Nya beskedet: Pojken i Skellefteå är 15 år

Pojken uppgavs tidigare vara 13 år – men uppgifter tydde på att han kunde vara över 15 och därmed straffmyndig
Den 7 juli attackerades en minderårig flicka på Morö Backe i Skellefteå.
Foto: SVEN LINDWALL

Åldersutredningen av den pojke som misstänks för mordförsök och grov våldtäkt mot barn i Skellefteå tidigare i sommar är klar.

Pojken uppgavs tidigare vara 13 år gammal – men polisens uppgifter pekade mot att han var äldre. 

Nu meddelar åklagarmyndigheten att pojken är 15 år och därmed straffmyndig.

Den 7 juli attackerades en minderårig flicka på Morö Backe i Skellefteå. Flickan, som uppges vara nio år, vårdas fortfarande på sjukhus.

Sjukhuset bekräftade för drygt två veckor sedan att flickan vaknat efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelningen och flyttats till en annan vårdavdelning där hon fortfarande befinner sig. 

På grund av sitt tillstånd har hon inte kunnat förhöras, har kammaråklagare Irene Falk berättat. Åklagaren menar att flickans förmåga att berätta måste vägas mot den belastning som det kan komma att innebära för henne. 

– Bedömningen är att det inte vore förenligt med flickans bästa att försöka genomföra ett förhör med henne om det som hänt, säger Irene Falk nu i ett pressmeddelande.

– Vår förhoppning är i stället att den övriga utredningen, vittnesförhör, medicinsk utredning och de tekniska analyserna, kommer kunna ge oss en tillräckligt klar bild av vad som hänt på platsen.

Beskedet: Pojken är 15 år

Den misstänkta gärningsmannen är en pojke som enligt folkbokföringen och Skatteverket är registrerad som 13 år gammal. 

Tidigt i utredningen framkom uppgifter som pekade på att han skulle kunna vara 15 år eller äldre, och i så fall straffmyndig. Man beslutade därför att pojken skulle genomgå en åldersutredning bestående av bland annat av fortsatta förhör, informationsinhämtning från myndigheter och en medicinsk åldersbestämning som utförs av Rättsmedicinalverket.

Nu har ålderutredningen klarlagt att den misstänkte hade fyllt 15 år och var straffmyndig vid tillfället för brottet – vilket gör att det nu kan bli aktuellt med åtal.

– Om bevisen mot honom är tillräckligt starka när utredningen är klar så kommer åtal att väckas, säger åklagare Irene Falk.

”Misstag verkar ha skett när han kom in i landet”

Åklagarmyndigheten uppger nu att pojken själv påpekat i förhör att hans registrerade födelsedatum var fel, och att han i själva verket var 15 år gammal. Senare har också pojkens föräldrar bekräftat detta.

– Föräldrarna har i polisförhör förklarat att man av misstag angav fel födelsedatum för sonen när man kom till Sverige. Det verkar också vara något som man sedan påtalat för svenska myndigheter, säger kammaråklagare Irene Falk.

Den åldersutredning som gjorts, med bland annat röntgen av tänder och handleder, tyder också på att pojken är 15 år eller äldre. 

– Eftersom resultaten från den medicinska ålderbedömningen bekräftar det som den misstänkte och hans föräldrar uppgett, att han är 15 år fyllda, så kommer vi i den fortsatta handläggningen utgå från denna ålder. Det misstag som verkar ha skett när han kom in i landet kommer således inte innebära att en lagföring är utesluten, säger åklagare Irene Falk.

Misstanken om försök till mord och grov våldtäkt mot barn kvarstår. 

Man väntar fortfarande på tekniska analyser och ska hålla fler förhör innan utredningen kan slutföras, uppger åklagarmyndigheten.

Agnes hittade skadade flickan: ”Det har satt sina spår”

Agnes Westermark var först på plats i Skellefteå

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.