Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringen vill göra terrorresor olagliga

Justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: SUSANNA PETTERSSON ÖSTE/TT / TT NYHETSBYRÅN
Resor utomlands i syfte att ha samröre med terrorgrupper ska kriminaliseras. Bilden visar IS-fanatiker i nordöstra Syrien 2015. Foto: UNCREDITED / AP MILITANT WEBSITE

Regeringen lägger fram ett nytt förslag om att kunna straffa samröre med en terrororganisation. 

Det nya förslaget har omarbetats efter att ett tidigare lagförslag sågats av Lagrådet.

– Vi har ju arbetat om förslaget, och vi går nu vidare med ett självständigt och utvidgat samröresbrott, där vi täcker in så många handlingar som vi kan, inom ramen för de begränsningar som grundlagen sätter upp, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Ekot.

Det nya förslaget som skickas ut på remiss på tisdagen omfattar en mängd gärningar:

– Till exempel att ta befattning med vapen, att upplåta lokaler eller mark för en terroristorganisation, att ordna möten, att försöka rekrytera till en terroristorganisation, att resa utomlands för att ha samröre med en sådan organisation. Det är olika handlingar där man helt enkelt försöker understödja och främja en terroristorganisations verksamhet, säger Morgan Johansson till Ekot.

En viktig skillnad från det tidigare förslaget, från slutet av februari, är att man nu inte tar upp deltagandebrott.

Lagrådet ansåg att det kan strida mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten att förbjuda deltagande. 

Enligt det nya förslaget ska det bli upp till domstolarna att avgöra vad som ses som en terrororganisation – bland annat med stöd av sanktionslistor från EU och FN, enligt Ekot. Samröresbrottet ska kunna ge upp till sex års fängelse i grova fall.