Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

OSKYLDIGT ANKLAGADE

Expressen har träffat flera män som blivit oskyldigt anklagade för våldtäkt. Foto: Bäckström/Eurobild Jens
Flera av landets främsta brottmålsadvokater och rättsexperter slår larm om att rättssäkerheten hotas.
Allt fler riskerar att bli oskyldigt dömda - särskilt stor är risken vid sexbrott.
- Förr talades det om att hellre fria än fälla. Nu talas det mer om att det är viktigt att ingen misstänkt ska komma undan, säger justitiekansler Göran Lambertz.

FAKTA

Dubbelt så många våldtäkter på tio år
* År 2006 anmäldes preliminärt cirka 4 190 våldtäkter (både fullbordade och försök).
* Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat med 59 procent.
* Ökningen beror både på att anmälningsbenägenheten och den faktiska brottsligheten har ökat.
* År 2005 infördes den nya sexualbrottslagen som innebär att fler sexuella övergrepp klassas som våldtäkt.
Källa: Brottsförebyggande rådet

Studien
* Flerårsstudien från Chicago om falska våldtäktsanklagelser är gjord av en sociolog som heter Kanin från Purdue University i Indiana.
* Studiens resultat presenterade i Archives of Sexual Behavior, 1994;1:81-93-Titeln på Kanins artikel på sidorna 81-93 var ”False Rape Allegations.”

JK:s rapport
* JK:s rapport ”Felaktigt dömda” granskar ett antal fall där personer dömts för grova brott men frikänts efter resning. Rapporten kritiserar den svenska rättssäkerheten, och kräver bland annat en fristående resningskommission av samma typ som finns i Norge. Här är delar av kritiken:
* Bristfälliga förundersökningar: polis och åklagare slarvar när brott utreds.
* Vaga gärningsbeskrivningar: brottet knyts inte till en särskild tid eller plats.
* Domstolar struntar i att underlaget för rättens bedömning är ofullständiga.
* Otillräcklig granskning av målsägandeberättelser i sexualbrottsmål: Varningssignaler ignoreras.
* Trovärdighetsbedömningar bör inte ensamma ligga till grund för fällande domar.
* Sänkta beviskrav i trovärdighetsmål: om det inte stramas upp kommer fler oskyldiga att dömas.
* Beviskrav får inte sänkas för att tillmötesgåkrav på att fler ska dömas för vissa brott.
Läs mer:
www.justitiekanslern.se

Brotten:
Falsk angivelse kan ge fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Falsk tillvitelse kan ge fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Expressen har träffat flera män som anklagats för ett av samhällets skamligaste brott – våldtäkt.
Förra året anmäldes drygt 4 200 våldtäkter. Siffrorna är ännu preliminära. Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexbrott ökat med 59 procent – och då är det troligen många, många drabbade kvinnor som aldrig vågar anmäla.
De fall där kvinnor ljuger om våldtäkt är få.
Christian Diesen, professor i processrätt, har granskat falska våldtäktsanmälningar i några svenska polisdistrikt.
– Det finns inga färdiga siffror, men jag uppskattar att minst en procent av anmälningarna är falska.
Men konsekvenserna av deras lögner är förödande för dem som drabbas. Och lögnerna är förödande för de kvinnor som blivit våldtagna och kämpar för att bli trodda.
– Det är ett stort problem att rättssystemet utsätter människor för långtgående utredningar och allvarliga anklagelser utan att det finns stöd för det, säger Thomas Olsson, en av Sveriges mest erfarna brottmålsadvokater.
Expressen har pratat med ett 40-tal advokater, rättsexperter och poliser. Bilden de ger är tydlig – rättssäkerheten har luckrats upp. Det handlar framför allt om rättsfall där bedömningar av trovärdigheten är avgörande, där ord står mot ord.

Inte så noggranna

Enligt justitiekansler Göran Lambertz kan det ligga en stark vilja att verkligen lösa brott bakom felaktiga domar och utredningar.
– Man ”känner” väldigt starkt att så här måste det vara, och då driver man den linjen utan att vara så noggrann som man borde.
Lambertz anser att beviskraven har sänkts.
– En del domare säger att förr talades det om att man hellre ska fria än fälla; hellre fria tio skyldiga än fälla en oskyldig. Nu talas det mer om att det är viktigt att ingen misstänkt ska komma undan.
När det gäller sexbrott blir just trovärdigheten ofta avgörande.
Tidigare rapporter pekar på allvarliga brister i polisens utredningar. Vittnen som aldrig förhörts, frågor som inte ställts, uteblivna brottsplatsundersökningar, skador på kvinnan som aldrig dokumenterats och så vidare. Det här drabbar framför allt alla de kvinnor som blir våldtagna.

Tunga jurister varnar

Samtidigt varnar tunga jurister för att bristen på bevis leder till rättsövergrepp.
Majoriteten av dem som Expressen har pratat med anser dessutom att beviskraven är för låga i sexbrottsmål. Rättssäkerheten för män är svag när det gäller sexualbrott.
– Det finns en bild av att kvinnor inte anmäler en våldtäkt om de inte verkligen har varit med om den, säger advokat Charlotte Bokelund.
Men den bilden stämmer inte alltid.
Psykologen Sven Å Christiansson har granskat många sexbrottsmål.
– Jag har ofta tänkt: ”Hur ska en man någonsin kunna försvara sig mot detta?”, säger han.
Lena Hellbom Sjögren är psykolog med 20 års erfarenhet som sakkunnig i sexualbrott.
– Jag vågar inte ha någon uppfattning om hur det ser ut i Sverige. Men den mest rimliga förklaringen till att så få anmälningar går vidare till åtal är att det inte finns någon substans i dem.
Hellbom Sjögren talar om tre huvudskäl till att en kvinna falskt anmäler en man:
*  Hon vill ha ett alibi
*  Hämnd
*  Uppmärksamhet
Justitiekanslerns rapport ”Felaktigt dömda” skrevs under ledning av Hans-Gunnar Axberger, professor i medierätt. Den levererar svidande kritik mot delar av den svenska rättsapparaten.
– Med den typen av beviskrav där man nöjer sig med uppgifter enbart från brottsoffret ökar risken för att oskyldiga personer döms, säger Hans-Gunnar Axberger.
Thomas Bodström, före detta justitieminister, krävde under sin tid att fler skulle dömas för sexbrott – ett krav som enligt många Expressen talat med lett till att domstolarna ytterligare pressats att sänka beviskraven. Han håller inte med:
– Fler skyldiga ska dömas, och färre oskyldiga ska riskera att dömas. Jag blir väldigt trött när man ställer de sakerna mot varandra, säger exministern.

”Ett förstört liv”

Anna-Karin Gunnervaldh, kriminalinspektör i Skövde, säger att hon tar emot fler falska anmälningar nu jämfört med för 15 år sedan.
– Många kvinnor blir övertalade av sin omgivning att göra en anmälan.
Grunden för ett rättssamhälle är att ingen döms oskyldig, enligt justitiekansler Göran Lambertz. När den principen luckras upp är det ett stort och allvarligt problem.
– En oskyldigt dömd människa är ett förstört liv.