Och det är en utmaning som politiken inte har varit bra på att hantera, sa hon. 

Björklund kontrade då med att det är politiken som har skapat betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor.

– Vi vet att flickor är mer mogna än pojkar. Och när den pedagogiska idén från vänster kom om att eleverna skulle söka sin egen kunskap så gynnade det de som är mogna och som kommer från välutbildade hem, sa han. 


BROTT:


Och då var det dags för kvällens sista ämne, brott och straff.

Fredrik Reinfeldt inledde debatten.

– Brottsligheten sjunker och den sjunker brett. Jag hävdar att de ökade resurserna som vi har skjutit till har lett till ett tryggare samhälle och en större uppklarings procent, sa han.

Jimmie Åkesson kontrade direkt och menade att uppklaringsprocenten är alldeles för låg.

– Man måste renodla polisens uppdrag så att de kan koncentrera på kärnfrågan: Att klara upp brott, säger han.

Fredrik Reinfeldt fortsatte genom att försvara arbetet som gjorts, men medgav att strafflängder måste skärpas.

– Vi vill att det ska bli längre straff på vissa brott, livstid för mord ska till exempel vara praxis, sa han. 

Svaret från Åkesson blev hårt.

– Jag tycker att vi har hört detta förr, inför val 2006 och 2010. Men det har inte hänt något.

Stefan Löfven gick då vidare och sa att han tyckte att det måste satsas mer på att utbilda poliserna.

– Antal brott som klaras upp minskar, det är ett faktum. Vi behöver utveckla poliser och dra slutsatser på det som har gjorts. Det gör det inte nu. Det krävs en längre utbildning för poliser.

Annie Lööf svarade med att regeringen gjort en "historisk satsning på rättsväsende", men höll med om att det behövs mer fokus på utbildning och bemötande hos poliserna, speciellt mot kvinnor utsatta för sexualbrott.

– Jag håller med Annie Lööf. Men diskussionen måste också handla om det förebyggande arbetet kring brotten, sa Åsa Romson efteråt.

Därefter diskuterades den senaste våldtäktsdomen som rört upp starka känslor. Samtliga partiledare markerade att det var horribelt och att det var fel.

– Jag tycker att man behöver se över lagstiftningen när det gäller våldtäkt, en samtyckeslagstiftning är naturlig, säger Jonas Sjöstedt.

Då kontrade Jan Björklund med att säga:

– Nu har lagstiftningen skärpts sedan juli, den nya lagen är betydligt mer skärpt.

Och det blev Stefan Löfven som fick avsluta debatten.

– Vi måste titta på lagen som införts nu. Är det så att den nya lagstiftningen inte fungerar, måste vi kolla på hur vi kan skärpa den, sa han.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.