Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Örebromannen släpps ur fängelset – det händer med honom nu

Här en bild från gymnasietiden. Foto: TOMMY PEDERSEN

På torsdag 11 oktober 2018 släpps den så kallade "Örebromannen", 31-årige Niklas Eliasson, ur fängelset. 

Då har han suttit åtta av de tolv år han dömdes till för en serie grova våldtäkter och överfall i Örebro under åren 2005–2010. 

Det här händer med honom nu. 

Vem är Örebromannen?

Niklas Eliasson satte skräck i Örebro under fem år. Foto: OKÄND / OKÄND

Niklas Eliasson, född 1986, var 19 år när han begick det första brottet han dömdes för. Under fem år terroriserade han och våldförde sig på kvinnor i Örebro. Han är 31 år när han nu blir släppt ur fängelset. 

Vilka brott dömdes Örebromannen för?

Örebromannen begick flera våldtäkter i Örebro mellan 2005 och 2010. Han beskrivs som en av Sveriges värsta serievåldtäktsman, bredvid den så kallade Hagamannen. 

Örebromannen cyklade efter sina offer och utsatte dem för grovt våld. En kvinna berättar för P3 Dokumentär att Eliasson hotade henne med kniv, band henne med buntband för att sedan slå och våldta henne under en och en halv timmes tid.

Hur greps Örebromannen?

Polisen kunde säkra spår från förövaren. 500 unga män kallades till polisen för att topsas, det vill säga ta DNA-prover. Örebromannen var en av dem. När han fick kallelsen drabbades han av panik och begick, den 11 oktober 2010, nya överfall på kvinnor i Örebro. Mannen kunde gripas senare samma kväll av civilklädda spanare.

Hur långt straff dömdes Örebromannen till?

Niklas Eliasson dömdes till tolv års fängelse för 14 av de 18 brott han åtalades för. Två fall av grov våldtäkt, sex fall av försök till våldtäkt, olaga hot i ett fall, två fall av misshandel, två fall av sexuellt ofredande, ett fall av ringa vapenbrott och ett fall av försök till rån. 

Han dömdes också att betala totalt 730 000 kronor i skadestånd till de 14 kvinnorna och drygt 50 000 kronor till Brottsoffermyndigheten. Eliasson genomgick före domen en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han inte lider av någon allvarlig psykisk störning.

Hur länge har Eliasson suttit i fängelse?

Örebromannen dömdes till tolv års fängelse. Han blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av tiden, den 11 oktober 2018. Då har han suttit i fängelse i åtta år. 

I fängelset har han dödshotat andra fångar, kastat kastruller och slagit sönder bord.

Vad innebär att vara villkorligt frigiven?

Att bli villkorligt frigiven betyder att han slipper fängelset under de sista fyra åren. Den tiden räknas som prövotid. Sköter han sig under de fyra åren är han fri. Skulle han begå nya grova brott och dömas för dem kan han tvingas sitta av dessa fyra år i fängelse, det vill säga fyra år extra till den nya domen. Detta enligt riktlinjer från Högsta Domstolen.

Han kommer också att ha samtal med en frivårdsinspektör under hela övervakningsperioden. Det finns även en övervakningsnämnd som kan bestämma var den dömde ska bo efter frigivningen och om han eller hon måste genomgå en behandling.

I vilket fängelse satt Örebromannen?

Eliasson placerades först på anstalten Salberga i Sala, med säkerhetsklass 1 – den högsta nivån av säkerhet – där han inte beviljades regelbunden permission.

30 september 2016 beslutade Kriminalvården att han kunde flyttas till en anstalt med säkerhetsklass 2.

"Kriminalvården bedömer mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen att det inte finns några säkerhetsmässiga hinder mot att Niklas Eliasson får vara placerad i någon av angivna anstalter av säkerhetsklass 2", stod det i beslutet."

Vad händer med Örebromannen nu?

Enligt uppgifter till Nerikes Allehanda är han inte placerad i frivården i Örebro. Det är Övervakningsnämnden som kan bestämma var Eliasson får bosätta sig. Han kommer också att ha samtal med en frivårdsinspektör under följande fyra år då han är villkorligt frigiven. 

Vad händer med dem som släpps ur fängelset?

Kriminalvården har generella riktlinjer för dem som avtjänat sina straff och blir fria. Det här händer med dem som friges, inte speciellt för Örebromannen. 

Frivården skapar en plan tillsammans med den intagnes kontaktperson på fängelset som kallas verkställighetsplanering. Tanken är att snabbt och smärtfritt komma tillbaka till samhället, med städad ekonomi, jobb och bostad. Kanske också hjälp mot missbruk och hjälp för eventuella psykiatriska sjukdomar.

Kriminalvården ställer upp med hjälp för dem som släpps. Moroten är att ju större vilja till förändring den tidigare intagne visar desto mer hjälp att komma på fötter. Tanken och förhoppningen är att den frigivne inte ska återfalla till nya brott. 

För den som vill ha stöd efter strafftiden finns organisationen Kris, Kriminellas revansch i samhället