Nya kravet i Palmeutredningen: Utred det hemliga nätverket

Statsminister Olof Palme mördades för 32 år sedan – och utredningen pågår fortfarande.
Foto: RUE DES ARCHIVES / IBL
Christer Pettersson pekades ut som gärningsman av Lisbet Palme och dömdes i tingsrätten, men friades senare i hovrätten.
Foto: JONAS LEMBERG
Olof Palme mördades i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan i centrala Stockholm.
Foto: ROLF SÖDERBERG / DAGENS NYHETER
I den vittneskonfrontation där Lisbet Palme pekade ut Christer Pettersson (nummer tre) gjordes grova tekniska misstag.
Foto: / PRB

Världens största mordutredning pågår fortfarande och inget tyder på att den har kommit närmare en lösning.

Ännu 32 år efter mordet på Olof Palme kvarstår alla frågor som fanns på själva mordnatten – men flera seriösa bedömare anser att polis/militärspåret kopplat till nätverket Stay behind blir allt hetare.

– Nya rön stärker kravet på att det hemliga nätverket Stay behind bör utredas, säger Inga-Britt Ahlenius.

Utredningen av mordet på statsminister Olof Palme står och stampar. En erfaren bedömare som kriminologiprofessor Leif GW Persson tycker att ”det är kört” och vill lägga ned den – och en ansedd expert som författaren Gunnar Wall säger att alla frågor som ställdes redan natten efter det att Palme hade skjutits till döds den 28 februari 1986 fortfarande är obesvarade:

Vad var motivet? Var det en eller flera gärningsmän? Var mordet planlagt långt i förväg eller en impulshandling?

Samtidigt anser flera experter – som inte räknas till den vildvuxna floran av ”privatspanare” – att utredningen bör titta närmare på den svenska motståndsrörelsen. Alltså den hemliga grupp som var en del av det Nato-kontrollerade nätverket Stay behind (stanna kvar) med halvmilitära grupper som skapades i Västeuropa under det kalla kriget. Enligt denna teori kan poliser/militärer, som var medlemmar i rörelsen och ansåg Palme vara en ”landsförrädare”, ligga bakom mordet.


LÄS MER: Olof Palme – politiken, passionen, personen 


Hemliga vapengömmor

Grupperna skulle göra motstånd efter en sovjetisk invasion. Många såg en sådan som ett reellt hot efter det kommunistiska maktövertagandet i Östeuropa efter andra världskriget. Hemliga strukturer skapades med vapengömmor och kommunikationscentraler.

Inga-Britt Ahlenius ingick i den granskningskommission som undersökte polisarbetet kring Palmemordet och presenterade sina slutsatser 1999. Hon har i flera år krävt att Stay behind-spåret ska utredas – och säger att uppgifter i Anna Hages nya bok om Palmemordet stärker hennes uppfattning. Den då 17-åriga Anna Hage blev ögonvittne till mordet och försökte rädda statsministerns liv. Hennes bok ”30 år av tystnad” utkom i början av februari.

17-åriga Anna Hage blev ögonvittne till mordet på Olof Palme och försökte rädda statsministerns liv.
Foto: KALLE MELANDER / DN

– Anna Hage beskriver i sin bok hur hon blir uppsökt av en man i militär uniform. Han säger att hon ska vara försiktig med vad hon säger och att allt inte behöver komma ut. Det är mycket intressant, säger Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s internrevision och generaldirektör på Riksrevisionsverket.

– Den här berättelsen har kommit bort i rapporteringen. Anna Hage som var förmodat vittne sattes under bevakning och tillhölls att hålla tyst. Men medierna fokuserar på hennes trauma efter mordnatten.

– Hennes uppgifter bör definitivt följas upp. Jag erinrar mig Leif GW Perssons uppfattning att det är i paramilitära kretsar det finns kompetens och kunskap för att genomföra ett sådant här dåd, säger hon.

Erlander och Palme involverade

Stay behind i Sverige grundades efter andra världskriget på initiativ av bland andra statsminister Tage Erlander i samarbete med ledare för näringslivet och försvaret. Som Erlanders närmaste medarbetare blev också Olof Palme senare involverad. Rörelsen leddes under många år av försäkringsdirektören Alvar Lindencrona och hade som mest upp till några tusen medlemmar. Det är oklart hur länge verksamheten i Sverige pågick, enligt vissa uppgifter fortsatte den ända till början av 2000-talet.

Statsminister Tage Erlander lämnade över statsministerposten till Olof Palme i oktober 1969.
Foto: JAN COLLSIÖÖ / COLLSIÖÖ JAN PB PRESSENS BILD

Det europeiska nätverket blev offentligt känt 1990 i Italien när det avslöjades att italienska högerextremister med kopplingar till Stay behind hade genomfört en serie terrordåd. Rörelsen utreddes sedan i flera europeiska länder.

Enligt Inga-Britt Ahlenius behöver inte Stay behind-spåret utesluta andra teorier om Palmemordet. Till exempel Sydafrikaspåret, alltså teorin om att Palme skulle ha mördats på grund av Sveriges omfattande stöd till befrielserörelsen ANC som kämpade mot apartheidregimen. Om någon stat eller utländsk organisation låg bakom bör de ha haft en ”replipunkt”, alltså bas eller stödjepunkt, i Sverige, säger hon.

Viftade bort vittnesmål

Ahlenius fick upp ögonen för Stay behind för ett antal år sedan när ett par forskare skrev om rörelsen i Sverige. Hon säger att om hon hade känt till existensen av en sådan organisation på 1990-talet när hon satt i granskningskommissionen, hade hon sett på annat sätt på flera vittnesmål. Det fanns ”kryptiska vittnesmål som vi för lätt viftade bort som allt för fantasifulla”, säger hon. 

Inga-Britt Ahlenius, tidigare ledamot av kommissionen som granskade Palmeutredningen, menar att Stay behind-spåret inte behöver utesluta andra teorier om Palmemordet.
Foto: AXEL ÖBERG

– Då trodde vi att sådana här saker inte förekommer i Sverige. Men nu vet vi att en hemlig organisation verkligen existerade, säger Inga-Britt Ahlenius.

– Den här rörelsen startade av ledamöter i regeringen och av legitima patriotiska skäl, det var välmotiverat att skydda Sverige. Men vad händer i en sådan organisation över tid. Min teori är ledningen tappade kontrollen så småningom, ledningen kan inte hålla koll på vad alla gör längst ned i organisationen, säger Inga-Britt Ahlenius.

Hat mot Palme

Det fanns utbredda stämningar mot Olof Palme på 1980-talet. I vissa högerextremistiska kretsar rådde rent Palmehat. Några poliser ogillade starkt statsministern, de gjorde Hitlerhälsningar.

Samtidigt hårdnade det utrikespolitiska läget. Det kalla kriget gick i en ny, mera hotfull fas. Det förekom en rad ubåtsincidenter. Vissa kretsar, också inom militären, tolkade det som förberedelser för en sovjetisk invasion. Några ansåg att Palme tonade ned incidenterna och till och med lät sovjetiska ubåtar slinka ut ur svenska fjärdar.

Olof Palme hade många kritiker under 1980-talet och i vissa högerextremistiska kretsar rådde ett rent Palmehat.
Foto: SVT BILD/TV4 / SVT TT NYHETSBYRÅN

Olof Palme hade själv en bakgrund i underrättelsevärlden med koppling till USA och västmakterna. Men med åren kom han att hålla en hög profil mot USA:s krig i Vietnam och mot apartheidregimen i Sydafrika samtidigt som han engagerade sig för nedrustning och en kärnvapenfri zon i Europa. En sådan zon sågs av Nato som ett sovjetiskt intresse och Palme störde därför Natos strategi. USA:s president Ronald Reagan ville knäcka det ekonomiskt svaga Sovjet genom att kapprusta, något han också lyckades med efter några år.  

– Vissa kretsar såg Palme som en landsförrädare, som ett hot mot landets säkerhet. Det handlade om Palme personligen, inte om det socialdemokratiska partiet. När folk är övertygade om sådant kan de tänka: Blir vi av med Palme, blir vi av med problemet, säger författaren Gunnar Wall som skrivit en rad böcker om Palmemordet; den senaste, ”Huvudet på en påle”, kom i höstas.

– Stay behind-strukturen var hemlig. Personer inom rörelsen kan ha handlat utan att andra visste om det. Det räcker med en mördargrupp, en mindre grupp som övar på att använda vapen och lösa problem med vapen.

– Om de är övertygade om att Sverige är utsatt för ett allvarligt hot och att Palme är huvudpersonen, då finns det risk för att de vill göra sig av med statsministern. Poliser och militärer ingick i Stay behind, säger han.

Gunnar Wall menar att utredningen från början tog politisk hänsyn.
Foto: SVEN LINDWALL

GW fick inspiration

Kriminologiprofessorn Leif GW Persson har sagt att han inspirerades av uppgifterna om Stay behind när han skrev sin deckartrilogi om Palmemordet. SVT-dramat ”En pilgrims död” är baserat på dessa böcker. Han har påpekat att Stay behind höll möten i Skandiahuset på Sveavägen strax intill mordplatsen. Nätverkets första chef, Alvar Lindencrona, var vd för försäkringsbolaget Thule som hade lokaler i den byggnaden.

– Jag har skrivit mycket om polisspåret. Men jag har aldrig trott på vanliga ordningspoliser. Utan snarare om poliser som kan ha vetat något om Palmes övervakningssituation. Alltså Säpo eller folk med den bakgrunden, säger Leif GW Persson.

Han förklarar att hans teori stärks av den revolver som han lämnade in till Palmeutredningen häromåret. Han fick revolvern av en uppgiftslämnare och Palmegruppen ansåg att den kunde vara intressant för utredningen. Men sedan visade det sig att kulorna som dödade Palme är i så dåligt skick att de inte gick att använda som jämförelsematerial, så revolvern avfördes från utredningen.

Leif GW Persson har länge trott på polisspåret.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Min uppfattning stärks av revolvern som jag lämnade till utredningen. Vapnet har en intressant historia som stöder min hypotes, säger Leif GW Persson. 

– Jag får en kula som avlossats med revolvern från en anonym uppgiftslämnare. Jag ger den till utredarna 2013. De hör av sig efter två år och vill nu ha revolvern för att provskjuta den med samma ammunition som dödade Palme, säger han.

Kulorna i för dåligt skick

GW Persson fick revolvern av uppgiftslämnaren, som själv hade provskjutit vapnet. Men den avfördes från utredningen för att Palmekulorna var i för dåligt skick för att användas som jämförelsematerial.

– Man kan inte utesluta att det är den revolvern. Jag har lämnat ett flertal vapen till utredningen. Det var den som kom här kom närmast. De har testat mer än 1 000 vapen genom åren, säger han.

Curt-Steffan Giesecke, chef för Stay behind 1978–1990, avvisade bestämt alla påståenden om högerextremister i organisationen och om inblandning i Palmemordet.

– Varför skulle motståndsrörelsen ha intresse av en mordkomplott mot Palme? Det är helt gripet ur luften. Palme deltog ju i styrgruppens möten, sade Giesecke, som dog 2016 och tidigare var vd i Svenska Arbetsgivareföreningen och i Trygg-Hansa, till Expressen 2013.

Curt-Steffan Giesecke, chef för Stay behind 1978–1990, avvisade bestämt alla påståenden om högerextremister i organisationen och om inblandning i Palmemordet.
Foto: ROGER VIKSTRÖM

Den militärhistoriske författaren Lars Gyllenhaal ställer sig skeptisk till Stay behind-spåret. Han förklarar att nätverket har använts i dunkla syften i andra länder, framför allt i extremfallet Italien. Men att motståndsrörelsen samtidigt innehöll mycket folk, vilket talar mot en konspiration.

”Oprofessionellt genomfört”

Han säger också att Palmemordet var så oprofessionellt genomfört att det är osannolikt att en militär eller polis var gärningsman.

– Tillvägagångssättet tyder på att det inte var ett välplanerat mord. Mördaren avlossade bara två skott och missade med ett av dem, på klart mindre än en meters avstånd. Lisbet Palme fick en rispa av det andra skottet, säger Lars Gyllenhaal. 

– Han var inte maskerad, stannade upp ett ögonblick efter skotten och tittade på Lisbet Palme och han använde dessutom ingen ljuddämpare. Det är inte professionellt.

– Om det var avsiktligt amatörmässigt för att förvilla, tog mördaren för stora risker. Dels att han kunde bli identifierad, dels att skott inte träffar, säger han.

Den militärhistoriske författaren Lars Gyllenhaal ställer sig skeptisk till Stay behind-spåret.
Foto: KNUT-GÖRAN KÄLLBERG

Lars Gyllenhaal tycker att Stay behind ska utredas och säger:

– Rörelsen är värd ett gediget forskningsarbete. Det är värt att forska om alla varianter av den. Den var en viktig del av våra militära förbindelser med väst under kalla kriget.

Han förklarar att det fanns tre hemliga rörelser i Sverige som förberedde motstånd i händelse av en sovjetisk invasion:

# En officiell statlig motståndsrörelse, organiserad av försvarsstaben, som bildades 1947.

# En privat nazistinfluerad, Sveaborg, med bland andra svenska före detta SS-frivilliga. Den förbjöds efter några år.

# En USA-styrd, ledd av senare CIA-chefen William Colby som var stationerad i Stockholm i början av 1950-talet. Den avvecklades på svensk begäran, men det är oklart hur mycket av den som överfördes till den svenska motståndsrörelsen.


LÄS MER: Följ Olof Palmes sista steg i livet


”Utredarna arbetar intensivt”

Chefsåklagare Krister Petersson, förundersökningsledare i Palmegruppen, vill inte kommentera några mordteorier. Han säger att utredarna arbetar ”för fullt”, men att han av utredningstekniska skäl inte kan avslöja några detaljer om arbetet. 

Krister Petersson, som i dag leder Palmeutredningen, är övertygad om att mördaren kommer att avslöjas.
Foto: JOHANNA BERGLUND

Krister Petersson är övertygad om att mördaren kommer att avslöjas – även om gärningsmannen kanske är död och inte kan ställas inför rätta. Han säger att utredarna "håller ett flertal förhör i veckan".

– Att vi kommer klara upp det är jag helt övertygad om, som vi jobbar. Sen är frågan vad det kommer leda till ... Men vi kommer kunna lämna en förklaring om vad som hände, i alla fall. Det är jag helt övertygad om, säger han till SVT. 

Han understryker att utredarna ska fortsätta så länge de ”anser att det är mödan värt att lägga ned tid och resurser”.

– Det har kommit in en hel del nytt folk, inte bara jag. Ett antal poliser som ser på saker och ting med nya friska ögon. Det betyder att vi har en hel del uppslag som vi arbetar med ganska intensivt, säger han till Expressen.

Palmeutredningens dåvarande spaningsledare Hans Holmér håller presskonferens. I början av utredningen koncentrerades resurserna på PKK-spåret.
Foto: OLLE SEIJBOLD / DN

Men under 32 år har alla spår hittills slutat i återvändsgränder. Kurder, Sydafrika, ”den ensamme galningen” och Christer Pettersson är alla avförda från utredningen. Men de fortsätter att debatteras flitigt offentligt.

Utredningen fick en dålig start 1986 när spaningsledaren Hans Holmér koncentrerade alla resurser på PKK, alltså den terrorstämplade kurdiska rörelsen, ett misstag som slutade med en skräll. Två år senare blev det politisk skandal när Expressen 1988 avslöjade att bokförläggaren Ebbe Carlsson ledde en informell utredning av PKK-spåret med stöd av justitieminister Anna-Greta Leijon (S).

Pettersson pekades ut, men friades

Efter dessa två fiaskon gällde det att återupprätta utredningens anseende och visa att man kunde genomföra riktigt polisarbete. Där kom den våldsbenägne missbrukaren Christer Pettersson in i bilden. Han pekades ut som gärningsman av Lisbet Palme och dömdes i tingsrätten. Men friades i hovrätten, bland annat för att polisen gjort grova tekniska misstag i vittneskonfrontationen när Lisbet Palme pekade ut honom.

Christer Pettersson pekades ut som gärningsman av Lisbet Palme och dömdes i tingsrätten, men friades senare i hovrätten.
Foto: JONAS LEMBERG

Trots frikännandet är många övertygade om att Pettersson var mördaren och säger att fallet är ”polisiärt utrett”. Men tvivlarna är minst lika många och får stöd av nya uppgifter. Polisen förfalskade ett centralt bevis mot Christer Pettersson, hävdar en pensionerad polis i en kommande tv-dokumentär av filmaren Mikael Hylin. Ett telefonsamtal som Pettersson ska ha ringt mordkvällen är ren bluff, enligt en tidigare knarkspanare vid Stockholmspolisen.

Samtidigt avslöjade SVT:s "Uppdrag granskning" häromdagen att polisen lockade missbrukaren Ulf med belöningen på 50 miljoner kronor för att han skulle vittna mot Christer Pettersson och få denne fälld. Något som både polis och åklagare hittills har mörkat. Men av inspelningen från polisförhöret framgår att polisen lockade med pengar.

– Om det kommer fram tillräckligt mycket om att man arrangerat bevis mot Christer Pettersson reser det många andra frågor om utredningen. Den har gett intrycket att det togs politiska hänsyn från början. Att man avstod från att leta på områden som är känsliga att rota i, säger Gunnar Wall.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.