Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ny uppgörelse avslöjar SD:s makt över kulturpolitiken

UR ARKIVET. Kulturminister Parisa Liljestrand besökte TV4 och ”Idol”-studion på fredagskvällen. Då passade hon på att skämta om regissören Ruben Östlund, ett par dagar efter att hon misstagit honom för en författare.
SD vill se över finansieringen av kulturen. I dagsläget gynnas kultur som bär en normkritisk och identitetspolitisk prägel, menar partiet.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Kulturminister Parisa Liljestrand (M) avböjer intervju. Här på bild från Junibacken i Stockholm.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Tvärtemot bilden som gavs när regeringen tillträdde har SD fått stort inflytande över regeringens kulturpolitik. 

En överenskommelse har nu slutits mellan Tidöpartierna som påverkar ett dussintal kulturinstitutioner. Det kan Expressen avslöja.

Inför höstens regeringsbildning pekades kulturpolitiken ut av många borgerliga företrädare som ett av de områden där Sverigedemokraternas inflytande ansågs mest problematiskt. Vissa lyfte också kulturpolitiken som ett avgörande skäl till varför SD inte kunde sitta med i regeringen.  

Att Tidöavtalet sedan innehöll en skrivning om ”kulturlivets oberoende” och att ”principen om armlängds avstånd ska upprätthållas”, ansågs därför viktigt. Och av Liberalerna framhölls det som en viktig politisk seger.

”Armlängds avstånd” en nyckelformulering

Men drygt två månader senare står det klart att betydande delar av kulturpolitiken har lyfts in som en del av samarbetet mellan SD och regeringen. Och det är just skrivningen om armlängds avstånd som gett SD sitt stora kulturpolitiska genombrott. 

För Tidöavtalet har kommit att tillämpas så – att allt som står där blir en del av samarbetet. Och nu omfattar alltså samarbetet även kulturens oberoende och principen om att politiken ska hållas på armlängds avstånd. 

– Vi hade inga som helst problem med den punkten, utan blev tvärtom glada när den fördes in i förhandlingarna. Den innebär ju att vi får ett samarbete kring bärande delar av kulturpolitiken, och det mest centrala för oss nu blir att bevaka att politiken håller sig på ett adekvat avstånd, säger en central källa i SD med insyn.

Kritiska till identitetspolitik

Samarbetet har också redan fått konsekvenser. För SD har kunnat peka på det man menar är en omfattande politisk styrning av kulturen i dag och att principen om armlängds avstånd inte upprätthålls.

– Det är uppenbart när man ofta har teman som är rotade i normkritik, intersektionalitet och identitetspolitik. Det finns en tydlig politisk slagsida åt vänster i den breda styrningen av kulturpolitiken, och det vänder vi oss emot. Det är inte ett område som ska styras på det sättet, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. 

SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson.
Foto: Anders Wiklund/TT

Under de senaste veckorna har SD:s tjänstemän i regeringskansliet också deltagit i beredningen av de nya regleringsbrev som tagits fram för ett dussintal kulturinstitutioner. De handlar bland annat om de statliga museerna, som Moderna museet och Nationalmuseum, samt Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet. 

Enligt Expressens källor har SD haft invändningar på en del av de uppdrag som legat på kulturinstitutionerna, just utifrån att det handlat om en politisk färgad styrning.

Och Tidöpartierna har nu, enligt uppgifter till Expressen, slutit en överenskommelse om att inleda en översyn av dessa uppdrag, som en del av en större översyn av styrningen av myndigheterna som SD varit med och drivit på för.

Det handlar om de krav på främjande av jämställdhet, genom så kallad jämställdhetsintegrering, som finns inskrivet i regleringsbreven och även målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Uppdrag för nyanlända tas bort

SD och regeringen har även enats om att ta bort uppdraget att kulturinstitutioner och andra myndigheter ska anställa nyanlända praktikanter. Förändringar som ska verkställas vid nästa årsskifte, 2023–2024. 

Överenskommelsen mellan SD och regeringen har ännu inte kommunicerats. Men SD ser det som början av en större omläggning av kulturpolitiken, där man även kommer göra en översyn av de ”målstrukturer” som styr andra kulturverksamheter, däribland svensk film som enligt SD omgärdas av en tydlig politisk styrning. 

Hur stora förändringarna blir i praktiken återstår dock att se, och från SD framhåller man att man vill visa att partiets kulturpolitik inte alls är så omstörtande som den ofta framställs. Än så länge har samtalen också skett utan någon friktion att tala om. 

Svensk film omgärdas enligt SD av en tydlig politisk styrning.
Foto: Jeppe Gustafsson/TT
Nationalmuseum är ett av de statliga museerna.
Foto: Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Lucia var en kvinna”

Men debatten på senare tid om lucior och sagostunder med dragqueens, där lokala SD-politiker med nationell uppbackning gripit in för att sätta stopp för dessa inslag, har åter satt fingret på den konflikt med SD som en del varnade för i regeringsbildningen. 

Enligt Mattias Bäckström Johansson har de lokala SD-politikerna, som kritiserats hårt av bland andra Liberalerna, hamnat rätt i sina överväganden både i fallet med sagostunderna och lucian som stoppades. 

– Det fanns en tydlig förväntan om traditionellt luciatåg, men man tog tillfället i akt att provocera. Det är inte öppet för tolkning huruvida lucia var en man eller kvinna, utan lucia var en kvinna. Här måste man se vem det är som politiserar, säger han. 

Vill se över finansieringen

Mattias Bäckström Johansson ser trots meningsskiljaktigheterna i dessa fall goda möjligheter att enas framåt kring kulturpolitiken. Från partiet lyfts nu också kulturen som en prioriterad fråga som man ”ska borra i”. 

Som en del av det vill SD även se över finansieringen av kulturen – för även den är tydligt präglad av en vänsterstyrning menar man. I dagsläget gynnas kultur som bär en normkritisk och identitetspolitisk prägel, menar SD.

– Den styrning som lever kvar från den tidigare rödgröna regeringen skapar större förutsättningar för vissa kulturarbetare eller en viss inriktning av kulturen att kunna få den skattefinansierad. Den typen av politisk styrning av kulturen är olämplig. 

– Konsten ska vara fri. Vi ska inte vara ett land som förbjuder olika saker. Men det finns ingen mänsklig rättighet i att ta del av skattebetalarnas pengar, säger Mattias Bäckström Johansson.

”SD har fått komma med synpunkter”

I en skriftlig kommentar på torsdagsmorgonen skriver kulturminister Parisa Liljestrand (M) att ”principen om armlängds avstånd” följer av Tidöavtalet.

Det innebär att SD har fått möjlighet att komma med synpunkter på ett mindre antal regleringsbrev, där helt nya uppdrag ges till kulturinstitutioner. Detta för att alla samarbetspartierna ska kunna se att överenskommelsen om armlängds avstånd upprätthålls”, skriver hon men tillägger också att det funnits ”en samsyn” och att SD inte har kommit med några synpunkter.

Hon skriver vidare att SD och regeringen är överens om ”att göra en översyn av uppdragen för att se hur vi på ett mer effektivt sätt kan jobba med styrning av myndigheter i exempelvis jämställdhet och klimatfrågan”, men betonar att det är en fråga som även Moderaterna drivit.


Jimmie Åkesson: ”Jag tror att jag mår bättre än någonsin”

SD-ledaren Jimmie Åkesson om: • Panikattacken • Whiskeykvällen med Johan Pehrson • Ovissa framtiden som partiledare.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.