"Palme och Lindh offer för samma våld"

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Anna Lindh är Olof Palmes ideologiska arvtagare. Precis som Palme trotsar hon stormakternas arrogans. Hennes betydelse i internationella sammmanhang är svår att överskatta.

Det skriver i dag före detta statssekreterare ULF DAHLSTEN efter tragedin som skakar Sverige.

Olof Palme ville som alla andra kunna gå på bio med sin fru. Anna Lindh ville kunna gå och shoppa för sig själv. De ville vara fria en stund från officiella plikter, fria från rädsla och livvakter. Olof Palme och Anna Lindh har mycket gemensamt. Anna Lindh har på många sätt framstått som Olof Palmes arvtagare när hon argumenterat mot Irakkriget, för palestiniernas sak och för Sverige som en fullvärdig del av Europa. Och de har bägge fått betala ett högt pris för det de tror på, fallit offer för den ensamme våldsverkaren. Palme fick betala det yttersta priset, sitt liv. Anna Lindh kommer att klara sig igenom de svåra operationerna. Vi vägrar tro något annat.  Första gången jag på allvar lärde känna Anna Lindh var nar hon turnerade tillsammans med Palme på en så kallad förvalsturné våren 1985. Den jag mötte var en genuin och begåvad person med genomtänkta ståndpunkter, som klar och orädd stod upp för det hon trodde på, en person för vilken politik inte är yta och posering. När hon talade för demokrati och internationell solidaritet och mot våld och rasism kändes det att hon trodde på det hon sade.

Vi i Sverige upplever oss, tycks det mig, som osårbara. Mordet på Olof Palme skakade om oss. Det var som om världens ondska nådde in i våra vardagsrum, och slog sönder vår invända trygghet. Länge levde vi i en förlamning som om det som hände runt omkring oss inte angick oss. Men när förlamningen väl släppte smög sig den gamla känslan av att stå utanför världens hemskheter fram igen. Nu har det återigen visat sig att vi inte lever i ett skyddat vakuum.  Olof Palme älskade USA, men han var övertygad om att det var Europa som var Sveriges identitet. Att Sverige en dag skulle bli fullvärdig medlem av en europeisk union var för honom en självklarhet. Han studerade i USA och han upplevde USA som något av ett andra hemland. Därför ansåg han sig också ha en särskild moralisk rätt att säga sin uppriktiga mening. Och han var förtvivlad över hur fel USA ofta agerade i utrikespolitiken. Han kämpade hårt för att övertyga dem om att våldet som medel att få människor med sig var lika misslyckat på internationell nivå som det skulle varit om de försökt använda det mot den egna befolkningen.  Olof Palme var samtidigt realist. Han visste att Sovjetunionen utgjorde ett latent hot och att var neutralitet inte var mycket värd utan USA:s stöd, på samma sätt som Finlands neutralitet förutsatte Sovjetunionens tysta accept. Trots detta talade han högt och tydligt mot USA:s Vietnamkrig precis som Anna Lindh nu talat klarspråk om USA:s agerande utan tydligt internationellt stöd i Irak. 

Vi måste välja framtid. Om vi tror på demokratins och det fredliga samarbetets väg eller inte. Om vi tror att det som är bra för oss på nationell nivå också är bra på europeisk och internationell nivå. Tidens stämningar påverkar oss vare sig vi vill det eller inte. Det som just nu händer runt omkring oss tvingar oss att definiera vilka vi är och vad vi står för. 

Det finns fortfarande många som tror på våldet som arbetsmetod. Hökarna i Washington har det gemensamt med många i den yttersta högern och den yttersta vänstern i Sverige. Nu gäller det att vi enar oss i avståndstagandet från våldet och sluter upp bakom demokratin och fredens arbetsmetoder.  Vi bör betänka det Olof Palme och Anna Lindh stått och står för. Tron på Sverige som en del av ett fritt och demokratiskt Europa. Tron på att demokratin bor prägla inte bara vårt eget land. Olof Palmes död ledde till handlingsförlamning. Låt det som hänt Anna Lindh bli en väckarklocka!

Ulf Dahlstenvar Olof Palmes statssekreterare när denne blev skjuten på öppen gata 1986.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.