Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Omstridd studie: Kan bli 30 procent muslimer i Sverige

Enligt Pew Research Centers rapport kommer andelen muslimer i Sverige och Europa att öka.
Nalin Pekgul, sjuksköterska och debattör (och tidigare S-riksdagsledamot), betraktar sig som djupt troende muslim.
Foto: STEFAN FORSELL
Ann-Zofie Duvander är sociolog och professor i demografi vid Stockholms universitet (och tillsammans med Jani Turunen är aktuell med boken "Demografi - Befolkningsperspektiv på samhället" som släpptes 7 december).
Foto: Stockholms universitet
Bi Puranen är docent i ekonomisk historia, forskare vid "Institutet för framtidsstudier", generalsekreterare för "World Values Survey" och har sommarpratat i P1.
Foto: / Fredrik Hjerling/Institutet för framtidsstudier
Lena Lundkvist på SCB:s prognosinstitut.
Foto: SCB

År 2050 kan mer än 30 procent av Sveriges befolkning vara muslimer om invandringen är hög – medan andelen blir 11 procent vid ”noll” invandring.

Detta enligt en ny studie från det kända amerikanska forskningscentret Pew.

Uppgifterna kan bli politiskt sprängstoff i den infekterade invandringsdebatten – och flera svenska forskare säger att studien inte tar hänsyn till att muslimer föder färre barn när de flyttar till Europa.

– Det är troligt att migranterna anpassar sig till svenska förhållanden när det gäller födelsetal, säger Ann-Zofie Duvander, professor i demografi.

Tankesmedjan Pew Research Center i USA:s huvudstad Washington forskar om sociala frågor, allmänna opinionen och trender i befolkningsutvecklingen, i både USA och resten av världen. Dess mätningar och studier citeras flitigt också i Sverige – och institutet brukar kallas ”ansett”.

Men Pew-rapporten ”Europas växande muslimska befolkning”, som presenterades nyligen, har knappast uppmärksammats alls av större svenska medier. Uppgifterna är känsliga i ett Europa där invandringskritiska och främlingsfientliga partier är på frammarsch.

Studien pekar på en kraftig ökning av andelen muslimer i Europa i allmänhet – och i Sverige i synnerhet – under de närmaste 30 åren. Procentsiffran muslimer kommer att öka även om invandringen upphör helt, enligt Pew.

Pew Research Centers statistik över hur stor del av befolkningen i de 28 EU-länderna samt Norge och Schweiz som i dag (2016) beräknas som muslimer.
Foto: Pew Research Center

Bi Puranen är docent i ekonomisk historia, forskare vid Institutet för framtidsstudier och generalsekreterare i det internationella samhällsvetenskapliga forskningsprojektet World Values Survey. Hon säger att hon har använt många Pew-undersökningar i sitt arbete. 

– De tar många gånger fram intressanta underlag genom att få människor att svara på lite tillspetsade frågor, säger Bi Puranen.


Studier av det här slaget kan användas för att tjäna som ammunition när man vill driva egna agendor

Docenten: ”Viktigt att etablerade forskare vågar debattera”

Hon har flera synpunkter på den nya studien om det ökande antalet muslimer i Europa. 

– Undersökningar behöver inte vara felaktiga, men slutsatserna kan vara det. Studier av det här slaget kan användas för att tjäna som ammunition när man vill driva egna agendor. Därför är det viktigt att vi etablerade forskare vågar debattera, säger Bi Puranen.

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, sommarpratade 2014.
Foto: IZABELLE NORDFJELL

– Jag har exempelvis synpunkter på varför Pew Research Center inte tycks ta hänsyn till sjunkande födelsedal även bland migranter och i muslimska länder när man har gjort de här beräkningarna.

– Och vad är en muslim, vem räknas som det? En svenskfödd person med föräldrar som har rötter i muslimska länder? Vill man klumpa ihop alla som eventuellt har kopplingar till islam med ett fåtal fundamentalister? frågar Bi Puranen.

Är invandringen stor landar vi på 30,6 procent muslimer, enligt Pew

Enligt den nya Pew-rapporten är andelen muslimer i Europa i dag 4,9 procent. I Sverige är siffran 8,1 procent, omkring 800 000 personer 2016. Bara Bulgarien och Frankrike har i dag större andel muslimer än Sverige, enligt Pews data över EU-länder samt Norge och Schweiz.

Forskningscentret presenterar tre scenarier för hur det kan komma att se ut 2050 i EU:s 28 medlemsländer samt Norge och Schweiz. Scenarierna utgår från hur stor den generella invandringen blir.

■ Upphör invandringen helt blir siffran 11,1 procent muslimer i Sverige. Ökningen beror på att muslimer är yngre och har högre födelsetal än den övriga befolkningen, enligt Pew.

■ Är invandringen ”medelstor” blir andelen muslimer i Sverige 20,5 procent år 2050.

■ Om invandringen är ”stor”, alltså som under den rekordstora tillströmningen 2014-2016, landar vi på 30,6 procent. 

Både vid ”medelstor” och ”stor” invandring kommer procentsiffran i Sverige att bli klart högre än övriga europeiska länder. I reella tal leder de tre scenarierna till mellan 1,1 och 4,5 miljoner muslimer i Sverige 2050, enligt Pew-rapporten.

Också på Pew understryker man att det inte handlar om några exakta förutsägelser eftersom mycket kan ändras när det gäller migration.

”Inget av detta är förutsägelser eftersom det är omöjligt att förutsäga framtida migrationsmönster; inget kommer att gå exakt så här. Men alla är databaserade projektioner, avsedda som en startpunkt från vilken man kan föreställa sig andra scenarier”, skriver Michael Lipka, Pew-centrets redaktör med fokus på religionsfrågor.

Michael Lipka, redaktör med fokus på religionsfrågor vid Pew Research Center.
Foto: Privat

Scenariot med "noll" invandring är osannolikt, menar Lipka

Han påpekar att scenariot med ”noll” invandring är osannolikt. Likaså det med ”stor” invandring som under 2014–2016 eftersom europeiska länder har stramat åt sin policy för att minska flyktingströmmen.

”Baserad på nuvarande omständigheter med vanlig migration i kombination med att ett något minskat antal flyktingar fortsätter att komma, kan den mest realistiska slutpunkten för Europa ligga någonstans mellan scenarierna för medelstor och stor migration. Det innebär att muslimer kan utgöra mellan 11,2 procent och 14 procent av Europas befolkning 2050”, skriver Michael Lipka.

Han beskriver bakgrunden till Pews undersökning:

”Det stora inflödet till Europa nyligen av flyktingar från Syrien och andra länder med muslimsk majoritet har lett till motreaktioner i vissa segment av Europas befolkning. Som frammarsch för politiska partier som förespråkar invandringsstopp och för grupper som protesterar mot ”islamiseringen” av kontinenten. Men exakt hur många muslimer finns det i Europa? Hur många kommer de att vara i framtiden?”


De siffror som Pew Research Center kommer fram till låter jättehöga

Spelar det någon roll hur stor andel muslimer det bor i Sverige?

Uppgifterna i studien ger anledning till flera frågor, bland dem: Spelar det någon roll hur stor andel muslimer det bor i landet? Kommer det att påverka det svenska samhället och i så fall hur? Och stämmer beräkningarna, finns det någon dold agenda bakom studien eller borde man mäta på något annat sätt för att hitta strategier att underlätta samlevnaden?

Expressen har pratat med forskare och med svenska muslimer för att försöka få svar på dessa frågor.

Pew-centret menar alltså att andelen muslimer i Sverige och Europa kommer att öka – även om invandringen blir ”noll” – eftersom Europas muslimer är förhållandevis unga, 13 år i snitt, och får fler barn, ett mer än andra européer.

– I Sverige gör vi inga prognoser över hur många muslimer vi kommer att ha ett visst år. Vi har inga register alls över religionstillhörighet och för heller inte register över politiska åskådningar eller sexuell läggning. De siffror som Pew Research Center kommer fram till låter jättehöga, säger Lena Lundkvist på prognosavdelningen på Statistiska centralbyrån (SCB).

Lena Lundkvist på SCB:s prognosinstitut.
Foto: SCB

– Vi har ingen statistik på medelåldern på muslimer som invandrar. Vi vet att många av de länder våra migranter kommer ifrån är muslimska och om vi ser på medelåldern i gruppen "födda utanför Europa med medelutvecklingsnivå", som Syrien och Irak hör till, är genomsnittsåldern på våra invandrare 26 år.

– I gruppen "födda utanför Europa med låg utvecklingsnivå" som Somalia och Afghanistan är medelåldern på invandrarna 24 år, säger hon.

Hon bekräftar att kvinnor från länder utanför Europa med låg- och medelutvecklingsnivå har högre fruktsamhetsnivåer än kvinnor födda i Sverige.

– Men det rör sig inte om så mycket som ett barn mer per kvinna. Många av de som kommer hit är i barnafödande ålder. Då kan det se ut som att de skaffar fler barn, trots att de bara har skjutit upp sitt barnafödande för att de har flytt från problem, säger Lena Lundkvist.

Finns skäl att tro att barnafödandet minskar

Hon förklarar att det finns det skäl att tro att barnafödandet kommer att minska ytterligare i och med att dessa kvinnor inte är etablerade på arbets- och bostadsmarknaden och att det därmed är svårare ekonomiskt att bilda familj.

– De kan helt enkelt inte ta del av föräldrapenning och andra transfereringssystem på samma sätt som om de vuxit upp i Sverige. Barnafödandet minskar överallt, särskilt i länder som har hög fruktsamhet i dag, säger Lena Lundkvist.

– Vi ser att när välståndet ökar och fler barn överlever så sjunker fertilitetstalen. Det var likadant i Sverige. På 1800-talet fick kvinnorna fler barn, men då fler barn överlevde och välståndet ökade så fick svenska kvinnor färre barn, säger hon.

Ann-Zofie Duvander är sociolog och professor i demografi vid Stockholms universitet (och tillsammans med Jani Turunen är aktuell med boken "Demografi - Befolkningsperspektiv på samhället" som släpptes 7 december).
Foto: Stockholms universitet

Också Ann-Zofie Duvander, sociolog och professor i demografi på Stockholms universitet (och tillsammans med Jani Turunen aktuell med boken "Demografi - Befolkningsperspektiv på samhället"), säger att på sikt anpassar sig de allra flesta grupper till barnafödande som finns i landet.

– Det är troligt att migranterna anpassar sig till svenska förhållanden när det gäller födelsetal, säger Ann-Zofie Duvander.

"Migranter fortsätter flytta", säger professor

Hon menar att Pew-studien heller inte tar hänsyn till att den som en gång in- och utvandrat är mera rörlig.

– Statistiskt sett är det mer troligt att den personen fortsätter att flytta och kanske rör sig vidare till andra länder som exempelvis till Storbritannien. En viss återflyttning sker också ibland och det väger studien inte heller in, säger Ann-Zofie Duvander.

Hon vill också poängtera osäkerheten i en prognos som siar om hur det ser ut år 2050.

– Som demografer kan vi göra ganska säkra beräkningar för hur det ser ut några år framåt i tiden om inget oväntat händer. Därefter är det uppskattningar som bygger på olika antaganden, säger Ann-Zofie Duvander. 

– När det gäller dödlighet och barnafödande är det mycket lättare att göra prognoser än på områden som in- och utvandring. Den allmänna amnestin för gömda flyktingar år 2006 eller tvärstoppet i mottagandet hösten 2016 får stora konsekvenser och kan inte förutses av oss demografer, säger hon.


Risk att studien mest används som skrämselpropaganda

"Mycket osäkerhet i beräkningarna"

De forskare Expressen har talat med understryker att rapportens siffror för år 2050 är långt ifrån givna. 

– Det finns så mycket osäkerhet i beräkningarna och faktorer som inte tas med, att det finns risk att studien mest används som skrämselpropaganda för att påverka människor som är rädda att samhället ändrar dominans, säger Ann-Zofie Duvander.

En annan brist i rapporten är att den inte tar hänsyn till att migranters inställning förändras över tid, enligt de svenska forskarna.

– Redan när man rör sig förändrar man sitt sätt att se och tänka. När migranterna kommer till Europa anpassas deras värderingar och normer rätt mycket. Det märker vi inte minst när det gäller kvinnornas roll och synen på demokrati, säger Bi Puranen, generalsekreterare på det samhällsvetenskapliga forskningsprojektet World Values Survey.

Konspirationsteori om ”Eurabien”

Massmördaren Breivik hänvisade i sitt manifest till konspirationsteorin om "Eurabien" (Europa + Arabien).
Foto: OLLE SPORRONG

Efter terrordåden i centrala Oslo och på ön Utöya i Norge 2011 hänvisade massmördaren Anders Behring Breivik i sitt manifest till konspirationsteorin om "Eurabien" (Europa + Arabien). Enligt denna idé kommer den muslimska befolkningen inom några decennier att bli en majoritet eller en dominerande kraft i flera av Europas traditionellt kristna länder. Invandringen och de höga födelsetalen leder till att "vanliga européer" på sikt blir en minoritet, tror anhängarna.

Beskrivningen av hur arabvärlden försöker överta Europa kom också till uttryck i Sverigedemokraternas reklamfilm inför valet 2010, där en pensionär med rullator blev omsprungen av en grupp muslimska kvinnor med barnvagnar.

I Sverigedemokraternas valfilm 2010 ställs en skräckslagen äldre svensk kvinna med rullator mot en grupp burkaklädda kvinnor med barnvagnar.
Foto: Sverigedemokraternas valfilm, 2010.

SD:s partisekreterare Richard Jomshof (SD) lade förra våren ut en bild på Twitter där islam framställdes som en trojansk häst som lämnats utanför borgen med namnet "The West" (västvärlden).

Richard Jomshofs Twitterkonto 23 maj 2017.
Foto: Twitter

SD:s partiledare Jimmie Åkesson kommenterade tweeten i Aftonbladet: "Den trojanska hästen användes ju därför att man i skepnad av något fint och trevligt kunde gömma något ondskefullt. Det finns inom islam människor som använder den religionen för att på olika sätt sanktionera sina illdåd. Det har funnits en naivitet i Sverige, där vi trott att vi inte behöver veta så mycket om vilka som kommer från vårt land".


"Sverige står inför stora utmaningar", skriver ministern

Det är dock långt ifrån bara sverigedemokrater som menar att Sverige står inför stora utmaningar. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) krävde den 11 december på DN Debatt att vi måste "stärka orienteringen om svenska värderingar för nyanlända".

"Trots att Sverige under många år tagit ett stort ansvar för människor på flykt har vi saknat ett tillräckligt systematiskt sätt att ta oss an mottagande och etablering", skrev ministern. Hon berättade om regeringens åtgärder för att ge bättre förutsättningar, men ville också "tydliggöra individens eget ansvar för sin etablering".

Arbets- och etablieringsminister Ylva Johansson (S) vill "tydliggöra individens eget ansvar för sin etablering".
Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

Den norske terrorforskaren Thomas Hegghammer skissar i sin nya e-bok ”Jihadismens framtid i Europa: en pessimistisk betraktelse” en framtid där flera attentat är att vänta. Fler jihadister återvänder till Europa och fler unga muslimer lever i utanförskap, enligt Hegghammer.

Den svenske terrorexperten Magnus Norell varnade i slutet av november på Göteborgs-Postens debattsida för att "den ickemilitanta islamismen utgör ett betydligt större hot mot människor och mot den för Sverige så viktiga tilliten i samhället, än hot från militanta islamister eller jihadister". "Den politiserade islamism som förfäktas av dessa ickemilitanta grupper och rörelser har skaffat sig stort inflytande även i Sverige och på så sätt tillskansat sig en position där dess representanter gärna uttalar sig som om de företrädde muslimer i allmänhet, vilket naturligtvis inte stämmer. Men resultatet har blivit ökad segregering, ett mer polariserat debattklimat och svårare att överbrygga skillnader", skriver Magnus Norell, som är adjungerad forskare vid The Washington Institute for Near East Policy och forskare vid The European Foundation for Democracy i Bryssel. 

"Det krävdes att Fadime mördades"

– Vi måste våga prata om både de problem och de möjligheter som finns. Det krävdes att Fadime mördades för att vi skulle ta hedersförtrycket på allvar, säger muslimen Nalin Pekgul, sjuksköterska, debattör och tidigare riksdagsledamot (S). 

– Nu har vi vissa islamister som begränsar friheten för kvinnor, inte minst i utanförskapsområden, och får ekonomiskt och politiskt stöd att bjuda in föreläsare som hetsar mot homosexuella och judar. Samtidigt är vi otroligt många muslimer i Sverige som är trötta på att en minoritet fanatiker tillåts uttala sig i vårt namn, säger hon.

"I Sverige har vi länge utgått ifrån att rasism är någonting som är riktad från svenskar mot invandrare och samtidigt missat rasismen mellan grupper", skriver Nalin Pekgul.
Foto: MARTINA HUBER

Nalin Pekgul skrev nyligen på Expressen kultursida om muslimer i Tensta som hävdar att Förintelsen aldrig har ägt rum. Hon berättade att lärare på Tensta gymnasium säger att det är svårt att undervisa om Förintelsen eftersom elever med muslimsk bakgrund blir ”provocerade”.

"I Sverige har vi länge utgått ifrån att rasism är någonting som är riktad från svenskar mot invandrare och samtidigt missat rasismen mellan grupper", skriver hon.

Samtidigt utsätts muslimer för kränkande och diskriminerande behandling. Anmälningar om hot och skadegörelse mot moskéer ökar. Allt fler muslimer i Stockholms län anmäler att de utsätts för hatbrott. 2015 anmäldes 200 islamofobiska hatbrott i region Stockholm, vilket är dubbelt så många som 2012, enligt en granskning som Sveriges Radio gjort. Det kan exempelvis handla om hotbrev, glåpord, spottloskor eller ett grishuvud utanför en moské.


LÄS MER: "Vi muslimer måste ställa upp när judar attackeras"


Religion har inte så stor betydelse i det dagliga livet

"Sverige är ett väldigt sekulariserat land"

Demografen Ann-Zofie Duvander, som också är sociolog, tror inte att en ökad andel muslimer kommer att påverka det svenska samhället i någon högre grad. Varken när det gäller traditioner, rättssystem eller ekonomi.

Hon understryker att den svenska kulturen fram till 1970-talet var förhållandevis homogen med statskyrka – och att det därefter har blivit större variation i hur vi lever våra liv, när vi skaffar barn och när vi utbildar oss. 

– Sverige är ett väldigt sekulariserat land. Religion har inte så stor betydelse i det dagliga livet och det är troligt att det fortsätter vara så. Inte heller hos dem som betraktar sig som troende muslimer kommer det att märkas så mycket i det offentliga samhället, säger Ann-Zofie Duvander. 

– Möjligtvis kan en ökad andel troende göra att svenskarna får en större öppenhet för olikheter som att en del är religiösa. 

Demografen Ann-Zofie Duvander tror inte att traditioner som luciatåg och julfirande kommer att försvinna.
Foto: Stockholms universitet

Hon fortsätter:

– Naturligtvis kan det uppstå ett antal nya situationer som inte varit aktuella förut för rättssystemet att ta ställning till, men det blir på marginalen, säger hon och avfärdar påståendena om att sharialagar skulle införas här som skräckpropaganda.

Ann-Zofie Duvander tror inte att traditioner som luciatåg och julfirande kommer att försvinna. Hon ser traditionerna som mera nationella än kristna – och tror att traditionerna på sikt kan komma att kompletteras med både religiösa och icke-religiösa sedvänjor. 

– Kulturen är inte statisk, den utvecklas hela tiden, säger hon.

Knäckfrågan: Om och hur nyanlända förändrar sina värderingar

Knäckfrågan är om och hur nyanlända från Mellanöstern och östra Afrika förändrar sina värderingar, anser Bi Puranen, generalsekreterare på World Values Survey. 

– Kan man förändra sin syn på jämställdhet, demokrati och relationer/tillit och samtidigt behålla sin religion? Jag tror det och jag kan visa den empiri som talar för det, säger hon.

Hon hänvisar till en studie från Aalborgs universitet som omfattar migranter som har följts sedan de kom till Danmark för 36 år sedan. Denna studie pekar på att tilliten ökar från år till år.

När invandrarna anlände till Danmark hade de främst tillit till den egna familjen, men i dag har de i stor utsträckning tillit till andra, enligt studien. Efter 30 år ligger migranternas tilltro väldigt nära det danska snittet. Men en viktig grupp ökar inte sin tillit i lika hög grad: de som levt i utanförskapsområden i Danmark.

Bi Puranen anser att det i dag finns tre grundläggande frågor som är av större betydelse än just födelsetalen: lagen, språket och kvinnosynen. 

– Lyckas vi förmedla och skapa förståelse för de lagar som faktiskt finns till därför att det är grunden för vårt samhällsbygge, så kommer resten att följa med, säger Bi Puranen. 

Bi Puranen anser att det i dag finns tre grundläggande frågor som är av större betydelse än just födelsetalen: lagen, språket och kvinnosynen.
Foto: Privat

– Språket är förstås centralt liksom en kvinnosyn där alla oavsett kön har samma värde. Lyckas vi med dessa tre ting, vilket är svårt nog, så kommer födelsetalen att sjunka till nivåer som liknar majoritetsbefolkningens i det västerländska samhället, säger hon. 

En del av migranterna kommer från klansamhällen där man är beroende av familjen och släkten för att klara vardagen då det saknas ett välfärdssystem. Bi Puranen säger att det därför är viktigt att det finns ett samhällskontrakt med rättigheter och skyldigheter som omfattar alla svenskar, oavsett tro och bostadsort. Hon understryker att tre saker måste göras:

Tre saker måste göras, enligt Puranen

■ För det första förmedla till de nyanlända att det finns ett antal icke-förhandlingsbara värden som gäller. Till exempel lagstiftning, rättigheter/skyldigheter, jämställdhet, allemansrätt och respekt för hbtq-personer.

■ För det andra finns samhälleliga värden som rör religion, arbetsliv, skola, hälsofrågor och hållbarhet där vi tillsammans resonerar oss fram till lösningar. Där handlar det om ett givande och ett tagande.

■ För det tredje finns föränderliga värden som kommer till uttryck inom exempelvis mat och kultur, där mångfalden innebär en enorm rikedom och spelar en stor och viktig roll.

Nalin Pekgul betonar hur mycket det betydde när statsminister Stefan Löfven i sitt tal på politikerveckan i Järva i somras tog upp hederskulturen (som också kan råda i kristna familjer) och försök att begränsa kvinnors frihet.

– När jag får rapporter om att det finns självutnämnda moralpoliser, som försöker bestämma var kvinnor får vara, hur de ska klä sig och hur de ska leva, om förtryck och våld i hederns namn av fäder, bröder och manliga släktingar, då blir jag förbannad, sade Löfven.

Statsminister Stefan Löfven talade vid politikerveckan i Järva i somras om vikten av att motarbeta försök att begränsa kvinnors frihet.
Foto: SVEN LINDWALL

Hans ord gör det svårare för personer i utanförskapsområden att komma undan med exkluderande behandling, anser Nalin Pekgul.

– Likaså sände det viktiga signaler när kronprinsessan Victoria kom på Fadimes begravning 2002. Vi måste våga prata om vad det är som händer med människor i exil. Min farfar som var imam försvarade mig i Kurdistan då jag som enda tjej var med och spelade fotboll. Här i Sverige blundade många av oss kurder dock initialt för att kriminella eller personer som ville ha makt försökte skapa en motsättning till det svenska samhället, säger Nalin Pekgul. 

Nalin Pekgul ser "två Sverige"

Hon säger att hon ser ”två Sverige”. Ett där många invandrare integreras och ett annat där segregationen ökar, ”där vi inte beblandar oss med majoritetssamhället”. 

– Om samhället inte ställer krav och låter bli att ge pengar till och legitimera ledare som begränsar kvinnors rättigheter och kontrollerar dem och hetsar mot exempelvis judar och homosexuella, blir det svårt, säger Nalin Pekgul. 

– Jag ser också problem med de religiösa friskolorna. Det finns individer som är dödströtta på att bära sjal. De måste få ha alternativ, måste få möta andra i skolan, utanför den egna gruppen, säger Nalin Pekgul.

Nalin Pekgul ser problem med religiösa friskolor.
Foto: SVEN LINDWALL

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.