Nya katastrofsiffror för Försvarsmakten

ÖB Micael Bydén.
Foto: Sven Lindwall
Försvarsmakten höll övning på Gotland i höstas.
Foto: Alex Ljungdah

Försvarsmaktens nya katastrofsiffra:

Åtta av tio svenskar saknar förtroende för försvarsmaktens förmåga att försvara landet i en krigssituation.

Samtidigt avslöjas nu att Sverige förra året utsattes för 20 kränkningar – i luften, till sjöss och på land.

Försvarsmakten överlämnade under onsdagen sin årsredovisning till regeringen.

Av den framgår bland annat att inte ens varannan svensk har ett övergripande förtroende för Försvarsmakten. Enligt en mätning som gjorts av Demoskop på uppdrag av Försvarsmakten anser bara 22 procent av de tillfrågade att Försvarsmakten har förmåga att försvara Sverige i händelse av ett väpnat angrepp.

Förtroendet för Försvarsmaktens förmåga att upptäcka och avvisa kränkningar av Sveriges gränser ligger också fortsatt lågt, 36 procent, enligt årsredovisningen.

Intensivt och turbulent

Överbefälhavaren Micael Bydén skriver att 2016 varit ett "intensivt, turbulent men också resultatrikt år".

"Försvarsmakten har arbetat hårt för att stärka den militära förmågan i en tid präglad av stora globala förändringar, betydande osäkerheter och ett fortsatt skärpt läge i vårt närområde. Ett år in i försvarsbeslutsperioden kan vi konstatera att viktiga steg har tagits för att öka tillgänglighet och beredskap i våra krigsförband."

Micael Bydén konstaterar samtidigt att det krävs "fortsatta krafttag" för att målsättningarna ska nås.

Personal- och materielförsörjning beskrivs som Försvarsmaktens "största utmaningar", vid sidan av behovet att öka förmågan till operationer med hela och sammansatta förband.

20 kränkningar under 2016

Av årsredovisningen framgår också att Sverige utsattes för 20 kränkningar under det gångna året. Det kan jämföras med de 11 kränkningar som skedde under 2015.

"Överträdelser har skett såväl i luften (tolv) som till sjöss (sex) och på land (två)", står det.

I november förra året var det till exempel ett amerikanskt "statsluftfartyg" som kränkte luftrummet söder om Trelleborg.

I februari förra året var det också USA som låg bakom en kränkning, då en 14 meter lång drönare flög över svenskt territorium söder om Karlskrona.

Andra länder som förra året kränkte Sverige var Norge, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Estland.

Fyra svenska kränkningar

Samtidigt har Sverige brutit mot andra nationers tillträdesbestämmelser vid fyra tillfällen – i danskt, finskt och portugisiskt luftrum samt norskt territorialvatten.

Försvarsmaktens förklaring:

"Avseende egna överträdelser av tillträdesbestämmelserna i luften har de berott på misstag i form av felaktig geografisk lägesuppfattning samt administrativa misstag avseende diplomatiska tillstånd."

I årsredovisningen konstateras också samarbetet med försvarsalliansen Nato är mycket betydelsefullt:

"Sveriges samarbete med Nato är av stor vikt för att utveckla Försvarsmakten för det nationella försvaret och för förmågan att genomföra operationer i och utanför närområdet. Behovet av att fortsatt utveckla Försvarsmaktens förmåga är därför en viktig utgångspunkt för Natosamarbetet. Partnerskapet med Nato ger Försvarsmakten tillgång till kvalificerad utbildnings-, tränings-, och övningsverksamhet samt standardiserings-, evaluerings-, och certifieringsverksamhet. Detta är centralt för interoperabilitetsarbetet och förmågeutvecklingen."


Här kan du ta del av Försvarsmaktens årsredovisning.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.