Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Nya kritiken mot Maria Ågren: ”Är skandalöst”

Maria Ågren, sparkad generaldirektör för Transportstyrelsen och styrelseledamot vid Luleå tekniska universitet.
Foto: REGERINGEN
Rolf Dotevall, professor vid Göteborgs universitet.

Efter IT-skandalen kritiseras nu ännu en statlig organisation där regeringen placerat sparkade generaldirektören Maria Ågren i toppen.

Expressen kan avslöja allvarliga brister i avtalen hos skattefinansierade Luleå tekniska universitet - som har avtal för hundratals miljoner kronor.

– Skandalöst, säger professor Rolf Dotevall vid Göteborgs universitet.

Den alarmerande rapporten presenterades vid universitets styrelsemöte den 20 februari 2017.

På plats fanns bland andra ordföranden, tillika TCO-ordföranden Eva Nordmark, samt styrelseledamoten Maria Ågren som en månad tidigare bötfällts och sparkats av regeringen.

Expressen har tagit del av kontrollrapporten som rör återkommande felaktigheter i slumpvis utvalda avtal. Totalt sett har universitet avtal för flera hundra miljoner kronor. 

• Internkontrollen har gjort 20 stickprover på universitets alla avtal under 2016.  Runt 40 procent av de kontrollerade avtalen har skrivits under av fel person, av en icke behörig firmatecknare.

• Bristerna har varit kända länge, åtminstone sedan 8 april 2015 då en tidigare kontroll visade på exakt samma brister – då i 50 procent av avtalen.

• Vid styrelsemötet, närmare två år efter första upptäckten, är bristerna fortfarande inte åtgärdade. Universitetet följer inte beslutsordningen och risken bedöms som "fortsatt hög och bristerna ses som allvarliga".

LÄS MER: 7 frågor och svar om IT-skandalen på Transportstyrelsen

Staffan Sarbäck, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.

Omsätter 1,6 miljarder kronor

Enligt experter som Expressen varit i kontakt med betyder obehörig firmatecknare, när fel person skriver på avtalen, att de kan klassas som ogiltiga och därmed utsätta den skattefinansierade verksamheten på universitet – som omsätter 1,6 miljarder kronor – för omfattande ekonomiska risker. Enligt universitetsdirekötren är universitets alla avtal på flera hundra miljoner kronor.

– Det är förfärligt och jag häpnar. Man tycks inte medveten om att det är skattemedel man använder sig av utan slarvar. Man tror att det är en outsinlig källa man har rätt att röra sig med. Det låter väldigt slappt, säger professor Rolf Dotevall vid Göteborgs universitet, specialiserad på avtalsrätt.

– Så länge man går in i avtal som man är nöjd med så är det väl inga problem, men dagen kommer när man ingår avtal som inte är bra för verksamheten och det gör att skattebetalarna förlorar pengar.

”Det är förfärligt och jag häpnar”

Trots larmrapporten tog styrelsen, på rekommendation av rektorn, följande beslut: 

"Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Luleå tekniska universitet är betryggande.”

Och i årsredovisningen – som godkänns av styrelsen och redovisas för regeringen och för allmänheten via hemsidan – märks inte ett spår av den interna larmrapporten där man konstaterat "allvarliga brister".

Istället skriver man något helt annat:

"Resultatet av kontrollerna visade inte på några allvarliga brister som föranlett särskilda åtgärder."

LÄS MER: Sparkade chefens kamp för miljonerna 

Luleå tekniska universitet.
Foto: WIKIMEDIA

”Det sköts på lösa boliner”

Daniel Stattin är professor i civilrätt vid Uppsala universitet:

– Om man har ett läge där så många avtal undertecknats på fel sätt så är det ett tecken på att man inte har kontroll på verksamheten och det är ytterst styrelsens ansvar. Då är det extra flagrant att man, efter att ha fått en sådan rapport, skriver att man har ett betryggande internkontrollsystem. 

– Detta är tecken på att man inte har kontroll på verksamheten och man vet inte hur det ska gå till. Det sköts på lösa boliner. 

”Detta är tecken på att man inte har kontroll på verksamheten”

Även Stattin menar att bristen på kontroll utsätter den skattefinansierade verksamheten för stora risker. Och även om någon brottslighet inte kunnat påvisas, öppnar bristerna också upp för brott som trolöshet mot huvudman, säger Stattin. 

– Anledningen till att man har reglerna om vem som ska skriva under är för att man ska undvika att man inte tappar kontroll på ekonomin eller att någon berikar sig själv på universitetets bekostnad.

LÄS MER: Maria Ågren: Regeringen hade full insyn 

Maria Ågren erkände brott, fick böter och sparkades från Transportstyrelsen.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Tar styrelsen i försvar 

Universitetsdirektören Staffan Sarbäck tar styrelsen i försvar och menar att det räcker att internkontrollsystemen är "tillräckligt" bra för att styrelsen ska kunna skriva att de är "betryggande". 

– Det betyder inte att styrelsen på en myndighet ska ha exakt kunskap om allting som sker i en organisation. 

– Du får gå tillbaka till förordningstexten för internstyrning och kontroll. Det handlar om att man ska vara tillräckligt bra, tillräcklighet är ett begrepp.

”Riksrevisionen har efter sin granskning inget att invända”

Men det står ju rakt upp och ner att resultatet av kontrollen INTE visade på några allvarliga brister som föranlett några särskilda åtgärder?

– Ja, men det är ju en samlad bedömning. 

– Riksrevisionen granskar också den interna styrningen och kontrollen vid LTU och alla andra statliga myndigheter. Riksrevisionen har efter sin granskning inget att invända mot styrelsens uppfattning om att ”den interna styrningen och kontrollen är betryggande” vilket indirekt framgår av den revisionsberättelse som lämnats.

LÄS MER: Maria Ågren kan få ut full lön – i fyra år till 

Daniel Stattin, professor vid Uppsala universitet.
Foto: MIKAEL WALLERSTEDT

Styrelsen har fått ingående beskrivningar av problemet

I Riksrevisionens revisionsberättelse framgår dock att man inte granskar hur effektiv myndighetens interna kontrollsystem är. Revisionen är inte heller heltäckande utan endast en granskning av själva årsredovisningen med målet att med "rimlig grad av säkerhet" hitta eventuella fel. 

Universitetsdirektören uppger också att styrelsen fått ingående beskrivningar av problemet och känt till hela bakgrunden.

Styrelseordföranden Eva Nordmark uppger via mejl till Expressen att hon är "trygg med de processer vi har för att upptäcka eventuella brister och risker i verksamheten".

”Trygg med de processer vi har för att upptäcka eventuella brister”

"Syftet med intern styrning och kontroll är att i tid upptäcka brister och därmed kunna åtgärda dessa. De brister du hänvisar till är exempel på sådant som kommit fram tack vare internkontrollen. Dessa brister är givetvis inte tillfredställande och något som organisationen arbetar på att rätta till."

Även hon hänvisar till att det gjorts en "helhetsbedömning" när man skriver att några allvarliga brister inte hittats.

"Det handlar om att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör kraven i myndighetsförordningen. Riksrevisionen har också godkänt LTU:s årsredovisning."

LÄS MER: Maria Ågren skickade 300 mejl till sin privata gmail sista dagen på Transportstyrelsen 

Eva Nordmark, ordförande för Luleå tekniska universitet och TCO.
Foto: JANN@LIPKA.SE

”Man blir fullständigt häpen”

Hon uppger att arbetsgången för avtal nu ska ses över, kunskapen ska höjas om regelverken och internkontrollerna ska fortsätta.

Expressen har förgäves sökt Maria Ågren.

Hon satt mandattiden ut på sin styrelsepost i universitetet. Från 2013 fram till april 2017, några månader efter att hon erkänt brott, fått böter och sparkats från Transportstyrelsen.

”Det är skandalöst”

Rolf Dotevall, professor vid Göteborgs universitet, hoppas på kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

– I min värld, när man sysslar med sånt här, så blir man fullständigt häpen. 

– Det är otroligt att myndigheten, trots att man vet om det, kan vara så slapphänt. Här sätter man besluts- och ansvarsstrukturer helt åt sidan. Det är skandalöst. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.