Gapet är borta. Anna Kinberg Batra får en smakstart som moderaternas nya toppnamn - en ny mätning av Demoskop/Expressen visar att alliansen nu är lika stor som de rödgröna. Foto: Cornelia Nordström
Gapet är borta. Anna Kinberg Batra får en smakstart som moderaternas nya toppnamn - en ny mätning av Demoskop/Expressen visar att alliansen nu är lika stor som de rödgröna. Foto: Cornelia Nordström

Ny mätning: Dött lopp mellan blocken

Publicerad

Nyvalet kan bli en riktig nagelbitare. Gapet mellan blocken är borta i Expressens/Demoskops senaste opinionsmätning.

Socialdemokraterna backar till 27,3 procent - den lägsta siffran sedan Stefan Löfven tillträdde vintern 2012. Samtidigt når Moderaterna sin högsta siffra sedan oktober 2013.

Opinionssprickan mellan de två blocken har sakta men säkert krympt. För lite mindre än ett år sedan, i januari 2014, tog de rödgröna hem 52,3 procent mot alliansens 36,1 procent. En ny Väljarbarometer från Expressen/Demoskop för december visar att glappet nu är helt utplånat - vardera blocken får 41,7 procent.

- I huvudsak handlar det om nedgång för S och uppgång för M. Att vi kan se en opinionsförlust på regeringssidan är inte särskilt förvånande. Det är ofta så att regeringsmakten får betala ett opinionspris, säger Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop.

Men han pekar också på den turbulenta hösten och förhandlingarna med MP och V.

- Tittar vi på utfallet i regeringsförhandlingarna så har S gjort större eftergifter än vad man väntat sig i sakfrågorna. Jag kan tänka mig att det finns väljargrupper inom S som är besvikna över utfallet.

En trend som inte synts på länge, enligt Demoskop, är att väljare gått direkt från S till M.

Ännu en förändring under hösten är att av de väljare som gått till SD kommer fler från S än från M, tidigare var det omvänt.

"Det finns ett stort missnöje"

Mätningen gjordes innan Löfven gav besked om nyval. Det extra valet öppnar nu möjligheten för partierna att ändra det som man var mindre nöjd med under förra valrörelsen.

Enligt M:s partisekreterare Kent Persson ska partiet utöver jobb och ordning i ekonomin under kommande valrörelse trycka på regeringsduglighet.

- Det finns ett stort missnöje med regeringens oförmåga att styra landet och jag upplever att många saknar alliansens välförberedda samarbete.

S behåller fokus på sina tre huvudfrågor - jobben, skolan och välfärden.

- Vi prioriterar jobb, skola och välfärd i den budget vi går till val på, säger Carin Jämtin.

rödgröna och alliansen exakt lika stora

FAKTA

Fråga: "Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag?"

Undersökningsperiod: 25 november- 3 december 2014.

Metod: Telefonintervjuer.

Antal intervjuer: 1 250.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.

Socialdemokraterna

Vad gjorde ni bra och mindre bra under valrörelsen?

Vi gjorde många bra aktiviteter under valrörelsen som vi självklart tar med oss i vårt fortsatta arbete, inte minst i den kommande valrörelsen. Vår samtalskampanj var en Sveriges största i modern tid. Men det finns alltid saker som man kan förbättra.

Vilka sakfrågor vill ni ha fokus på i nyvalet i mars?

Vi prioriterar jobb, skola och välfärd i den budget vi går till val på.

Carin Jämtin, partisekreterare

Vänsterpartiet

Vad gjorde ni bra och mindre bra under valrörelsen?

Vi drev frågan att få bort vinstintresset i välfärden och fick andra partiet att förändra sin politik. Vår valutvärdering pågår fortfarande.

Vilka sakfrågor vill ni ha fokus på i nyvalet i mars?

Våra prioriterade frågor består. Vi är garanten för en feministisk budget för minskade inkomstskillnader och för en välfärd att lita på utan vinstintressen.

Aron Etzler, partisekreterare

Miljöpartiet

Vad gjorde ni bra och mindre bra under valrörelsen?

Vi har precis slutfört vår valanalys och känner oss därmed väl rustade för en ny valrörelse. Vi vet till exempel att vår valorganisation fungerade väl, men att vi skulle ha fokuserat på något färre sakfrågor.

Vilka sakfrågor vill ni ha fokus på i nyvalet i mars?

Vi kommer förstås att fokusera allra mest på klimatfrågan och den gröna omställningen. Planetens och partiets viktigaste fråga.

Anders Wallner, partisekreterare

Moderaterna

Vad gjorde ni bra och mindre bra under valrörelsen?

Vi var det politiska alternativ som väljarna ansåg vara bäst på att ta ansvar för Sveriges ekonomi. Men vi kunde tydligare lyft fram alliansens politik för fler jobb och S förslag som minskar sysselsättningen.

Vilka sakfrågor vill ni ha fokus på i nyvalet i mars?

Valet handlar om vem som skickligast kan styra landet, har den bästa politiken för att jobben ska bli fler och har bäst ordning i statens finanser.

Kent Persson, partisekreterare

Folkpartiet

Vad gjorde ni bra och mindre bra under valrörelsen?

Vi drev viktiga frågor som skolan, jämställdhet och jobb. Vi hade ett mycket bra samarbete inom Alliansen, positiv energi och tydliga företrädare. Varje valrörelse kräver sin egen logik.

Vilka sakfrågor vill ni ha fokus på i nyvalet i mars?

Vi vill lyfta kunskapsresultaten i skolan, få fler i jobb, Sverige mer jämställt och berätta hur vi bygger Sverige starkt med invandring och liberala ekonomiska reformer.

Elin Boberg, presschef

Centerpartiet

Vad gjorde ni bra och mindre bra under valrörelsen?

Tog upp frågor som är viktiga för många människor: Att det är fler småföretag som skapar nya jobb, att god miljö och tillväxt måste förenas, att hela landet ska utvecklas. Men vi kunde tidigare ha presenterat offensiva framtidsförslag.

Vilka sakfrågor vill ni ha fokus på i nyvalet i mars?

Att det är fler småföretag som skapar nya jobb, att god miljö och till- växt måste förenas, att hela landet ska utvecklas.

Michael Arthursson, partisekreterare

Kristdemokraterna

Vad gjorde ni bra och mindre bra under valrörelsen?

Vi lyckades väl de sista veckorna. Vi är ett valrörelseparti som mobiliserar bra. Men vi borde starta tidigare så att uppgången hinner förstärkas och ge effekt.

Vilka sakfrågor vill ni ha fokus på i nyvalet i mars?

En jämlik sjukvård och förstatligade sjukhus är en viktig del. 800 000 människor lever i utanförskap. Det måste brytas. En politik som ger förutsättningar för jobb och välfärd är prioriterat.

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare

Sverigedemokraterna

Vad gjorde ni bra och mindre bra under valrörelsen?

Vi var det mest tydliga politiska alter- nativet och vi klarade av att vara relevanta under hela valrörelsen. Vi bedömer att det kommer gynna oss att detta är ett renodlat riksdagsval.

Vilka sakfrågor vill ni ha fokus på i nyvalet i mars?

Vår utgångspunkt är att detta ska bli en folkomröstning om den förda invandringspolitiken där vi är det enda alternativet för de som vill se en frysning eller minskning.

Björn Söder, partisekreterare

Läs fler nyheter i Expressens app. Ladda ner gratis här: Iphone eller Android.

Till Expressens startsida

Mest läst i dag