Ny bok anklagar Silvia för historieförfalskning

Nu startar nästa rond i den dramatiska uppgörelsen om drottning Silvias fars nazistiska förflutna.

På torsdagen släpps boken "Drottningens hemlighet" som sägs avslöja nya uppgifter om Walther Sommerlath och om hur drottningen personligen genom sitt hemliga nätverk ska ha försökt påverka kritiska röster.

– Hennes egen utredning är snudd på historieförfalskning, säger bokens författare Johan Åsard, tidigare chef för ”Kalla fakta” som ledde tv-programmets granskning av fallet.

Den infekterade striden om drottning Silvias familjehistoria fortsätter. Efter en rad tv-program, debattartiklar och en utredning kommer nu en bok med nya fakta i målet.

Till attack

I ”Drottningens hemlighet” går tv-producenten Johan Åsard till attack mot den undersökning drottningen lät göra för att rädda sin fars heder efter den omdiskuterade granskningen av Walther Sommerlath i TV4:s ”Kalla fakta” för tre år sedan.

- Drottningens utredning tonar ned eller ignorerar fakta som talar till pappans nackdel. Och om det saknas fakta tolkas det till hans fördel. Det blir en väldigt missvisande historieskrivning, säger Johan Åsard, producent och journalist på TV4.

Avslöjade nazi-kopplingar

Johan Åsard ledde som chef för ”Kalla fakta” den grävande journalistik som avslöjade drottningens mörka familjehemlighet: Att hennes far inte bara var medlem av det tyska nazistpartiet utan också tog över en fabrik som ägdes av den judiske affärsmannen Efim Wechsler – inom ramen för nazisternas politik att ”arisera” judiska tillgångar, alltså föra över dem till icke-judar.

Silvia svarade med en egen utredning som avslöjade att övertagandet i själva verket var en bytesaffär. Wechsler fick fastigheter i Brasilien i utbyte för sin fabrik. Sommerlath hjälpte därmed Wechsler att fly från Tyskland eftersom denne kunde få uppehållstillstånd i Brasilien när han hade egendom där, enligt utredningen.

Svagheter i Silvias utredning

Nu slår ”Kalla fakta” tillbaka, den här gången i bokform. Johan Åsard hävdar att det finns en rad svagheter i drottningens utredning:

 Sommerlath betalade mycket mindre för fabriken än vad utredningen påstår. Bara 20 procent av värdet. Det ska visa att han i själva verket utnyttjade den förföljde judens utsatta läge för att komma över ett lönsamt företag.
 

 Wechsler hade flera andra möjligheter att utvandra till Brasilien. Hans dotter bodde redan där och 1939 lättade Brasilien på inresebestämmelserna. Han fick visum till Brasilien flera månader före affären. Det ska visa att Sommerlath inte hjälpte Wechsler att fly.
Drottningens tidigare påståenden om att hon inte känt till sin fars förflutna är oriktiga. Hon berättar själv att hon redan för 29 år sedan träffade en israelisk kvinna som berättade att Sommerlath tog över en fabrik från hennes släkting.
 

Försökte mörka

Johan Åsard beskriver i "Drottningens hemlighet", som kommer ut på Ordfront förlag, också hur drottningen försökte utöva påtryckningar med hjälp av inflytelserika kontakter, både i Sverige och utomlands. Hon skrev till personer i sitt nätverk. Till exempel till Fernando Henrique Cardoso, tidigare president i Brasilien, om den brasilianska forskaren Eva Blay som uttalat sig kritiskt om hennes far i ”Kalla fakta”.

”Jag blev mycket glad över att få ditt e-mail och att du har försökt tala med fru Blay, tack så mycket!” skriver Silvia i ett mejl till Cardoso som citeras i boken.

Enligt Eva Blay försökte flera andra personer ”pressa” henne på uppdrag av Silvia. Bland dem James Wolfensohn, tidigare chef för Världsbanken, och en tidigare borgmästare i Rio de Janeiro.

Johan Åsard konstaterar att det före ”Kalla faktas” granskning 2010 var mycket tyst i svenska medier om Walther Sommerlaths bakgrund. Denne förnekade 1976 på direkt fråga från Expressens Ulf Nilson att han hade varit medlem av nazistpartiet. Först 2002 kunde historikern Mats Deland avslöja i tidningen Arbetaren att drottningens far hade gått med i det tyska nazistpartiet 1934 och fått medlemskort nummer 3592030.

Expressen-artikel avgörande

Åsard skriver att en artikel i Expressen 2010 - efter ”Kalla faktas” första program - blev ”helt avgörande för den fortsatta händelseutvecklingen”. I artikeln berättade Daniella Wexler i Jerusalem, en släkting till Efim Wechsler, för första gången om bytesaffären och om hur hennes mor hade informerat drottningen om den på 1980-talet. Daniella Wexlers uppgifter i Expressen gav Silvia den första ledtråden som sedan utvecklades till en utredning - och hon får ett speciellt tack av drottningen i utredningen.

Historikern och kammarherren Erik Norberg, som gjort drottningens utredning, får stark kritik i boken för sitt arbete.

Jag har inget att säga om detta. Jag har inga kommentarer till Åsard och hans arbete, säger Erik Norberg som inte läst boken.

Expressens Diamant Salihu träffade i går kväll drottning Silvia när hon närvarade vid Childhood Autumn Dinner vid Ulriksdals Slottsteater Confidencen. Men drottningen vägrade kommentera anklagelserna i Johan Åsards bok. Hovets informationschef Bertil Ternert kom fem minuter före drottningen för att svara på frågor.

Johan Åsards bok kommer med mycket allvarliga anklagelser mot drottning Silvia och hennes far. Vad säger ni om det?

Vi har inte sett boken och vi har inte haft möjlighet att läsa den eller ta del av den. Den finns inte tillgänglig för stunden och därför måste vi avstå från att kommentera den. Vi kan inte göra det med de andrahandsuppgifter som vi har fått.

Hur har drottningen reagerat på att den här boken överhuvudtaget har skrivits?

Hon känner till att den kommer ut. Det är välbekant. Men innehållet kan vi inte kommentera på grund av, som jag sa, att vi har inte sett boken och vi har inte kunnat läsa den.

Men det är väldigt allvarliga anklagelser mot hennes far som anklagas för att ha utnyttjat fördrivningen av judar för att komma åt den här fabriken som en judisk företagare ägde. 

Från hovet och drottningens sida har vi ju använt vår utredare, Erik Norberg, som har försökt ta reda på fakta i de här målen, alltså i de här historiska händelserna. Där har han väl kanske en annan uppfattning, men den har vi försökt redovisa öppet på vår hemsida för att man ska kunna ta del av det och värdera de uppgifterna han har, säger Bertil Ternert.

Tror du att drottningen kommer att reagera på uppgifterna efter att hon har fått läsa boken?

Det är för oss välbekant vad "Kalla fakta" har haft för inställning i de här frågorna, men vi har försökt från hovets sida och drottningens sida, att redovisa vår uppfattning. Och Erik Norberg har tagit allt material och sammanställt det i en undersökning som vi har lagt ut på hemsidan.

Det är självklart så att om det skulle komma fram nya uppgifter så skulle det också kunna tillföras den här undersökningen, säger Bertil Ternert.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.