Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nya lagar 2015

Efter årsskiftet träder flera nya lagar i kraft.
Några kan ge mindre pengar i plånboken, andra stärker vårt sociala skyddsnät.
Expressen har listat de tio mest intressanta ändringarna:

 1. 1. Tobaken blir dyrare:

  Foto: Annika Af Klercker
  Skatten på cigaretter, cigariller, cigarrer, röktobak och tuggtobak höjs med cirka 6 procent direkt efter tolvslaget på nyårsafton. Snusarna drabbas desto hårdare med en skattehöjning på ungefär 12 procent.

 2. 2. Alkoholen blir dyrare

  Foto: Jan Wiridén
  Skatten på öl, vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter ökar med 9 procent efter årsskiftet. Starkspriten höjs däremot med 1 procent.
 3. 3. Tydligare prisuppgifter för taxiresor

  Foto: Cornelia Nordström
  De bilar som har ett jämförpris på över 500 kronor för den aktuella resan måste upplysa resenären om priset. Prisuppgiften ska ange det högsta priset som resan kan komma att kosta, och ska lämnas till passageraren innan resan påbörjas.
  I dag råder fri prissättning på taximarknaden och åkarna har rätt att sätta vilket pris de vill. Nu minskar risken för att få betala skyhöga ockerpriser något som drabbat många turister och andra ouppmärksamma resenärer. Lagen träder i kraft den första mars.
 4. 4. Stärkt rätt för polisen att hindra trafikbrott

  Foto: Leif Gustafsson
  Den nya lagen ska göra att polis, eller i vissa fall tulltjänstemän, får hindra ett fordon från fortsatt färd när föraren inte följt trafikreglerna.
  Tidigare kunde de besluta om att fordonet inte fick fortsätta att färdas på vägen efter en överträdelse, men med den nya lagen får de handgripligen se till att så inte sker.
  Det betyder att polisen kan ta hand om egendom eller last som gör att fordonet inte kan flyttas. Om det inte skulle vara tillräckligt för polismyndigheten eller Tullverket förse fordonet med en låsanordning tills det inte utgör en trafikfara.
  Lagen träder i kraft den första mars.

 5. 5. Fordonsskatten höjs

  Foto: Jörgen Hildebrandt
  Beloppet för fordonsskatten baseras bland annat på hur mycket koldioxid bilen släpper ut, hur mycket den väger eller vilket drivmedel den går på. Efter årsskiftet höjs skatten för flertalet personbilar, lätta bussar- och lastbilar.

  Nivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut sänks från 117 gram per kilometer till 111 gram. Utöver det kar koldioxidbeloppet för lätta bensin- och dieseldrivna fordon från 20 till 22 kronor. För bilar som går på andra drivmedel går priset upp från 10 till 11 kronor.
  Den viktbaserade skatten höjs med 11 procent för lätta dieselbilar och med 14 procent för övriga lätta fordon.
 6. 6. Svårare att fuska med RUT- och ROT

  Foto: Martina Huber
  Fakturamodellen för RUT- och ROT-avdragen ändras för att minska risken för fusk. Företaget som utfört arbetet behöver lämna fler uppgifter till Skatteverket när de begär utbetalning för avdragen.
  Skatteverket kommer till skillnad från tidigare bara kunna betala ut pengar till den som utfört arbetet, inte till något annat konto. Ändringen gäller för arbeten som betalas efter den 31 mars.
 7. 7. Tydligare för väljarna till nyvalet

  Foto: Niklas Larsson / Bildbyrån
  Till nästa val måste alla partier som ska delta anmäla det på förhand. På så vis får väljarna lättare att veta vilka partier som ställer upp.
  Nytt är också att den som nomineras som kandidat måste ge sitt samtycke till att vara valbar. Väljarna ska också få lä ttare att kunna skilja på partiernas valsedlar.
  Ändringarna träder i kraft vid årsskiftet.
 8. 8. Regler kring svenskt medborgarskap ändras

  Från och med den första april blir kommunerna skyldiga att anordna ceremonier för nya svenska medborgare. Tanken är att bestämmelsen ska stärka medborgarskapets symboliska innebörd.
  Reglerna kring hur man kan få svenskt medborgarskap ändras också. Enligt de nya reglerna ska män och kvinnor likställas när det kommer till möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Det innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en förälder är det.

 9. 9. Kunder ska påminnas när avtal förlängs

  För att stärka konsumentskyddet vid automatiska förlängningar av avtal måste företagen påminna den som tagit det innan det sker.
  Det innebär att man inte längre riskerar att ha avtal som löper på och förlängs utan att man vet om det. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas till konsumenten en månad innan avtalet senast måste sägas upp.
  Om påminnelsen inte skickas har kunden rätt att säga upp avtalet.
 10. 10. Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande

  Rätten att göra avdrag för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton begränsas. I dag ligger det avdragsgilla beloppet på 12 000 kronor per år, men vid årsskiftet sänks det till 1 800 kronor.
  För dem som pensionssparar i denna form blir det sannolikt ett bakslag. Lagändringen träder i kraft efter årsskiftet.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!