Så många seniorer känner sig ensamma – där du bor

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Sune Bengtsson, 77, såg bekantskapskretsen krympa, men hittade nytt umgänge på träffpunkten för äldre.
Foto: PEKKA PÄÄKKÖ/MITT I

300 000 människor i Sverige beskriver sig som ensamma.

Många av dem är äldre personer.

Enligt nya siffror från Socialstyrelsen uppger över hälften av alla äldre som har hemtjänst att de känner sig ensamma.

– Det gäller att hitta något för att bryta isoleringen, säger Sune Bengtsson, 77, som hamnade i ensamhet efter en längre tids sjukdom.

Enligt SCB:s stora kartläggning 2015 uppskattas nära fyra procent av Sveriges befolkning vara socialt isolerade.

Det betyder att de bor ensamma och träffar nära anhöriga och andra släktingar, vänner och bekanta mer sällan än en gång i veckan.

Omkring två procent uppgav i undersökningen att  de inte heller hade kontakt med någon på telefon eller internet någon gång i månaden.

Den enkätundersökning, som Socialstyrelsen varje år utför med personer som brukar hemtjänst, visar att 54 procent besväras av ensamhet, en känsla som kan förstärkas kring juletid. Expressen redovisar undersökningen i listorna här intill.

"Fick dagarna att gå"

Sune Bengtsson, 77, uppväxt i Värmdö kommun, såg hur bekantskapskretsen började minska i takt med åren. Efter att ha flyttat hem igen efter en längre tid i sjukvården kände han sig ensam.

– Då var det lite hattigt och jag travade hit och dit. Brukade gå ned till Friskis och Svettis för att få dagarna att gå, säger Sune som har ett långt förflutet i byggbranschen.

Ett tips om den Ideella föreningen Viljans träffar för äldre i en lokal i södra Stockholm blev starten på något nytt. I dag lever Sune upp i samband med träffarna två gånger i veckan.

– Det är verkligen fantastiskt att gå dit och träffa människor i sin egen ålder för att dricka kaffe och umgås. De som jobbar där är också underbara och hjälper oss äldre med en massa saker, som data och att skicka mejl, berättar Sune Bengtsson.

Känns svårt på jul

När det lackar mot jul kan ensamheten kännas extra svår för många. Både yngre och äldre.

– Jag har pratat om jul och ensamhet i flera år i rad, det är verkligen laddat, säger Maria Farm, legitimerad psykolog och KBT-terapeut. Hon fortsätter:

– Julen är den av högtiderna som är mest traditionell i vår begreppsvärld. Familj är betydligt mer förknippat med julen än med andra högtider, vi fokuserar kring det religiösa och kring Jesusbarnet, där finns ett familjetema.

Tips för att bryta ensamheten

Sök upp gamla vänner. Sociala medier är ett bra hjälpmedel för att kontakta personer från ens förflutna.

Skaffa ett husdjur. En hund gör att du kommer ut och dessutom kan få en pratstund med andra djurägare.

Anmäl dig till en kurs i matlagning, språk eller annat.

Gå med i ett nätverk för äldre som vill träffas. Till exempel Äldrekontakt eller Relevanta bekanta.

Prata med människor i vardagen. Butiksbiträdet eller grannen i ditt hus.

Sök professionell hjälp om ensamheten känns så tung att den påverkar din hälsa negativt.

Källa: PRO, SPF, Senioren

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.