Nya siffror: Dödligt våld med skjutvapen ökar

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
I dag kom en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) om brottsutvecklingen i Sverige under 2000-talet.
Foto: LUDVIG THUNMAN
Rapporten visar bland annat satt det dödliga skjutvapenvåldet mot män ökar.
Foto: Polisen
Brottsutvecklingen ser olika ut för kvinnor och för män. Under 2000-talet har andelen kvinnor som utsatts för brott ökat något, medan andelen utsatta män minskat något under samma period.
Foto: Tommy Pedersen

Dödligt våld i nära relationer minskar.

Medan dödligt våld mot män med skjutvapen ökar.

Samtidigt visar den nya Brå-rapporten "Brottsutvecklingen i Sverige" att andelen utsatta för sexualbrott har ökat tydligare under de senaste tre åren, fram till och med 2015.

Det dödliga våldet har minskat under 2000-talet, men under mätperioden för rapporten som sträcker sig mellan 2001 och 2015 har brottstypen aldrig varit så vanlig som den senaste siffran, för 2015, då det registrerades 112 fall.

"Trendbrottet 2015, med ett högt antal offer, har inte påverkat den generella minskningen av det dödliga våldet under 2000-talet, utan nivån är fortsatt lägre än i början av perioden", står det i Brås rapport. 

Under 2000-talet har dödligt våld mot kvinnor i nära relationer samt dödligt våld mot barn minskat. 

Det dödliga skjutvapen­våldet mot män har ökat de senaste åren.

Våld med skjutvapen ökar

Samtidigt har det dödliga ­våldet med skjutvapen mot män ökat de senaste åren. Från åren 2010–2011 till åren 2014–2015 ökade andelen från omkring 22 till 31 procent. Enligt rapporten är det framför allt de kriminella konflikterna som har ökat.

Gällande sexualbrott skriver Brå:

"Även andelen utsatta för sexualbrott har varierat, men med en tydligare ökning de senaste tre åren. Den kontinuerliga ökningen av polisanmälda sexualbrott har däremot mattats av under senare år. Sjukvårdsdata visar ingen ökning i antal personer som sökt vård till följd av sexuella övergrepp." Enligt Brå är det främst yngre kvinnor som är överrepresenterade bland sexualbrottsoffren, medan "yngre män dominerar bland gärningspersonerna", som det står i rapporten. 

Kvinnor utsätts i högre grad än tidigare

Brottsutvecklingen ser olika ut för kvinnor och för män. Under 2000-talet har andelen kvinnor som utsatts för brott ökat något, medan andelen utsatta män minskat något under samma period.

– Det beror på att brott som kvinnor oftare utsätts för, såsom trakasserier och sexualbrott, tycks ha ökat något, samtidigt som exempelvis misshandel, som män oftare utsätts för, har minskat något, säger Lisa Wallin, utredare på Brå.

Vad beträffar hot och trakasserier, visar  Brås senaste omgång av Skolundersökningen om brott att 11 procent av niondeklassarna utsatts för hot och 13 procent för mobbning. Det framgår också att yngre i större utsträckning än äldre utsätts för hot och trakasserier. 

Det finns också könsskillnader.

Kvinnor utsätts oftare i bostaden och män oftare på allmän plats. Kvinnor utsätts också oftare för hot från någon närstående, medan det är vanligare att män utsätts för hot av någon okänd person. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.