Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nytt larm om behöriga
lärare i svenska skolan

Foto: Christer Wahlgren

Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i ämnena de undervisar i.

Och fyra av tio legitimerade lärare jobbar med annat.

Det visar ny krisstatistik från Skolverket.

– Situationen i skolan är alldeles för allvarlig för att det här ska kunna reduceras till enkla partifadäser. Nu begär jag av partierna att vi tillsammans tar varandra i handen, annars sviker man alla Sveriges elever, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Skolverkets rapport visar:

Av de drygt 164 100 lärare som fått legitimation den 22 juni 2014 finns endast 100 200 kvar i Skolverkets register. Övriga 39 procent jobbar med annat.

31 procent av lärarna som undervisar i svenska i grundskolan saknar behörighet för den aktuella årskursen.

Bland matematiklärare i grundskolan är andelen 34 procent.

Bland de som lär ut svenska som andraspråk i grundskolan saknar 55 procent behörighet.

I spanska ligger det på 57 procent och i hem- och konsumentkunskap saknar 70 procent av lärarna behörighet.

Kommunala skolor har i genomsnitt högre andel tjänstgörande behöriga lärare än friskolor.

Fler kvinnliga lärare är behöriga att undervisa i ämnena de undervisar i än manliga lärare.

Behörigheten bland svenska lärare är bottenlåg. Enligt färsk statistik från Skolverket saknar drygt var femte person som arbetar som lärare någon som helst lärarexamen. Samtidigt visar undersökningen att var fjärde legitimerad lärare jobbar på annat håll.

Enligt Lärarförbundet visar den nya statistiken samma sak som de länge har varnat för.

– Vi har, under en lång tid, varnat för det här med lärarkrisen. Vi har visat på lärarkrisens olika ansikten i Sverige. Och vad Skolverkets siffror visar nu, mer i detalj, är helt enkelt att det här inte är något stilla litet höstregn, utan det här är en verklig kalldusch, säger förbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

I landets lågstadieskolor saknar 17 procent av alla lärare någon som helst lärarexamen. Och ju högre upp i elevåldrarna undersökningen går, desto värre ser behörigheten ut. I mellanstadiet ligger siffran på 20 procent, i högstadiet 22 procent och på gymnasiet är det hela 24 procent. Ungefär var femte person som arbetar som lärare har alltså inte någon lärarexamen alls.

Sirén: Löneläge i botten

– Skälet till det är att vi har ett löneläge som ligger i botten, säger Eva-Lis Sirén och förklarar att hon kom in på tandläkarlinjen innan lärarlinjen – den var mindre attraktiv.

– Så var läget för bara några decennier sen. I dag har vi ett läge där vi har drygt en sökare på varje plats. Det handlar om löneläget, det lönar sig mer att utbilda sig till annat. Lönerna är viktiga för att få upp söktrycket.

Och de är minst lika viktiga för att behålla de som utbildat sig. Att fyra av tio legitimerade lärare jobbar utanför skolan ser Eva-Lis Sirén som en direkt följd av löneutvecklingen inom yrket.

– Det enda sättet att locka tillbaka dem är att få fart på löneutvecklingen. Det är det som är skälet till att de har lämnat, säger hon.

Skolverkets krisstatistik visar dessutom i vilken grad lärare har tjänster som matchar deras kompetens. Även där ser det mörkt ut. Drygt hälften, 52 procent, av lärarna i gymnasieskolan är behöriga i de ämnen de undervisar i. I grundskolan är motsvarande siffra 67 procent och i förskoleklasser 65 procent.

Går hand i hand med Pisa-resultat

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström säger till TT att hon blev förvånad över resultatet.

- Det blev jag faktiskt. De här siffrorna visade en sämre behörighetssituation än vad jag hade räknat med, säger hon.

Lärarförbundet är däremot allt annat är förvånade.

Går den här statistiken hand i hand med det senaste Pisa-resultatet?

– Vi vet det. Det var Andreas Schleichers (Pisaansvarig) absolut viktigaste råd till Sverige när han var här och talade efter Pisarankningen. Då sa han: "Sveriges utmaning är att öka attraktiviteten i läraryrket, det är det ni ska göra”. Och här håller vi på och träter om ordningsbetyg och jag vet inte allt. Det är lärarkrisen man måste ta itu med om man ska kunna vända elevresultaten. Det är eleverna man sviker om man inte kommer överens över blockgränserna.

– Jag har mycket höga förväntningar nu på att Socialdemokraterna och MP förverkligar sina löften till lärarna, för nu är det djupt allvarligt.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!