Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Partierna om krisen: Så måste Sverige agera nu

På fredagskvällen rasade 61 terrängbränder runtom i Sverige.
Foto: MAJA SUSLIN/TT / TT NYHETSBYRÅN
Bränderna har väckt en politisk debatt om svensk krisberedskap.
Foto: MATS ANDERSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: Janne Åkesson / SWEPIX / Janne Åkesson / SWEPIX
Foto: MATS ANDERSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige brinner efter en lång tids extremvärme och torka.

Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, har beskrivit situationen som den kanske allvarligaste och svåraste som svensk räddningstjänst någonsin har befunnit sig i.

Bränderna har också väckt en politisk debatt om svensk krisberedskap, i tider när extremväder som detta kommer bli allt vanligare.

Så här tycker parti för parti i riksdagen om vad som måste göras.

Sverigedemokraterna:

Vad tycker ni om Sveriges krisberedskap vid stora skogsbränder?

"Vi kan konstatera att regeringen inte har lärt sig något av den stora branden i Västmanland. På grund av slapphet och ointresse från ledande politiker kvarstår enorma brister i hantering av, i det här fallet, samordning, förmåga och planering av snabba insatser."

Vill ni se politiska förändringar, och i så fall vilka?

"Vi vill rekrytera chefer för statliga myndigheter på grund av deras kompetens och inte partibok. Chefen för MSB är rekryterad på grund av partibok, det är ett exempel på felrekrytering."

Bör Sverige skaffa egna brandflygplan eller lita på gemensam europeisk kapacitet?

"Ja, Sverige bör omedelbart införskaffa utrustning till våra Herculesplan för brandbekämpning. Det är ett förslag som vi lade redan 2015. Vi behöver också utöka antalet plan för brandbekämpning som finns tillgängliga i Sverige."

Ett flygplan vattenbombar en av bränderna i norra Sverige.
Foto: Janne Åkesson/Swepix

Kristdemokraterna:

Vad tycker ni om Sveriges krisberedskap vid stora skogsbränder?

"Sverige krisberedskap är dålig, vilket har blivit extra tydligt de senaste veckorna. Vi saknar resurser, men det är också uppenbart att vi inte använder de resurser som staten har på ett optimalt sätt."

Vill ni se politiska förändringar, och i så fall vilka?

"Det som måste göras nu akut är att regeringen ger ett tilläggsuppdrag till Försvarsmakten att hjälpa till när de civila resurserna inte räcker till, vid exempelvis skogsbränder. Sveriges samlade totalförsvar borde framöver lyda under Försvarsdepartement och MSB bör få befogenheter att föra befälet över statens resurser vad det gäller helikoptrar. Exempelvis har MSB:s motsvarighet i Norge 22 egna helikoptrar. I Sverige finns det ingen och vi saknar även en fungerande samordning."

Bör Sverige skaffa egna brandflygplan eller lita på gemensam europeisk kapacitet?

"Med tanke på att Sverige består av 70 procent skog, och vi har mer skog än de flesta andra EU-länder, behöver vi egna flygplan och helikoptrar som har kapacitet att släcka skogbränder."


LÄS MER: Här är allt vi vet om bränderna 


Moderaterna:

Vad tycker ni om Sveriges krisberedskap vid stora skogsbränder?

"Det finns många brister i vår beredskap som behöver täppas till. Detta är den andra mycket svåra situationen med skogsbränder på kort tid och när den akuta krisen är över kommer det vara viktigt att dra lärdomar och agera för att stärka beredskapen."

Vill ni se politiska förändringar, och i så fall vilka?

"Det kommer krävas politiskt ledarskap för att stärka Sverige beredskap, inte bara för skogsbränder, utan också för andra krissituationer. Det är för tidigt nu att säga exakt vilka förändringar som kommer att göras men det måste vara en prioriterad fråga för nästa regering."

Bör Sverige skaffa egna brandflygplan eller lita på gemensam europeisk kapacitet?

"Till att börja med äger inte EU några brandflygplan, utan EU hjälper till att samordna ett system där länder kan begära assistans från varandra i krissituationer genom EU-myndigheten ERCC. Både erfarenheten från 2014 och vad vi kan se nu visar att brandbekämpning från luften med både flygplan och helikopter är effektivt. Om Sverige ska köpa in brandflyg eller inte blir en fråga att hantera efter att den nu aktuella krisen är löst. Nu får vi jobba med de resurser vi har och ta hjälp av andra länder."

En helikopter på väg för att vattenbomba under fredagen.
Foto: Janne Åkesson/Swepix

Centerpartiet:

Vad tycker ni om Sveriges krisberedskap vid stora skogsbränder?

"Detta är tredje tillfället som Sverige får hjälp via EU sedan 2014 för att släcka okontrollerade bränder. Det är bra att vi kan få den hjälpen via EU, men det visar samtidigt på stora sårbarheter i vår egen beredskap. De nationella resurserna tycks inte räcka till. Personalen på marken runtom i landet gör sitt yttersta och deras insatser imponerar. Nu behövs också politisk handlingskraft för att säkerställa att resurser finns tillgängliga i hela landet. Centerpartiet har därför begärt att försvarsutskottet sammankallas till ett extra möte för att få information om vilka resurser som ges i detta nu och vad som planeras framöver."

Vill ni se politiska förändringar, och i så fall vilka?

"Centerpartiet vill se en strategi för att hantera de skogsbränder som härjar i landet under den hittills heta och torra sommaren, och hur skogsbrandsberedskapen ska bli bättre på sikt. Det är ett nationellt intresse att ha en beredskapsnivå som håller även i väldigt svåra lägen. Det är viktigt att dra lärdom av tidigare bränder, både för att bli bättre i det akuta läget och på sikt minska de sårbarheter som finns. Det är oklart vilka av rekommendationerna regeringen genomfört efter utvärderingen av Västmanlandbranden 2014."

Bör Sverige skaffa egna brandflygplan eller lita på gemensam europeisk kapacitet?

"Vi kommer troligtvis behöva båda två. Europeiskt samarbete är viktigt och kommer alltid utgöra ett mervärde. Det ser vi nu tydligt. Men den inhemska beredskapen måste bli bättre och det är tydligt att Sverige behöver bättre tillgång till brandflyg. Vi vill att regeringen omgående påbörjar införskaffning av eget nationellt brandflyg. När det inte används operativt till att släcka bränder ska det kunna användas till exempelvis annan statlig räddningstjänst vid behov, och gärna också av våra grannländer i Norden och Baltikum."


LÄS MER: Extremhettan fortsätter - inget regn på tio dygn 


Liberalerna (genom Allan Widman):

Vad tycker ni om Sveriges krisberedskap vid stora skogsbränder?

”Sveriges brandberedskap är otillräcklig.”

Vill ni se politiska förändringar, och i så fall vilka?

”Försvarsmakten behöver få en tydlig uppgift att stödja civilsamhället. Bara då kan de rusta sig för, öva och planera för bland annat brandbekämpning. Sverige gör bäst i att nyttja de resurser som finns i både EU:s och Natos civilskyddsmekanismer.”

Bör Sverige skaffa egna brandflygplan eller lita på gemensam europeisk kapacitet?

”Egna brandflygplan för exklusivt svenskt nyttjande blir inte rationellt.”

Miljöpartiet:

Vad tycker ni om Sveriges krisberedskap vid stora skogsbränder?

”Såväl myndigheter som civilsamhälle, företagare (exempelvis lantbrukare) och enskilda privatpersoner har gjort stora insatser för att bekämpa bränderna och förtjänar ett tack för detta. Jämfört med branden i Västmanland 2014 reagerade myndigheterna tidigare, vilket är positivt. Men då bränder likt dessa kommer bli allt vanligare på grund av klimatförändringarna i framtiden behöver vår beredskap skärpas ytterligare.”

Vill ni se politiska förändringar, och i så fall vilka?

”Miljöpartiet har länge drivit på för ökade resurser till krisberedskap och klimatanpassning, sådana pengar har också kommit på plats den senaste mandatperioden. Vi vill att kommuner och landsting/regioner ska ta fram handlingsplaner för att klara värmeböljor. Vi behöver minska våra utsläpp för att minska den globala uppvärmningen som gör att extremväder blir vanligare.”

Bör Sverige skaffa egna brandflygplan eller lita på gemensam europeisk kapacitet?

”Miljöpartiets hållning är att den här kapaciteten ska finnas stationerad i Norden. Antingen genom att EU placerar brandflygplan här, eller genom gemensamt inköp i Norden. Annars bör inköp av brandflygplan göras i Sverige. Att dela på kapaciteten mellan länder är effektivare än att alla ska köpa in egna plan som står på marken de flesta år. Samtidigt är det tydligt att mer resurser kommer behövas framöver, eftersom klimatförändringarna gör bränder vanligare.”


LÄS MER: Isabella Lövin om bränderna och vädret: "kraftig larmklocka"


Socialdemokraterna:

Vad tycker ni om Sveriges krisberedskap vid stora skogsbränder?

"Sverige har generellt sett en god beredskap. Svensk räddningstjänst och berörda myndigheter gör just nu fantastiska insatser. Men vi bedömer redan nu att vår beredskap behöver stärkas ytterligare för ett mer extremt väder och de risker som följer med det."

Vill ni se politiska förändringar, och i så fall vilka?

"Vi vill rekrytera fler brandmän och förstärka räddningstjänstens arbete under omfattande insatser. Vi investerar 1,3 miljarder kronor de närmaste åren i vårt civila försvar. Och vi vill bygga upp vår kapacitet i Europa. Nu ligger fokus på att släcka bränder, därefter ska vi titta på vilka nya åtgärder och resurser som kan krävas för att stärka vår beredskap."

Bör Sverige skaffa egna brandflygplan eller lita på gemensam europeisk kapacitet?

"Förhandlingar pågår om att skaffa fler egna flygplan inom Europa. Vi vill att en sådan kapacitet placeras i Norden. Sverige bidrar i många internationella insatser när andra länder behöver vår hjälp. Det är så internationellt samarbete fungerar. Det ska vi vara stolta över och fortsätta utveckla. Nu ligger fokus på att släcka bränder, därefter ska vi titta på vilka nya åtgärder och resurser som kan krävas för att stärka vår beredskap."


LÄS MER: Jerker, 48, hamnade mitt i brandinfernot


Vänsterpartiet:

Vad tycker ni om Sveriges krisberedskap vid stora skogsbränder?

"Det är tydligt att i ett så ansträngt läge som vi nu upplever räcker inte resurserna till. Trots fantastiska insatser av räddningspersonal och frivilliga så behöver samhällets beredskap för kriser och katastrofer som den här stärkas. Torkan, värmen och de omfattande bränderna ger oss en föraning om vad klimatförändringarna kan innebära."

Vill ni se politiska förändringar, och i så fall vilka?

"För att stoppa effekterna av klimatförändringarna måste utsläppen minskas snabbt. Här och nu måste vi också förbereda oss för en ny verklighet med större risker för den här typen av stora skogsbränder. Vänsterpartiet vill utveckla den nya värnplikten med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap. På det sättet kan vi få mer utbildad personal och utrustning att kalla in när det vanliga brandförsvaret verkligen behöver stöd."

Bör Sverige skaffa egna brandflygplan eller lita på gemensam europeisk kapacitet?

"Vi menar att Sverige ska överväga att köpa in flygplan för brandbekämpning tillsammans med nordiska och baltiska länder som är intresserade. Så kan vi hjälpas åt i krisläge med kapacitet och egna utbildade piloter när det behövs. Även om det kostar att köpa in nya plan kostar troligen bränderna mer. För att inte tala om den tragedi och oro en skogsbrand för med sig. Vi kan då också i framtiden hjälpa andra länder, precis som Italien nu hjälper oss."

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.