Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kronprinsessparet informerade om kaoset i Estelles skola

Prinsessan Estelle började skolan i augusti förra året. Foto: (C) PELLE T NILSSON / PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES (C) PELLE T NILSSO
Skolinspektionen riktade i november skarp kritik mot Campus Manilla för stora brister. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Skolinspektionen riktade i november skarp kritik mot Campus Manilla för stora brister – och nu kommer nya anmälningar mot prinsessan Estelles skola.

Anmälare talar om stor skadegörelse, ”kaos” i undervisningen och risk för elevers säkerhet.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är informerade om oroligheterna i skolan.

Campus Manilla på Djurgården i Stockholm är en exklusiv friskola som har ögonen på sig. Många elever har kapitalstarka och kända föräldrar – företagsledare, kulturpersonligheter, kungafamiljens vänner – och skolan hamnade ännu mer i rampljuset när prinsessan Estelle började där i höstas.

Skolan skakades förra året av interna maktkamper som ledde till att rektorn tvingades avgå. Efter en extra utredning konstaterade Skolinspektionen nyligen att det finns många problem på Campus Manilla, bland annat i arbetet mot kränkning av elever samt vad gäller elevhälsan och rektorns styrning av verksamheten.

Nya anmälningar mot skolan

Skolan måste rätta till felen senast den 1 april, beslutade Skolinspektionen den 29 november förra året. Strax efter det beslutet kom nya anmälningar mot skolan.

”Skolan klarar inte att säkerställa elevers trygghet ... Nu senast hade en elev tagit med sig en hemmagjord smällare till skolan som sedan en annan elev fick tag på och smällde av inomhus. En elev påverkades av detta (hörsel) och en hantverkare fick åka till sjukhuset för tillsyn. Skolan känns inte säker”, skriver en anmälare den 10 december och fortsätter:

”Skadegörelsen på skolan ska under terminens första två månader ha uppgått till samma belopp som under hela förra läsåret.”

I slutet på förra året inkom nya anmälningar mot Campus Manilla. Foto: TT NYHETSBYRÅN

”Mobbning och kränkningar”

Två dagar senare registrerades ännu en anmälan:

”Det är totalt kaos på skolan och situationen är helt ohållbar. Eleverna har ingen undervisning i flera ämnen och på lektionerna är det kaos. Det finns ingen styrning eller riktlinjer på skolan … Det som är mest bekymmersamt just nu är att det inte finns säkerhet på skolan. Mobbing och kränkningar är vardag.”

Skolinspektionen bekräftar att man utreder de båda anmälningarna som placerats i kategorierna ”trygghet” och ”studiero”. Skolan bekräftar ett par av uppgifterna i anmälningarna.

”Konsekvenser för de inblandade”

– Vi hade en incident i början av december där en elev kastade en smällare i ett trapphus. En hantverkare fanns i närheten men ingen blev skadad. Att elever har smällare i skolan är förbjudet. Skolan ser allvarligt på detta och det har fått kännbara konsekvenser för de inblandade, skriver rektor Carina Hagström-Bergh i ett mejl.

– Jag kan dementera att det råder kaos på undervisningen på Campus Manilla. Elevernas säkerhet är väldigt högt prioriterad. Vi är en av Sveriges mest attraktiva skolor och vi har höga krav på oss själva.

– Skolan har haft skadegörelse i omklädningsrummen, i idrottshallen och i ett uppehållsrum, som nu är åtgärdade. Det resulterade i konsekvenser för de elever som var inblandade, skriver hon.

Johan Nordenfalk, ordförande i styrelsen för den stiftelse som driver Campus Manilla, säger att det hela är ”en operativ fråga” och vill därför inte kommentera.

Prinsessan Estelle kommer att fortsätta på skolan som planerat. Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU

Påverkar inte Estelle

Turbulensen kring skolan påverkar inte prinsessan Estelles skolgång.

– Hovet kan inte kommentera händelserna på skolan. Prinsessan Estelle går i skolan och kommer att fortsätta som planerat, säger hovets informationschef Margareta Thorgren.

För Svensk Damtidning bekräftar Thorgren att kronprinsessan Victoria och prins Daniel informerats.

– Kronprinsessparet är informerat. Både kronprinsessparet och hovet fick information om händelsen i december efter att den inträffat, säger hovets informationschef Margaretha Thorgren till tidningen.

På Skolinspektionen följer man rutinerna när det gäller de båda anmälningarna. I utredningen ingår bland annat att besöka skolan och att intervjua de inblandade. Samtidigt väntar man på att skolan ska rätta till de brister som påpekats. 

– Vi väntar till den 1 april. Då ska skolan inkomma vad de har gjort. Då gör vi en uppföljning och ser om det är godtagbart eller inte, säger Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen.

– Om vi inte godkänner deras åtgärder kan det bli ett föreläggande med vite. Förvaltningsdomstolen bestämmer bötesbeloppet. Det ska vara kännbart för huvudmannen, men gå att betala. Det har handlat om belopp som 300 000 kronor, 1,4 miljoner kronor och mer, säger hon.

”Mycket redan åtgärdat”

Rektor Carina Hagström-Bergh säger att mycket redan är åtgärdat när det gäller de brister på områden som kränkningar, elevhälsa och skolans styrning som Skolinspektionen pekade ut i november. Hon säger att det rör "gamla händelser"  och att "allt finns redan i åtgärdsprogram". 

Och hon försäkrar att allt ska vara åtgärdat innan tidsfristen går ut den 1 april. 

–  Vi har ett omfattande åtgärdsprogram som redan är sjösatt. Vi har nyanställt personal för att öka elevhälsans organisation. Vi har gjort en översyn som lett till extra anpassningar och särskilt stöd till elever i behov, skriver Carina Hagström-Bergh i mejl.

– Dessutom har vi gjort ett omfattande värdegrundsarbete och likabehandlingsarbete som lett till en revidering av vårt sätt att arbeta. Vi har tagit det här på allvar, gjort ett grundligt arbete och kommer fortsätta att vara mycket vaksamma, skriver hon. 

Hon förklarar att Campus Manilla i samarbete med Skolinspektionen också har gjort det möjligt för vårdnadshavare att framföra klagomål och synpunkter via skolans hemsida.